Forums

Yahoo Discussion forums

Introduction:
Forums have become much more common, not the least because of the fast Internet connections nowadays that make it easy to stay in touch with other people that have the same problem or area of interest. Our own Swedish forum Nordenshippies is in this context unique, it offers all in Scandinavia a chance to dicuss hip related matters because both English and Swedish can be used. Recently a new forum was started that aims at patients with osteo-arthritis , see the second description that follows.

Nordenshippies: (language Swedish / English)
http://uk.groups.yahoo.com/group/nordenshippies
This is our own Swedish support forum aiming at all the hip patients in the northern region that are lokking for help. The forum was started 2007-01-01. We have ”Hip Resurfacing” in the centrum (think for example of the BHR and BMHR), but people that will get or already have another kind of hip prosthesis are equally welcome to participate!
ASll matters like pains, training, therapy, medication, prostheses, details of surgeons and hospitals, operation methods, x-rays, health care, costs and more are taken up.

Nordens Hippies on Facebook: (language Swedish / English)
https://www.facebook.com/groups/NordensHippies
Our Nordens Hippies Facebook group was created the 28th of May 2017, serving all those that have problems creating a Yahoo account and participate in the earlier forum or for other reasons prefer Facebook. Some discussions and files stored in the Yahoo forum can still be of interest, but it is fair to assume that the Yahoo forum will be closed with the Facebook group expanding.

Artroshjälpen: (language Swedish)
https://groups.yahoo.com/group/Artroshjalpen
Ett helt nytt svenskt forum till alla med artros i höften. Med en mycket stor andel av befolkningen som behöver en höftoperation just på grund av artros är ett eget forum som inriktar sig på artros också på sin plats.

Heupen-Ned: (språk nederländska)
http://groups.yahoo.com/group/Heupen-Ned
Detta var ett forum eller grupp som riktade sig mot nederländsk språkliga höftpatienter. Gruppen startades 2009-11-07. Precis som på Nordens Hippies fanns ”ytersättningsprotesen” eller ”Hip Resurfacing” i centrumet och var personer som fick eller redan hade en annan typ av höftprotes lika välkomna att delta!

HippiesDownUnder: (språk engelska)
http://au.groups.yahoo.com/group/hippiesdownunder
Detta är en specifik australisk grupp för höftpatienter. Gruppen startades 2012-10-21. Precis som Nordenshippies finns också här ”ytersättningsprotesen” eller ”Hip Resurfacing” i centrumet och är personer som får eller redan har en annan typ av höftprotes välkomna att delta!

WhyHipResurfacing: (språk engelska)
http://groups.yahoo.com/group/WhyHipResurfacing
Den här helt internationella gruppen bjuder plats åt alla som inte passar i en specifik grupp. Gruppen startades 2012-09-25 och har som alla tidigare nämnda grupper ytersättningsmetoden i centrumet.

Surfacehippy: (engelska)
http://health.groups.yahoo.com/group/surfacehippy
Denna ”supportgrupp” är till den patienten som står inför en höftoperation eller den som redan har fått sin operation. Gemensamma delaren i denna grupp är ”Hip Resurfacing ” metoden eller ”ytersättningsmetoden” och utbyte av erfarenheter kring den. Surfacehippy är den äldsta gruppen på ämnet.

Indiaresurfacinghippies: (engelska)
http://groups.yahoo.com/group/indiaresurfacinghippies
Denna grupp ger stöd till alla personer som funderar på en BHR operation i Indien. Likaså deltar personer som redan har genomgått sin operation där. Rapporteringarna från patienter som hjälptes med en BHR protes i Indien är positiva, dessutom är kostnaderna för en operation i Indien mycket låga, fast operationer där ersätts inte av Försäkringskassan.

Femoro-acetabular Impingement: (engelska)
http://groups.yahoo.com/group/Femoroacetabular_Impingement
Den här gruppen koncentrerar sig kring personer med höftkonditionen ”FAI” eller ”Femoral-Acetabular Impingement”. Det är inte alls ovanligt att patienter med FAI mycket väl kan hjälpas med en ytersättningsprotes.

Slipped Capital Femoral Epiphysis: (engelska)
http://health.groups.yahoo.com/group/slippedcapitalfemoralepiphysis

Total_Joint_Replacement: (engelska)
http://groups.yahoo.com/group/Total_Joint_Replacement

Hipscope Community: (engelska)
http://health.groups.yahoo.com/group/hipscopecommunity

Hiprus: (engelska)
http://uk.groups.yahoo.com/group/hipsrus
Denna grupp är speciellt till alla höftpatienter som bor i Storbritannien och har funderingar kring ytersättningsprotesen.

Osteoporosis: (engelska)
http://groups.yahoo.com/group/osteoporosis

 

[pix_box type=”info”]Vid frågor får du gärna ta kontakt med mig.[/pix_box]