Wie ben ik?


imageRonIk ben een in 1953 geboren man, die ongeveer 16 jaar geleden heupproblemen begon te krijgen. In 2006 werd ik het wachten op de doktoren en klinieken beu. Ik wilde af van alle pijnstillende tabletten en voedingssupplementen die het leven wat meer dragelijk maakten maar geen oplossing waren. Ik wilde ook van de bijwerking af die de tabletten konden hebben en de eventuele definitieve schade die ze konden veroorzaken aan de inwendige organen. Na een eerste hint van mijn vrouw en verder onderzoek leerde ik dat er een zogenaamde Hip Resurfacing bestond die een veel beter oplossing zou zijn dan de gangbare heupprothesen (conventionele of traditionele heupprothesen als u wilt..) en daarna zette ik alles op alles om zo’n Hip Resurfacing te bemachtigen.

Alles is uiteindelijk ongeveer tot stand gekomen zoals ik dat wilde. Gedurende de herfst van 2006 had ik al een verzoek om goedkeuring voor mijn operatie in België naar het Zweedse Ziekenfonds (Försäkringskassan) gestuurd, die daarop in December werd goedgekeurd. Na een emailbericht te hebben gestuurd naar mijn orthopeed Koen De Smet in België kreeg ik binnen enkele uren het antwoord terug dat ik welkom was voor de operatie op 23 januari 2007. Voor iemand die negen jaar had rondgelopen met heupproblemen was dit natuurlijk een verlossend bericht!

Hoe het is verlopen en hoe ik “wakker” werd:

Vanuit mijn behoefte naar meer informatie over Hip Resurfacing ben ik ziekenhuizen gaan bellen en heb zelfs geprobeerd om contact te maken met orthopeden in Zweden. Dit bleek een tijdrovende en bijna onmogelijke opgave te zijn, omdat de (Zweedse) orthopeden niet graag per email contact onderhouden met patiënten. De BHR prothese die de orthopeed Derek McMinn uit Birmingham in Engeland verder had ontwikkeld van een eerder en soortgelijke prothese was degene die ik wilde hebben. Behalve de BHR was er in die tijd al de ASR en Durom (die beide sindsdien uit de productie zijn genomen) en verder bestond ook al de Conserve Plus, Cormet, ReCap en de Adept. Op dit moment bestaan er 15 fabrikaten, ieder met iets afwijkende specificaties. Onder “Hip Resurfacing” op mijn website kunt u een afbeelding vinden met daarin de betreffende 15 fabricaten.

Het duurde niet lang voordat ik ontdekte dat het personeel in klinieken en ziekenhuizen en zelfs op de orthopedische afdelingen van Zweedse ziekenhuizen de benodigde kennis over de Hip Resurfacing methode misten. Iedere keer moest ik in eenvoudige bewoording (voor het meestal a-technische personeel) verklaren wat een Hip Resurfacing is. Uiteindelijk werd het altijd te technisch en werd ik weer doorverbonden naar een volgend persoon. Hierop moest ik mijn hele verhaal weer herhalen, maar zonder zelf ook maar een steek verder te komen…. Ik was dus min of meer het ziekenhuispersoneel aan het onderwijzen in plaats van andersom!

Zelfs bij de doktoren die ik bezocht in verband met mijn heupproblemen merkte ik dat de technische facetten van deze methode helemaal niet bekend waren. Ook als ik op Internet naar meer informatie zocht om mij op weg te helpen werd ik wederom verrast. Er was hierover op Internet en Zweedse sites namelijk bitter weinig te vinden. Dit was voor mij het signaal dat Zweedse patiënten werkelijk ingelicht moesten worden in hun eigen taal over het goede alternatief “Hip Resurfacing”.

Hip Resurfacing heeft vele grote voordelen ten opzichte van de conventionele heupprothesen, die ik u graag wil wijzen. In het menu onder “Hip Resurfacing” vindt u een tabel die ik heb gemaakt met daarin de voor- en nadelen en wat u mogelijk kan helpen. Ik geef graag meer uitleg indien gewenst. Het zal u misschien niet zijn ontgaan dat Zweedse ziekenhuizen overwegend de conventionele prothesen THR of THA methode toepassen. Hip Resurfacing wordt voor ons helaas verborgen gehouden. In het beste geval komt de informatie die ons wordt gegeven niet overeen met de werkelijkheid. Dit is wat ik heb geleerd uit het contact met over 2000 heuppatiënten. De situatie in Nederland is identiek aan die in Zweden.

Deze website is een poging om hulp te bieden aan Zweedse, Nederlandse en andere buitenlandse heuppatiënten die in een soortgelijke vicieuze cirkel zitten. Hopelijk geeft deze site u een aantal instrumenten bij het vinden van de oplossing voor uw heupprobleem!

Een medische opleiding heb ik niet genoten, mijn kennis heb ik opgedaan uit de vele contacten met heuppatiënten wereldwijd en internationale gespecialiseerde orthopeden. Ik ben bij een aantal van deze operaties aanwezig geweest om een betere opvatting over deze methode te kunnen krijgen en u uiteindelijk hiermee te kunnen helpen. Als missie heb ik mijzelf beloofd om lotgenoten te blijven ondersteunen met informatie, meetings en advies voor zover en zolang ik dat kan.

Ron van Mierlo,  februari 2022