Costs

Kostnaderna för en operation med ytersättning (Hip Resurfacing) skiljer mellan olika sjukhus, kliniker och ortopeder och ändrar sig genom tiden. Tidigare har jag försökt att lista vad det kostar hos olika ortopder men eftersom beloppen ändrar så snabbt (både uppåt och nedåt) är det som jag tänkte nästan per definition inkorrekt. Ortopederna i mitt nätverk är dessutom så snabba med att svara och skicka en offert att det inte är värt försöket att hålla en lista uppdaterad. Kontakta mig därför gärna om du önskar en offert. Allmänt brukar offerten hamna mellan 15.000 och 18.000 €.

Ersättning från Försäkringskassan:

Försäkringskassan brukade ersätta hela beloppet som ytersättningsoperationen utomlands kostade men sedan den nya lagen (förordning 2013:711) trädde i kraft 1:e oktober 2013 ändrades ersättningsystemet, se: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/resa_arbeta_studera_eller_fa_vard_utomlands/planerad_vard_utomlands

Vård utomlands ersätts inte fullt ut längre, utan med ett belopp som motsvarar kostnaden för en operation och vård för konventionell höftprotes i det landsting man tillhör. Utgående från 15.000 till 18.000 € kan den egnadelen som man själv får stå för bli från 5.000 till 6.000 €, beorende på ortoped och klinik som man valde.

Kontakta mig för en bedömning om din kandidatur för en här metoden och offert, se även ämnet “Konsultation”.

Ron van Mierlo