Kosten

De kosten van een operatie met een hip resurfacing prothese verschillen tussen de ziekenhuizen, klinieken en de orthopedische specialisten en zijn onderhevig aan veranderingen. Ik heb eerder geprobeerd om een lijst bij te houden van de kosten bij de verschillende orthopeden maar omdat de bedragen zo snel veranderen (zowel omhoog als omlaag) was de lijst bijna per definitie incorrect. De orthopeden in mijn netwerk zijn trouwens zo snel met het reageren op vragen en het zenden van een offerte dat het niet loont om een lijst bij te houden. Neem daarom a.u.b. contact met mij op als u een kostenverslag wenst.
In het algemeen kunt u rekenen met een bedrag wat ligt tussen 15.000 en 18.000 €.

Vergoeding  door het Zweedse ziekenfonds Försäkringskassan:

Försäkringskassan vergoedde voorheen altijd de volledige kosten van de eigenlijke hip resurfacing operatie in het buitenland, maar sinds de wijziging van de wet (förordning 2013:711) op 1 october 2013 veranderde het hele systeem, zie: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/resa_arbeta_studera_eller_fa_vard_utomlands/planerad_vard_utomlands

Ziekenzorg en operaties buiten Zweden worden niet meer volledig vergoedt maar tot een maximaal bedrag wat overeenkomt met de kostenvergoeding voor een standaard heupoperatie en nazorgop zoals die wordt toegepast in de Zweedse provincie die men toehoort. Uitgaande van 15.000 tot 18.000 € kan de eigen bijdrage waarvoor men komt te staan liggen tussen de 5.000 tot 6.000 € en afhankelijk van de gekozen orthopeed en kliniek.

U kunt contact met mij opnemen voor een e-mailconsultatie of offerte, zie ook de kop: “Consultatie“.

Ron van Mierlo