Hip joint operation

In need of a hip joint operation?

 

Då är du inte ensam, det drabbar en stor och allt mer ökande grupp människor!

höftledsoperation
teamet vid en höftledsoperation

Förutom andra höftledsoperationer får årligen mer än 16.000 svenskar någon typ av höftprotes, se rapporterna på sidorna från Svenska Höftprotesregistret.

Vid mindre allvarliga höftproblem kan ortopeden föreslå artroskopi. Med artroskopi kan han göra försök att korrigera eventuella lossningar av brosket eller kanske ta bort benpålagringar som orsakar inklämning, smärtor eller andra problem i leden. Tyvärr är effekten från artroskopi i många fall mycket kort men det finns andra problem. Artroskopiska åtgärden förstör den normala balansen i höften och det kan medföra att höften snabbt försämrar i stället för den förväntade förbättringen. Det finns en tydlig grupp med personer som bad mig om information och hjälp som kort innan har varit “hjälpta?” med artroskopi och nu oväntat har fått mer allvarlig höftbesvär. Min slutsats är därför att förmodligen bara få personer har verklig nytta av artroskopi i höften, för alla andra förhastar man initiala problemet bara.

Likaså brukar husläkare och ortopeder rekommendera sina patienter behandling med kortison om man har begynnande artros eller kanske inflammation i höften. Vi har naturlig kortison i kroppen redan fast den syntetiska formen av kortison som vi får med injektioner tas inte emot av kroppen utan biverkningar. Genom en process som jag inte beskriver här nu (det hittas annanstans på Internet) tar bland annat skelettet stryk av syntetisk tillverkad kortison. Vid upprepade injektioner med kortison höjs chansen på benskörhet. Socialstyrelsen är dessutom tydlig över vad man anser om effekten av injektioner med kortison.

När operationen närmar sig:

När det efter möjlig behandling med kortison eller artroskopi, sjukgymnastik, höftskolor och vad mer inte längre går att undvika en höftledsoperation hoppas jag att du inte kommer för sent och fortfarande kan accepteras för ytersättningsmetoden. Utav alla välkända höftproteser är “ytersättningsprotesen” eller “hip resurfacing” den som orsaker minsta anatomiska och mekaniska ändringar i kroppen. Den sitter som bara som ersättning för verkliga skadade eller sjuka ytorna i leden men inget mer och den tränger inte onödigt djupare i lårbenet som vid en konventionell höftprotes…där till och med benhalsen sågas av. Självklart, om skadorna i höften är så allvarliga att du får nöja dig med en konventionell höftprotes (THR) då är den också mycket välkommen. Då är den också det bästa du hade kunnat få under omständigheterna, men den ska aldrig innan rekommenderas till patienter som hade varit perfekta kandidater för ytersättningsmetoden. Men kom gärna ihåg att det finns en annan och nyare typ av protes, BMHR (som inte ska förvirras med BHR) som precis som BHR medför minst möjliga anatomiska ändringar.

Hur mycket tid tar en höftledsoperation ?

En operation för en ytersättningsprotes tar mer tid än en operation för en traditionell höftprotes. Orsaken är att förberedelserna för korrekta placeringen av proteshalvan på ledkulan tar tid. Den här delen av operationen är också allra viktigast av hela operationen och bör därför bara utföras av äkta ytersättningspecialister! Succén, livslängden på protesen och eventuell höjning av mängden metalljoner i blodet hänger också mycket på hur bra protesen placerades. Därför har resultatsiffrorna från vara egna svenska ortopeder med ytersättningar varit lägre än för utländska ortopeder som har varit villiga att bara koncentrera sig på ytersättningsmetoden och därmed också har blivit väldigt skickliga i metoden (som bland annat yttrar sig i antalet patienter som man hjälper per år).

En erfaren och skicklig specialist utför operationen inom 75 minuter till 90 minuter, beroende på hur stora skadorna var i beträffande höftleden, det är 15 till 30 minuter längre än för en traditionell höftprotes.

I gladly answer any of your questions.

Ron