FAI (inklemming)

FAI (inklemming)

FAI oftewel Femoro-Acetabular Impingement is een conditie van de heup waarbij de bewegingsvrijheid van het gewricht ROM of Range Of Movement wordt begrensd, met de daarbij behorende pijnen. Impingement houdt in dat de excentrische vorm die de heupkop en beenhals samen hebben gekregen en bot aangroei bij de bekkenschaal een inklemming met zich mee kan brengen van weefsel dat zich tussen de beenhals en de bekkenschaal bevindt. In de meest extreme stand van de beenhals en heupkop kunnen die zelfs aanlopen tegen de rand van de bekkenschaal. Welke been bewegingen er door FAI zullen worden begrensd hangt af van de specifieke vorm van FAI die de patient heeft en hoe ver het zich heeft kunnen ontwikkelen. Er zijn 3 grondvormen van FAI: “cam”, “pincer” en “mixed”. Bij elk van deze vormen zijn er ook stadia te zien van mild tot volledig ontwikkeld, wat met röntgen en andere onderzoeksmetoden zichtbaar kan worden gemaakt. Op de foto hieronder is het bij FAI betrokken gebied omcirkeld.

Oorzaken voor het ontstaan van FAI kunnen bijvoorbeeld herhaalde bewegingen zijn van de arm (als het schouder impingement betreft) of van het been waarbij de uiterste stand van het gewricht telkens wordt bereikt. FAI (inklemming) komt in alle leeftijdsgroepen voor maar vooral bij mensen die sporten beoefenen zoals voetbal, honkbal, tennis, hockey, lacrosse, dans en golf.

FAI /impingement

Artroscopie?

Bij FAI kan een orthopeed met een artroscopische ingreep proberen om de situatie te verbeteren door delen van het gewricht die zijn betrokken bij de inklemming weg te halen. Het succes met artroscopie is daarentegen zelden 100% en kan in veel gevallen juist leiden tot een acceleratie van de problemen in de heup. Dat dit kort daarop zal leiden tot een operatie waarin alsnog een volledige heupprothese moet worden geplaatst is helemaal niet ongebruikelijk. Hier komt nog bovenop dat er vaak zodanige schade is aangericht door de eerdere artroscopische ingreep dat de heup niet eens meer “bruikbaar” is voor het succesvol toepassen van hip resurfacing en direkt een ingrijpende traditionele heupprothese nodig wordt.

Als u wordt geplaagd door FAI of een andere vorm van impingement / inklemming en u het advies van uw orthopeed heeft gekregen om dit te laten behandelen met artroscopie kan het wijs zijn om mij eerst te benaderen zodat we een aantal hip resurfacing specialisten vrijblijvend kunnen vragen om een opinie. Het kan namelijk heel goed zo zijn dat u zich onnodig blootstelt aan een extra operatie die toch niet langer dan 6 maanden tot een jaar stand houdt. Als artroscopie wordt aanbevolen behoort de patient tevens te horen wat de verwachting is van de ingreep en hoe lang hij rederlijkerwijs effect zal hebben. U als patient moet weten of het werkelijk de artroscopische ingreep van uw heup waard is of dat het beter is om direct een hip resurfacing te plaatsen en de problemen meteen definitief weg te nemen. Bedenk hierbij ook dat de meeste orthopeden die artroscopie toepassen ook de orthopeden zijn die vanaf het eerste begin alleen maar van plan zijn om traditionele heupprothesen te plaatsen! De eventuele nevenschade aan de beenhals of heupkop die door een mislukte artroscopische ingreep kan zijn aangericht wordt in hun geval en hun denken toch weer teniet gedaan als de beenhals wordt afgezaagd voor het inbrengen van de prothese. Dit is bij ons die hip resurfacing voorstaan natuurlijk een ontoelaatbare gedachte en handelswijze! De kans op hip resurfacing is dus min of meer moedwillig weggenomen!

Ik ben betrokken geweest bij meedere situaties waarin mensen die FAI hadden waren behandeld met artroscopie en er daarin schade werd aangericht aan de natuurlijke bekkenschaal. Deze schades waren daarna de directe aanleidingen waarom de daaarop snel volgende hip resurfacing of traditionele heupoperaties in het beste geval erg werden bemoeilijkt. Van de natuurlijk bekkenschaal was vaak aan de rand zoveel bot verwijderd in de artroscopie dat er feitelijk een vorm van dysplasie was veroorzaakt waarvan voorheen bij de patienten nooit sprake was geweest. Deze komplicatie betekende dat er te weinign bot over was voor het deugdelijk inzetten van de bij de prothese behorende bekkenschaal. Dus, neem geen overhaastige beslissingen over een artroscopische ingreep maar verschaf u eerst de benodigde informatie, waarbij ik u graag en kostenloos help!

impingement