Artrose

Heeft u artrose ?artrose Mogelijke tekenen:

Artrose in de heup kan zich op verschillende manieren voordoen maar meestal gaat het gepaard met pijnen en stijfheid die de bewegingen van het been begrenzen. Dit kan het gevolg zijn van zwellingen en vocht maar ook botvorming rondom het gewricht. Op een zeker punt kan het moeilijk worden met aankleden, broek aantrekken en schoenveters knopen enz. Vaak wordt het moeilijk om lang stil te zitten of te staan, men moet zich de hele tijd bewegen om een meer confortabele positie te vinden maar helaas zonder succes. Zelfs rust of slaap kan worden gestoord door pijn of het vast gaan zitten van de heup met scherpe pijn en ontwaken tot gevolg. Pijnen in de bil en de lies zijn veel voorkomend maar ze kunnen ook naar het dijbeen trekken, de knie of rug. Pijn in de heupknobbel aan de buitenkant van het dijbeen (de “grote trochanter” genaamd) is ook een typische klacht. Als u ook begint te hinken en uw leven zowel prive als op het werk wordt verstoord en röntgenonderzoek de artrose of andere schade of veranderingen in de heup aantonen is het hoog tijd voor een ingreep, mogelijk met een prothese. Ik ben er definitief geen voorstander van om cortisone injecties toe te passen, dit vanwege de bijwerking en de over het algemeen korte werking.

Contra aan wat velen denken hoeft artrose helemaal niet het einde te betekenen van de eerdere actieve levensstijl met intensieve sporten of zwaar werk! Een hip resurfacing kan heel goed de oplossing beteken, maar daarover zal uw orthopeed meestal niets zeggen!

Ik zeg en beloof niet dat alle personen met artrose altijd goede kandidaten zijn voor een hip resurfacing prothese, dat moet eerst goed en indiviueel worden onderzocht, maar het staat vast dat orthopeden in Zweden en Nederland nooit of hoogst zelden hip resurfacing serieus overwegen als oplossing bij artrose. Het overgrote deel van iedereen met artrose of kraakbeen verlies en de behoefte voor een prothese wordt helemaal nooit ingelicht over de hip resurfacing methode en die mensen krijgen dus ook nooit de kans om zelf te kiezen. Wat de orthopeden kiezen als prothese is voor 99,9% een standaard heup, met andere woorden een conventionele heupprothese die de orthopeed en zijn routines (en wellicht inkomen?) het beste passen maar die helemaal niet het beste hoeft te zijn voor uw specifieke situatie. Als u zelf niet bepaalde eissen stelt en uw wensen kenbaar maakt moet u rekenen op veranderingen in uw leven, veranderingen in uw activiteiten, sporten en mogelijk gevolgen voor uw werk die niet nodig zouden zijn als u een hip resurfacing prothese krijgt. Het gevolg van de over het algemeen ontkennende instelling van de doctoren met betrekking tot hip resurfacing is dat wij patienten onze heup met artrose daardoor zo ver beschadigen dat hij op het laatst niet eens meer geschikt is voor een hip resurfacing prothese. Helaas ken ik heel veel mensen die dit is overkomen!

Ik durf te beweren dat u in Zweden en Nederland geen stap verder komt als u een hip resurfacing in het thuisland wilt. Artrose-RonAls u daar toch in zou slagen zou u tot een groepje mensen horen die op één hand zijn te tellen. De informatie die nu volgt is daar ook een voorbeeld van: gedurende 2012 hebben in Zweden 15978 mensen een heupprothese gekregen en daarvan kregen maar 72 mensen een hip resurfacing. Met een duidelijke dalende tendens die in 2007 begon met toen nog 295 hip resurfacings en in 2012 dus nog maar 72 kunnen we er op rekenen dat de methode binnenkort niet meer wordt uitgevoerd en we alleen nog bij de buitenlandse specialisten terecht kunnen. Nu in 2014 moeten we ons voor expert-advies en een juiste beoordeling van onze heup al wenden tot echte buitenlandse orthopeden, zeker als we ons bewust zijn van de voordelen van hip resurfacing en die ook willen bemachtigen. Behalve voor de beoordeling zelf geldt ook dat de operatie alleen mag worden uitgevoerd door een werkelijke hip resurfacing specialist die Zweden noch Nederland heeft.

