Wie ben ik?


imageRonIk ben een in 1953 geboren man die ongeveer negen jaar heupproblemen heeft gehad. In 2006 werd ik het wachten op de doktoren en klinieken beu. Ik wilde af van alle pijnstillende tabletten en voedingssupplementen die het leven wat meer dragelijk maakten maar geen oplossing waren. Ik wilde ook van de bijwerking af die de tabletten konden hebben en de eventuele definitieve schade die ze konden veroorzaken aan de inwendige organen. Na een eerste hint van mijn vrouw en verder onderzoek leerde ik dat er een zogenaamde Hip Resurfacing bestond die een veel beter oplossing zou zijn dan de gangbare heupprothesen (conventionele of traditionele heupprothesen als u wilt..) en daarna zette ik alles op alles om zo’n Hip Resurfacing te bemachtigen.

Alles is uiteindelijk ongeveer tot stand gekomen zoals ik dat wilde. Gedurende de herfst van 2006 had ik al een verzoek om goedkeuring voor mijn operatie in Belgie naar het Zweedse Ziekenfonds (Försäkringskassan) gestuurd, die daarop in December werd goedgekeurd. Na een emailbericht te hebben gestuurd naar mijn orthopeed Koen De Smet in Belgie kreeg ik binnen enkele uren het antwoord terug dat ik welkom was voor de operatie op 23 januari 2007. Voor iemand die negen jaar had rondgelopen met heupproblemen was dit natuurlijk een verlossend bericht!

Hoe het is verlopen en hoe ik wakker werd:

Vanuit mijn behoefte voor meer informatie over de Hip Resurfacing prothese ben ik ziekenhuizen gaan bellen en heb zelfs geprobeerd om contact te maken met orthopeden in Zweden. Dit bewees zich een tijdsrovende en bijna onmogelijke opgave te zijn, omdat de (Zweedse) orthopeden niet graag per email contact onderhouden met patienten. De BHR prothese die de orthopeed Derek McMinn uit Birmingham in Engeland verder had ontwikkeld van een eerder en soortgelijke prothese was degene die ik wilde hebben. Behalve de BHR was er in die tijd al de ASR en Durom (die beide sindsdien uit de productie zijn genomen) en verder bestond ook al de Conserve Plus, Cormet, ReCap en de Adept. Op dit moment bestaan er 15 fabrikaten, ieder met iets afwijkende specificaties. Onder “Hip Resurfacing” op mijn website kunt u een afbeelding vinden met daarin de betreffende 15 fabrikaten.

Het duurde niet lang voordat ik ontdekte dat het personeel in klinieken en ziekenhuizen en zelfs op de orthopedische afdelingen van Zweedse ziekenhuizen de benodigde kennis over de Hip Resurfacing methode mistten. Iedere keer moest ik in eenvoudige bewoording verklaren voor het meestal a-technische personeel wat een Hip Resurfacing was voor iets. Uiteidelijk werd het altijd te technisch en werd ik weer doorverbonden naar een volgend persoon. Hierop kon ik mijn hele verhaal dan weer herhalen maar zonder dat ik zelf ook maar een steek verder kwam….en was dus eigenlijk het ziekenhuispersoneel aan het onderwijzen in plaats van andersom!

Zelfs bij de doktoren die ik bezocht in verband met mijn heupproblemen merkte ik dat de technische facetten van deze methode helemaal niet bekend waren. Ook als ik op Internet zocht naar mogelijk meer informatie wat mij op de weg kon helpen werd ik nog een keer verrast dat ook daar werkelijk niet een Zweedse site was te vinden. Dit was voor mij het signaaal dat Zweedse patienten werkelijk ingelicht moesten worden in hun eigen taal over het goede alternatief “Hip Resurfacing”.

De Hip Resurfacing heeft vele grote voordelen ten opzichte van de conventionele heupprothesen, die ik u graag wil wijzen. In het menu onder “Hip Resurfacing” vindt u een tabel die ik heb gemaakt met daarin de voor- en nadelen en wat u mogelijk kan helpen. Ik geef graag verdere verklaringen indien nodig. Het zal u misschien niet zijn ontgaan dat de Zweedse ziekenhuizen overwegend de conventionele prothesen THR of THA methode toepassen en Hip Resurfacing verborgen houden voor ons of in het beste geval informatie geven die helemaal niet overeenkomt met de werkelijkheid en wat ik weet uit het contact met over 1000 heuppatienten. De situatie in Nederland is identiek hieraan.

Deze website is gemaakt in de poging om Zweedse, Nederlandse en andere buitenlandse heuppatienten die in een soortgelijke vicieuze cirkel vastzitten in te lichten en daarmee op weg te helpen.Hopenlijk geeft deze site u een aantal goede instrumenten voor het vinden van de oplossing voor uw heupprobleem!

Een medische opleiding heb ik niet genoten, hetgeen ik heb geleerd is uit de vele contacten met heuppatienten over de hele wereld en de hulp die ik krijg van veel internationale gespecialiseerde orthopeden. Ik ben bij een aantal van deze operaties aanwezig geweest om een betere opvatting van deze methode te kunnen krijgen en u uiteidelijk hiermee te kunnen helpen. Als missie heb ik mijzelf beloofd om lotgenoten te blijven ondersteunen met informatie, meetings en advies zover en zolang ik dat kan.

Ron van Mierlo,  mei 2015