Heupoperatie

Heupoperatie

Als een heupoperatie niet langer kan worden vermeden en er een prothese nodig is hoort u ook te weten wat de grote voordelen zijn voor u nu en in de toekomst met een hip resurfacing.

Heupprothesen bestaan er in vele fabricaten, maten, materialen en formen maar voor patienten blijft het vaak toch een vraag welke eigenlijk het beste is. Onder de kop Hip Resurfacing kunt u afbeedingen zien van verschillende hip resurfacing prothesen.

Meestal volgt een heuppatient de eigen orthopeed blind in alles wat hij/zij adviseert en planneert zonder in te zien waar dit toe leidt en zonder te weten welke keuzemogelijkheden men als patient feitelijk heeft. Voorbeeld: Niemand van alle inmiddels honderden personen in Zweden of Nederland met heupproblemen waarmee ik contact heb gehad sinds 2006 was ooit aangeraden om een buitenlandse specialist te raadplegen voor de heupoperatie. De Zweedse en Nederlandse orthopeden zien niet in dat van een aantal specialismen de gedrevenheid, vakkennis en ervaring veel hoger ligt bij een aantal buitenlandse collega’s. Speciaal waar het de hip resurfacing methode gaat zijn de 3 punten: gedrevenheid, vakkennis en ervaring uiterst belangrijk voor juiste beoordeling en correcte plaatsing van de prothese.

Nagenoeg iedereen die contact met mij zocht om zijn of haar heupprobleem gaf aan dat er grote tekortkomingen waren in de informatiestroom, fouten zijn gemaakt in de beoordeling van hun situatie en er nooit informatie is gegeven over de hip resurfacing methode. Men leerde vaak pas over deze methode en dit type prothese via mijn website.

Het gaat hierbij niet alleen over de prothese op zich maar hip resurfacing brengt een hele lijst met grote voordelen met zich mee de u mist met andere heupprothesen. Bekijk a.u.b. de vergelijking tussen de twee types hip resurfacing en de traditionele prothese op deze pagina: Prothesen. Men zegt dat iemand met een hip resurfacing op z’n minst zichzelf extra tijd koopt als de prothese tegen alle verwachtingen in toch niet het hele leven uit zou meegaan. Met een traditionele heupprothese is men die tijd direct kwijt. Na  een hip resurfacing kan men altijd nog een traditionele heupprothese krijgen dus die extra tijd met een hip resurfacing is pure winst! Direct en onnodig een traditionele prothese plaatsen is waanzin en verre van intelligent. Toch proberen de orthopeden ons in de richting van traditionele prothesen te duwen, die gemiddeld 15000 keer elk jaar opnieuw worden geplaatst in zowel Zweden als Nederland. Waarschijnlijk kregen die in totaal 30000 mensen voor hun heupoperatie ook niets te horen over het bestaan van hip resurfacing en wisten ze niet anders dan dat ze na het ontwaken uit de narcose een traditionele heupprothese zouden hebben!

Maar zoals ik ook op andere plaatsen heb geschreven is het goed om te bedenken dat er nog meer goede oplossingen bestaan tussen een hip resurfacing (met een BHR bijvoorbeeld) en de traditionele THR heupprothese in en waaraan de orthopeden in Zweden en Nederland helaas ook geen aandacht schenken. Deze midden-oplossing prothese die ik bedoel heet BMHR (Birmingham Mid-Head Resection) en verslaat een traditionele heupprothese op vele vlakken. Neem a.u.b. contact met mij op als u denkt dat u zich in een situatie bevindt waarbij een BHR of andere hip resurfacing minder geschikt lijkt en een BMHR u wellicht kan redden.

Besluit in ieder geval niet voor een heupoperatie zonder eerst te hebben onderzocht (eventueel met mijn hulp en specialisten op dit gebied) of uw situatie misschien wel geschikt is voor een BHR, een soorgelijke hip resurfacing of anders minstens een BMHR-prothese! Ik help u graag!

Zo veel (of weinig) blijft behouden van het dijbeen, afhankelijk van de prothese die u kiest:   höftoperation