In ieder geval duidt het lage aantal van 72 uit 15978 mensen onder 2012 op massale verkeerde beoordelingen door alle orthopeden in Zweden. Zelfs het hoogste aantal per jaar dat ooit in Zweden werd gehaald, 295 hip resurfacings, was onacceptabel en armzalig weining voor de in totaal 14312 heupprothesen gebruikt in Zweden datzelfde jaar. Zie ook: https://www.resurfacingscan.be/ytersattning/fakta/ Van alle bijna duizend Zweden en anderen die mij benaderden en om hulp vroegen heb ik een bevestigend beeld gekregen hieromtrent. Het merendeel van de mensen die mij benaderden en door een Zweedse orthopeed waren geweigerd voor hip resurfacing of blindelings een conventionele heupprothese hadden kregen bleken bij achteraf onderzoek van hun röntgenfoto’s en verdere informatie perfecte candidaten te zijn geweest voor hip resurfacing. Dit werd behalve door mij zelf ook vastgesteld door verschillende internationale hip resurfacing specialisten die waren benaderd. Gelukkig konden en kunnen nog steeds verschillende mensen met artrose worden “gered” maar dan moeten ze wel eerst mijn website vinden of op een andere manier juiste informatie krijgen.

Als er een kunstheup van enige vorm nodig is dan is artrose een ziekte die zich over het algemeen uitermate goed laat behandelen met een hip resurfacing prothese. Juist daarom is het zo frustrerend dat de orthopeden in Zweden en Nederland helemaal aan dit feit voorbij gaan in hun ageren en tijdens het informeren van de patienten over de mogelijkheden.

artrose end stage
End stage artros med nedbryten benmassa, benpålagringar och cystor i såväl ledkulan som bäckenskålen

Op de foto rechts is de heup te zien van iemand met wat men noemt “end stage” artrose.

Als uw heup lijkt op wat u ziet op de röntgenfoto hiernaast dan bent u slachtoffer geworden van een orthopeed die onjuiste informatie heeft verschaft of heeft u mogelijk zelf de boot afgehouden bij het advies voor een ingreep, normaal is deze situatie in ieder geval niet. Iemand met een zo’n slechte heup heeft weining kans meer om een gewone hip resurfacing te kunnen krijgen zoals een BHR bijvoorbeeld. De heupkop toont grote veranderingen en een groot aantal gemene cystes. Maar er is een kleine kans dat een BMHR prothese wel kan fungeren, het wordt vermoedelijk een intra-operatief besluit en vereist in ieder geval een enthousiaste hip resurfacing specialist die bereid is om zich extra in te zetten en de noodzaak inziet om te proberen de beenhals te sparen.

Waarheden en fabels over artrose:

