Sportheup

Sportheup

 

Sportheup is maar één van de vele namen voor het type prothese dat afwijkt van traditionele heupprothesen vanwege het ontbreken van een lange schacht en waarbij niet langer resectie (weghalen) van de beenhals wordt toegepast. Wie precies op de naam “sportheup” is gekomen weet ik niet, in ieder geval betreft het de typen prothesen waarbij alleen maar het zieke of beschadigde deel van de heupkop of het versleten kraakbeen wordt vervangen en waarbij de beenhals ongemoeid blijft. Dit in tegenstelling tot de traditionele prothese waarbij er een schacht in het dijbeen komt na afzagen en weghalen van de beenhals en waarvoor het merg deels of helemaal uit het mergkanaal wordt weggehaald. In plaats van sportheup wordt ook de naam “Birmingham prothese” gebruikt maar in mijn visie is dat verkeerd. Het betreft hier een de hele groep met prothesen  terwijl “Birmingham” deel is van de naam voor twee specifike prothesen: BHR wat staat voor “Birmingham Hip Resurfacing” en BMHR wat staat voor “Birmingham Mid-Head Resection”. Birmingham prothese schept dus alleen maar verwarring.

In Zweden heeft men de hip resurfacing prothese en de hip resurfacing methode de namen “Ytersättningsprotes”, “Ytprotes” en “Ytersättning” gegeven”. Voor Sportheup en sportprothese heeft men “Idrottsprotes” en “Sportprotes” gevonden.

In Engelstalige landen en vooral USA heeft men zich helaas niet kunnen neerleggen bij maar één naam en één afkorting maar iedere instantie en elke orthopeed die zich met de methode bezighield leek een nieuwe naam te hebben bedacht. Wellicht was dit gedaan met de gedachte om zich zo te kunnen profileren met iets heel unieks, maar men is wel vergeten dat dit juist een heleboel verwarring heeft gegeven voor de patienten die nu moeten zien uit te vinden of de verschillende namen misschien ook betekenen dat er in de achterliggende methode verschillen zijn. De orthopeden hebben dus wel een heleboel aandacht gekregen maar voor hun patienten is het bepaalt niet duidelijker geworden zo. De techniek en methode die ondermeer Mr. Derek McMinn en collega’s verder ontwikkelde had al “hip resurfacing” als naam gekregen, wat mij betreft duidelijk genoeg. Hieronder staat de lijst die ik heb samengesteld van alle namen voor de hip resurfacing methode en hun verschillende afkortingen…..over verwarring gesproken!!

Alle namen en hun afkortingen (van mijn lijst met terminologie):

HR Hip Resurfacing
HRS Hip Resurfacing
HR Hemi Resurfacing
HA Hemi Arthroplasty
HSR Hemi Surface Replacement
PR Partial Resurfacing
THR Total Hip Resurfacing
PHR Partial Hip Resurfacing
HSR Hip Surface Replacement
SHR Surface Hip Replacement
HRA Hip Resurfacing Arthroplasty
RHA Resurfacing Hip Arthroplasty
MoMHR Metal-on-Metal Hip Resurfacing
RTHA Resurfacing Total Hip Arthroplasty
SRA Surface Replacement Arthroplasty
THRA Total Hip Resurfacing Arthroplasty
MMSR Metal-on Metal Surface Replacement
MoMRA Metal-on-Metal Resurfacing Arthroplasty
MoMHRA Metal-on-Metal Hip Resurfacing Arthroplasty
MoMRHA Metal-on-Metal Resurfacing Hip Arthroplasty
MoMTHRA Metal-on-Metal Total Hip Resurfacing Arthroplasty

Bij drie van de namen in de lijst hierboven is het woord “hemi” gebruikt. Het is van belang dat u weet wat dit betekent n.l. dat het hier een vorm van hip resurfacing betreft waarbij alleen maar de heupkop wordt voorzien van een prothese component (“cap” in het Engels) en er dus geen bekkenschaal wordt geplaatst. Deze methode, die ook in Zweden en Nederland is gebruikt staat met recht onder kritiek. De originele gedachte was om alleen maar het zieke, versleten of beschadigde bot te vervangen en die gedachte was niet slecht. Maar de ervaring leerde dat als er niet gelijktijdig een bijbehorende bekkenschaal werd geplaatst dat het kraakbeen wat nog over was juist in razend tempo versleet. Het metaal van de “cap” en het kraakbeen zijn gewoonweg niet “compatible” met elkaar. Het is dan ook niet vreemd als iemand die een “hemi resurfacing” heeft gekregen een jaar later of zo alweer moet worden geopereerd om alsnog de bijbehorende bekkenschaal te plaatsen. Twee toch vrij  zware operaties in zo’n korte tijd is niet aan te raden plus het feit dat dit kan worden ontweken door meteen vanaf het begin een komplete prothese te plaatsen. Echte hip resurfacing specialisten zijn het hierover ook helemaal eens dat hemi resurfacing niet is te verdedigen en er direct een complete hip resurfacing moet worden geplaatst.