Heupproblemen en afwijkingen

höftproblem

Heupproblemen (zie de lijst en foto’s beneden) en de resulterende pijnen kunnen zich op verschillende manieren voordoen. De heupproblemen kunnen zijn meegeboren, zijn onstaan tijdens het opgroeien of door slijtage of een ongeluk zijn veroorzaakt. De problemen kunnen een genetische oorsprong hebben, maar kunnen net zo goed zijn veroorzaakt door ons werk, onze activiteiten en sporten. Andere factoren met invloed op eventuele heupproblemen zijn de leeftijd en vormen van verslaving aan drank, drugs en roken. Over-en ondergewicht heeft ook invloed op de ontwikkeling van de heup, vooral als die al een afwijking heeft.

Als een werkelijk heupprobleem is vastgesteld, om te beginnen vaak met behulp van röntgenonderzoek, zijn niet alle orthopeden ook meteen bereid om een operatie te overwegen. Maar het kan in bepaalde gevallen wel het beste zijn voor de patient, vooral als een hip resurfacing kan worden gebruikt. Helaas is de standaard procedure dat een patient wordt aangeraden om te wachten en zonder dat de orthopeed dit nadrukkelijk zegt heeft hij op dat moment al in gedachten om uiteindelijk een conventionele heupprothese te plaatsen. Voor deze prothese wordt tot overmaat van ramp de meestal perfecte beenhals afgezaagd. Dat dit de standaard procedure is voor onze eigen Zweedse orthopeden is makkeljk bewezen met de gegevens uit het Heupprotheseregister. Daaruit blijkt dat b.v. over het hele jaar 2012 maar 72 hip resurfacings zijn gebruikt onder  van de 15978 Zweden die dat jaar een heupprothese kregen. Omdat een conventionele heupprothese een begensd leven heeft, vooral bij jonge en/of hoog active mensen willen ortopeden deze prothese zo laat mogelijk in het leven plaatsen wanneer de patient minder actief is geworden. De slijtage wordt dan hopenlijk minder en de revisie-operaties niet al te veel. Maar de orthopeden schuiven hierbij de eigen wensen van de patienten totaal aan de kant die hun normale activiteitsniveau willen behouden, ook met een eventuele heupprothese.

Begrijp me goed, als een hip resurfacing wordt gebruikt wordt hij niet “voortijdig” gebruikt, maar gelukkig kan hij vele jaren eerder worden geplaatst dan een conventionele prothese. Daarmee kan ook het onnodig lijden van de patient met vele jaren worden verminderd en de begrenzingen die de heupproblemen veroorzaakten. Vergeet ook niet het slechte humeur die vaak volgt op de pijnen en alle ongemakken. Zelfs het lichaam zal zich beter voelen als er geen spuiten met de ongewenste cortisone nodig zijn en pijnstillers. Een hip resurfacing slijt niet zo snel als een conventionele prothese en daarvoor zijn meerdere redenen. De kop van een conventionele heupprothese is altijd kleiner dan de eigen anatomische kop was. Dit betekent dat de kleine kop een hogere druk op een klein oppervlak in de bekkenschaal uitoefent (puntbelasting) en hoge slijtage. Bij hip resurfacing krijgt de patient exakt dezelfde maat heupkop terug of zelfs een maatje groter en daarmee wordt de druk en belasting verdeeld over een groter oppervlak en de slijtage proportioneel lager.

Alle andere grote voordelen van een anatomisch verdedigbare prothese zoals een hip resurfacing kunt u in de vergelijking vinden, zie het menu onder “Hip Resurfacing” -> “Prothesen“.

heupziektes en afwijkingen die de heup kunnen beïnvloeden:

ankylosing spondylitis (AS) eller Bechterew’s disease/syndrome
artros/osteoartrit (brosk förslitning)
avaskulär nekros (AVN)
coxa magna
coxa plana (även Perthes sjukdom och Legg-Calve-Perthes sjukdom)
coxa saltans (snapping hip)
coxa valga (benhals >135 grader) zie de afbeeldingen beneden
coxa vara (benhals <120 grader) zie de afbeeldingen beneden
dysplasi (ledkulan kan glida ur ledskålen)
femoro-acetabular impingement (FAI) zie de afbeeldingen beneden
 
Greater trochanteric pain syndrome (GTPS) /trochanteric bursitis
osteomyelitis
osteoporos (benskörhet)
protrusio acetabuli zie de afbeeldingen beneden
 
reumatoid artrit
slipped capital femoral epiphysis (SCFE)
transient osteoporosis of the hip
trochanterit

FAI3x

NeckAnglesBij protrusio acetabuli komt de heupkop steeds dieper en  kan in de buikholte drukken. Daarmee passeert de heupkop de zogenaamde ilioischial lijn die zich op de afbeelding achter de oranje streep bevindt. “Protrusio” kan een gevolg zijn van trauma maar meestal is er een achterliggende ziekte zoals rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, Ricketts disease, Paget’s disease of Osteogenesis imperfecta.

ProtrusioAcetabuliSV