  • Versleten kraakbeen kan genezen en zichzelf herstellen: neen, dit is onjuist. Weg is werkelijk weg. Met de huidige stand van de techniek is er behalve de testen met stamcellen nog niets dat kan bijdragen in een genezing of het herstel van verdwenen of beschadigd kraakbeen. Sommigen beweren dat glucosamine dit vermogen heeft maar dat is niet waar, glucoseamine heeft alleen een onderhoudende functie.
  • Artrose geeft een verhoogd risico tot voortijdig overlijden: ja, dit is juist. Hoe slechter men loopt en hoe zwakker de heup is des te groter is ook het risico dat men valt. Vooral waar het oudere mensen betreft kan een val leiden tot een heupfractuur en die op zijn beurt in bepaalde gevallen kan leiden tot de dood. Een voorbeeld daarvan is het vrijkomen van vet merg in de bloedsomloop omdat een heupfractuur het mergkanaal van het dijbeen kan openen waarna het vrijgekomen merg op verkeerde plaatsen in het lichaam serieuze gevolgen kan hebben.
  • Gewrichtsverslijting is hetzelfde als artrose: neen, dit is onjuist. Wat er slijt is het kraakbeen en daarna kan de ziekte ook de bekkenschaal en de heupkop op verschillende manieren beinvloeden maar het is dus in de eerste plaats verslijten van kraakbeen en geen gewrichtsverslijting.
  • Bij artrose moet men activiteiten vermijden: neen, dit is onjuist. Hoge belasting van de heup moet men wel vermijden maar het is belangrijk dat men in beweging blijft. Een zwakke en ongetrainde heup lijdt meer dan een getrainde heup met sterke spieren. Na een mogelijke heupoperatie in de toekomst trekt men ook nog eens voordeel uit een sterke heup door een kortere en gladder verlopende revalidatie. Als men zichzelf en de heup in beweging houdt stimuleert dit ook een betere doorbloeding van de zieke heup, als de doorbloeding zou haperen zou de situatie in plaats verslechteren. MAAR: men moet na activiteiten wel de heup een kans geven om bij te komen, de activiteiten mogen geen extra stressmoment worden voor de heup! Het kraakbeen in de heup is poreus, het kan synovialvloeistof opnemen maar ook afgeven wanneer dat nodig is en het onder belasting komt, de vloeistof kan dan z’n smerende en frictie verminderende opgave verrichten. door normale avtiviteit behoudt het kraakbeen z’n beste conditie door constant komprimering och dekomprimering.
  • Overgewicht is een nadeel bij artrose: ja, dit is juist. Overgewicht is echt contra-productief vanwege de vermindering in activiteti, verhoogde belasting, wrijving en slijtage in de heup.
  • Een alcohol verslaving beinvloed artrose negatief: neen, dit is onjuist. Daarentegen is er een verhoogd risico voor osteoporose bij langdurig hoge alcohol consumptie. Het risico van een val neemt wel toe bij toenemend alcohol gebruik, dus risico’s voor andere problemen zijn er wel degelijk.

Er is een Zweedse website “Artros – myter och sanningar” waar ook een aantal voorbeelden worden aangegeven van onjuistheden.  ë è é

Overwegingen en onjuistheden betreffende artrosescholen:

Artrosescholen zoals die in Zweden worden toegepast kunnen zeker het inzicht in uw specifieke situatie verhogen maar kan de ziekte niet voor u wegnemen.Er is in pricipe niets tegen om te proberen actief te blijven, zoals met de hulp van een artroseschool en tips over zelfzorg de heup zo goed als het gaat te onderhouden onder de heersende omstandigheden maar er moet rekening worden gehouden met een aantal belangrijke punten:

 

  • Geen doktersadvies nodig: Omdat er geen doktersadvies nodig is om aan een artroseschool te kunnen deelnemen is er een werkelijk gevaar dat bepaalde personen met die willen deelnemen al artrose hebben in een vergevorderd stadium. Er komt een dokter aan te pas, röntgenfoto’s en eventuele andere onderzoeksmethodes om vast te stellen welke graad van artose u heeft en aan de hand daarvan besluiten of deelname aan een artroseschool raadzaam is of dat er miscchien al direct een medische ingreep nodig is. Dit vooral van belang als u een relatief jong persoon bent of iemand met een sportverleden die graag daarmee wil voortzetten. In dat geval kunt u wellicht een perfecte candidaat zijn voor een hip resurfacing en dan geldt tevens dat uw artrose en de conditie van uw heup niet verder mag verslechteren en de grens overschrijden. Voor het toepassen van hip resurfacing geldt immers een beperkte “window of opportunity”.
  • De artroseschool vervangt operaties: Een artroseschool vervangt definitief geen heupoperaties zoals bepaalde bronnen beweren! Dat zou namelijk beteken dat een de beslissing om over te gaan op een heupoperatie is gestoelt op hele vage en geen werkelijke symptomen en dat is definitief niet zo. Er zijn duidelijke eissen waaraan eerst moet worden voldaan alvorens een orthopeed besluit om te opereren! Een artroseschool neemt de symtomen niet weg, heeft men eenmaal artrose dan verbeterd die zich niet maar kan wel verslechteren terwijl u en het kraakbeen verouderen.
  • Beweeg uw artrose weg!: Dit is een andere compleet foute en misleidende bewering! Uw artrose kan nooit en te nimmer verdwijnen, ook niet door beweging! Maar mogelijk kunnen de symptomen en de pijn worden verlicht of verminderd door beter gedrag, beter voedsel en een gewichtsvermindering. Een dag zal u dit beginnen in te zien en dan hoop ik werkelijk dat u ondertussen de heup niet zodanig heeft laten verslechteren dat hij zelfs niet langer kan worden gered met een hip resurfacing prothese.
  • Weinig mensen die naar een artroseschool gaan hebben op dat moment al gedacht aan een heupprothese….die gedachten houdt men het liefts zo lang mogelijk en zo ver mogelijk van zich af! Maar eigenlijk zou men dan al met de neus in deze materie moeten worden gedrukt en worden ingelicht over hoe bepaalde keuzes die we vandaag doen de toekomstige situatie kunnen bepalen. Dit kan onbewust in de richting gaan die u helemaal niet zou hebben gekozen als u zich vanaf het eerste begin bewust was geweest van alle factoren! Vergeet niet dat de orthopeden zich helemaal geen zorgen maken over hoe groot de schade in uw heup is wanneer u aanklopt voor een heupoperatie. De beenhals met de versleten heupkop wordt toch afgezaagd en weggegooid omdat men alleen maar gewend is om traditonele heupprothesen met lange schacht te gebruiken, hip resurfacing hebben zij helemaal niet overwogen of ooit gepland! Als u echter een hip resurfacing wilde heeft u op dat moment pech omdat zowel uw huisarts als orthopeed u veel te lang gewoon lieten doorgaan en de heupkop zover lieten verslijten dat hij ook volledig ongeschikt is geworden voor het gebruik van een hip resurfacing.

