Birmingham Mid-Head Resection nl

Birmingham Mid-Head Resection (BMHR)Birmingham Mid-Head Resection bojd

De BMHR of Birmingham Mid-Head Resection verdient een plaats op mijn website! Deze door Smith & Nephew op de markt gebrachte prothese is ontwikkeld door Mr. Derek McMinn uit eerdere soortgelijke modellen. Zoals de naam als zegt is er bij deze prothese sprake van “resectie” oftewel het weghalen van bot “Mid-Head” m.a.w. tot ongeveer midden op de heupkop. Het bovenste zieke of misvormde deel van de kop wordt weggehaald en het onderste deel van de kop wordt gespaard, wat grote voordelen heeft op meerdere vlakken en ten opzichte van andere heupprothesen op de markt en zelfs de z.g.n. mini-hips. De BMHR valt onder de klasse “hip resurfacing” maar is dat eigenlijk niet langer, de “cap” van een echte resurfacing vervangt alleen maar het uiterste bot van de oude heupkop en omvat werkelijk het bot terwijl de kop van de BMHR vrij ligt van de onderliggende eigen heupkop. De BMHR kop is in plaats bevestigd via een conus op de BMHR schacht.

Eerste Birmingham Mid-Head Resection

Het eerste model van de BMHR-prothese is in ongeveer 2003 geïntroduceerd en had toen nog een gebogen schacht.Birmingham Mid-Head Resection earlier Het idee met de gebogen schacht was om daarmee de natuurlijke buigen van de beenhals te volgen waarin hij geplaatst werd. Het idee was goed maar in de praktijk bleek het moeilijk tot onmogelijk om een gebogen kanaal te vormen in de beenhals en deze ook nogeens juist te positioneren en op de juist diepte voor de specifiekt patient-eigen anatomi. Rechts (boven) een foto van het eerste model (de bekkenschaal is er niet bij).

Op de volgende foto is een doorsnede te zien van een beenhals met daarin getekend de omtrek van een (vorig model) BMHR schacht. Met de stippellijnen C-C, B-B en A-A wordt getoont hoeveeel bot van de beenhals wordt behouden met de verschillende prothese types. Van deze 3 onziet de Birmingham Mid-Head Resection de beenhals een heupkop het meest (maar natuurlijk na de BHR).

De nieuwe Birmingham Mid-Head Resection

Vedere ontwikkeling resulteerde in een BMHR met een rechte schacht en een aantal splines of spiebanen die rotatie van de schacht tegengaan. Birmingham Mid-Head Resection shsHet voordeel van het nieuwe model is dat hij makkelijker kan worden ingebracht op de juiste diepte en een bepaalde vrijheid biedt in het aanpassen van de hellingshoek (inclinatie) en ook de offset (de afstand tussen het been en het bekken) en daar bovenop de mogelijkheid geeft om een eventuele fout in de beenlengte van de patient te corrigeren.

Toepassingsgebied voor Birmingham Mid-Head Resection

De Birmingham Mid-Head Resection is onwikkeld om een grote groep patienten te kunnen helpen met grotere schades in de heup dan zouden kunnen worden verholpen met hip resurfacings zoals bijvoorbeeld de BHR van Mr. McMin. Hierbij moet u weten dat er een duidelijke “window of opportunity” bestaat waarin een BHR of andere hip resurfacing kan worden toegepast. De groep patienten die net de kandidatuur voor hip resurfacing voorbij zijn geschoten zijn vaak jonge actieve personen die voor dat de BMHR er was nog moesten accepterenedat de beenhals moest worden afgezaagd voor het inzetten van een conventionele prothees met lange schacht. Dit bracht ook alle nadelen met zich mee die zo bekend zijn van de ouderwetse heupprothesen. Maar met een BMHR kunnen de patienten uit deze groep nu plotseling van dezelfde voordelen genieten als de patienten hebben met een hip resurfacing. De BMHR vult met andere woorden heel netjes het gat wat er voorheen altijd bestond tussen hip resurfacing en conventionele heupprothesen.

Verdere voordelen van een BMHR

  • Gebruik van een BMHR houdt voor de patient in dat de beenhals op het dijbeen net als bij puur hip resurfacing behouden blijft en dit betekent dat hij of zij in de toekomst altijd nog een conventionele prothese kan krijgen als de behoefte daarvoor zou onstaan. Op dat moment is het net of de persoon z’n eerste prothese krijgt terwijl de operatietijd kort wordt omdat de al aanwezige bekkenschaal in veel gevallen kan worden gebruikt samen met de protheseschacht en passende kop.
  • Het was niet de originele gedachte van Mr.McMinns om de BMHR-prothese zo toe te passen maar hij kan in een aantal gevallen een hip resurfacing prothese vervangen die om één of andere reden problemen heeft gekregen. Bij zo’n persoon hoeft dus niet een conventionele prothese te worden gebruikt maar de BMHR en met dezelfde voordelen als de eigenlijke hip resurfacing. Er zijn maar een handjevol orthopeden in de wereld die deze mogelijkheid van de BMHR inzien en gtgoepassen. Als u denkt dat u zich in die situatie bevindt neem dan u.a.b. contact met mij op voor hulp hierbij.
  • Sinds enige tijd is er ook een keramische BMHR kop beschikbaar die besteld kan worden bij S&N voor bijvoorbeeld patienten met een overgevoeligheid voor de metalen in de gewone BMHR kop. Op de foto rechts is zo’n ceramische kop op een BMHR schacht te zien.Birmingham Mid-Head Resection cer

Zoals ondermeer het Zweedse heupprothese register laat zien in de jaarrapporten wordt de BMHR maar zelden gebruikt. Ik durf te beweren door mijn contacten met veel patienten dat er een grote groep mensen bestaat die uitstekende kandidaten zijn (en waren) voor dit type prothese maar helaas een conventionele prothese heupprothese kregen. Ik durf ook te stellen dat niet eens alle Zweedse en Nederlandse orthopeden zich bewust zijn van het bestaan van de BMHR-prothese….zelfs al bestaat hij al sinds 2003!

Voor personen met AVN (avasculaire necrose) die aan beide heupen geopereerd moeten worden kan het resultaat van het volgende onderzoek extra interessant zijn. Een Saudisch-Arabische orthopeed heeft n.l. onderzoek gedaan naar het effect van een simultaan-bilaterale heupoperatie onder gebruik van Birmingham Mid-Head Resection prothesen, zie: ….helaas is de bron weggehaald…..

In de tabel hiernaast is te zien hoe het BMHR-systeem is opgebouwd met de schacht en kop.Birmingham Mid-Head Resection-chart Er zijn schachten met 5 verschillende maten (1-5) en per schacht zijn er telkens koppen in 3 verschilende te kiezen. Voor elke kop is er ook een passende bekkenschaal en bij behoefte is er een bekkenschaal beschikbaar met 2mm grotere buitendiameter. Daarboven is er ook voor elke kop een zogenaamde dysplasie schaal beschikbaar als de situatie extra bevestiging met schroeven nodig heeft, zoals bij een persoon met dyplasie o.a. kan voorkomen.

Meer informatie kan worden gevonden op de site van het McMinn Centre

Als u verdenkt dat uw situatie en uw heupproblemen overeenkomen met het toepassingsgebied van de BMHR-prothese zoals ik die weergaf in het voorgaande en zelfs bij twijfel hierover bent u welkom om contact met mij op te nemen en kunnen we dit verder discussiëren en als u dat wilt een specialist op dit gebied raadplegen per e-mail.