Höftledsoperation

Du som har hört att en höftledsoperation blir oundviklig för att lösa dina höftproblem är inte ensam, det drabbar en stor och allt mer ökande grupp människor!

höftledsoperation
teamet vid en höftledsoperation

Förutom andra höft relaterade operationer utförs årligen fler än 18.500 i Sverige för att sätta in någon typ av höftprotes, se rapporterna på sidorna från Svenska Höftprotesregistret.

Är artroskopi att rekommendera och avgörande som höftledsoperation ?

Vid mindre allvarliga höftproblem kan ortopeder ibland föreslå artroskopi eller en titthålsoperation som den också kallas. Genom artroskopi kan göras försök att korrigera eventuella lossningar av brosket, labrumet eller så kan eventuella benpålagringar tas bort som orsakade impingement (inklämning) eller FAI, med som följd smärtor och rörelsebegränsningar. Tyvärr är effekten från just artroskopi i många fall mycket kortvarig eller så blir den till och med själva orsaken till ännu större problem. Artroskopiska åtgärden förstör nämligen normala balansen i höften och det kan medföra att höften snabbt försämrar i stället för att ge dig den förväntade förbättringen. Det finns en tydlig grupp och oftast yngre personer som bad mig om information och hjälp som kort innan har varit ”hjälpta?” med artroskopi och nu bara efter några månader har fått ännu allvarligare höftbesvär. Min slutsats är därför att förmodligen bara få personer har verklig nytta av artroskopi i höften, för alla andra förhastar man initiala problemet bara.

Likaså brukar husläkare och ortopeder rekommendera sina patienter behandling med kortison om man har begynnande artros eller kanske inflammation i höften. Vi har naturlig kortison i kroppen redan fast den syntetiska formen av kortison som vi får med injektioner tas inte emot av kroppen helt utan biverkningar. Genom en process som jag inte beskriver här nu (det hittas annanstans på Internet) tar bland annat skelettet stryk av syntetisk tillverkad kortison. Vid upprepade injektioner med kortison höjs bland annat chansen på benskörhet och utveckling av nekros i höften. Socialstyrelsen är dessutom tydlig över vad man anser om effekten av injektioner med kortison.

När operationen närmar sig:

Det är möjligt att du behandlades med kortison, artroskopi, sjukgymnastik, höftskolor och på annat sätt men det är bara fördröjningsåtgärder från läkarnas sida. Till slut när en höftledsoperation med en protes inte längre går att undvika hoppas jag att du inte kommer för sent redan och fortfarande kan accepteras för ytersättningsmetoden. Utav alla välkända höftproteser medför ”ytersättningsprotesen” eller ”hip resurfacing” minsta anatomiska och mekaniska ändringar i kroppen. Den ersätter bara verkliga skadade eller sjuka ytorna i leden och inget mer och onödigt. Den tränger inte heller onödigt djupare i lårbenet som vid en konventionell höftprotes…där även lårbenshalsen sågas av!

Självklart, om skadorna i höften är så allvarliga att du får nöja dig med en konventionell höftprotes (THR) då är den också välkommen, men inte innan du först undersökte (min min hjälp) om ytersättning är möjligt. Då är den också det bästa du kunde ha fått under omständigheterna, men en THR ska aldrig rekommenderas till patienter som är perfekta kandidater för ytersättningsmetoden.

Hur mycket tid tar en höftledsoperation?

En operation för en ytersättningsprotes tar lika långt för en riktigt ytersättningsspecialist som en operation för en traditionell höftprotes. Det är förberedelserna för korrekta placeringen av proteshalvan på ledkulan och positioneringen av tillhörande ledskålen som tar tid. Dessa två moment är också allra viktigast av hela operationen och bör därför bara utföras av äkta ytersättningspecialister! Succén och livslängden av protesen bestäms till största del av hur noga protesen placerades. Därför har resultatsiffrorna från vara svenska ortopeder med ytersättningar varit lägre än för utländska specialister. Tvärtemot våra svenska har utländska ortopeder varit villiga att helt specialisera sig på ytersättningsmetoden och därmed också blivit väldigt skickliga i metoden (som bland annat yttrar sig i antalet patienter som man hjälper per år).

En erfaren och skicklig specialist kan utföra operationen inom 60 till 75 minuter. Tiden är beroende på hur stora skadorna var i beträffande höftleden men är knappast längre än vid en traditionell höftprotes. Dessa eventuella extra 15 minuter är ett mycket lågt pris för alla fördelar som en ytersättningsprotes har över en traditionell höftprotes.

Tveka inte att kontakta mig vid all dina höftrelaterade frågor, jag svarar gärna!

Ron