Dus in het kort:

Blijf u ervan bewust van wat er kan gebeuren als u te lang doorgaat met een slechte heup en het pijnsignaleringssysteem van het lichaam negeert!! De heupscholen stimuleren personen in beweging te blijven zelfs bij pijnen maar dat kan onaangename gevolgen met zich meebrengen!

Wees in plaats daarvan wijs en neem contact met mij op zodat ik met behulp van uw röntgenfoto’s en situatiebeschrijving een aantal hip resurfacing specialisten kan benaderen voor een opinie. Daarna kunt u altijd nog besluiten of u aan een heupschool wilt deelnemen of een definitieve operatieve behandeling misschioen al op z’n plaats is!

De volgende middelen kunnen mogelijk de pijn van artrose verlichten, afremmen of de ziekte voorkomen:BHR-Ron na artrose

Informatie

Een Wikipedia pagina over artrose

Ik vind…als ik zo kritisch man zijn, dat deze pagina van Artrosguiden niet de brede informatie geeft de eigenlijk nodig is, jammer!

Daarentegen heeft “Skadekompassen” behoorlijk wat goede informatie, zie: artrosbehandling.se

Onderzoek

In Engeland is een onderzoek gestart met het doel om de stof sulforaphane die voorkomt in bepaalde groenten en onder meer in broccoli wellicht de verdere ontwikkeling of voortgang van artrose bij mensen kan stoppen.

In Zweden: Een nieuwe methode die artrose kan aangeven nog voordat die is uitgebroken

Sport

Als mensen een vorm van sport beoefenen op een hoog niveau is het helemaal niet ondenkbaar dat de sport ook meer belasting van de heup en meer slijtage met zich meebrengt of zelfs beschadigingen van het kraakbeen. Een Zweedse studie over dit onderwerp heeft beschikbare gegevens onderzocht van sportlieden 5 jaar na afsluiting van hun carrières. Het resultaat is interessant en wijst op een duidelijk verband tussen bepaalde vormen van sport en het oplopen van artrose. Zie: Lopen hoog niveau sporters een groter risico om artrose krijgen in de lagere regionen na afgesluiten van de carrière?

Support

Kort geleden is een nieuw forum van start gegaan voor mensen met artrose in de heup onder de naam “Artroshjälpen“,  oftewel “artrosehulp”. Ik hoop dat dit forum kan helpen met vragen om artrose.

Wij zijn ook op Facebook te vinden, zie: Onze Facebookpagina’s

Op een ander plaats heb ik al geschreven over “Heupartrose en de betekenis bij hip resurfacing” maar omdat artrose (ook osteo-artrose genaamd) zo’n grote groep mensen overkomt wil ik honderd procent zekerheid dat zij bij zoeken onder Google met alleen het woord “artrose” ook direct een “hit” naar mijn website vinden.