Kostnader


Kostnader

Kostnaderna för en höftoperation med ytersättning (Hip Resurfacing som med en BHR protes exempelvis) skiljer mellan olika sjukhus, kliniker och ortopeder och ändrar sig genom tiden. Tidigare har jag försökt att lista vad det kostar hos olika ortopeder men eftersom beloppen ändrar så snabbt (både uppåt och nedåt) är det som jag skriver nästan per definition inkorrekt. Ortopederna i mitt nätverk är dessutom så snabba med att svara och skicka en offert att det inte är värt försöket att hålla en lista uppdaterad. Kontakta mig därför gärna om du önskar en grov första indikation eller en offert. Allmänt brukar beloppet hamna mellan 15.000 och 16.000 € för en operation i Europa och mellan 6.000 och 7.000 € bara i Indien.

Ersättning från Försäkringskassan för dina kostnader:

Försäkringskassan brukade ersätta hela beloppet som en höftoperation for ytersättning i EU kostade. Sedan den nya lagen (förordning 2013:711) trädde i kraft 1:e oktober 2013 ändrades ersättningssystemet och har en del personer fått lite mindre i ersätning än vad det totala beloppet gick på. Ändå har också ett stort antal personer fått fullständig ersättning. Jag har följd hundratals personer under 10 år nu och kan ändå hitta en eventuell röd tråd i hur Försäkringskassan besluter över våra ansökningarna om ersättning. Se informationen samt blanketten: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/resa_arbeta_studera_eller_fa_vard_utomlands/planerad_vard_utomlands

Min rekommendation är att välja alternativet ”Ersättning i efterhand” som antagligen också föredras av Försäkringskassan själv. Det här sättet innebär mindre krångel eller otydligheter eftersom du kommer att presentera Försäkringskassan ditt ärende med specificerade fakturan som därför inte borde generera många frågor.

Vård utomlands (inom EU) ersätts inte alltid fullt ut längre, utan i allmänhet med ett belopp som motsvarar kostnaden för en operation och vård för konventionell höftprotes i landstinget som man tillhör i Sverige. Utgående från en operationskostnad på 15.000 till 16.000 € kan ersättningen hamna på ungefär 80.000 till 90.000 Sek. Några få personer har fått en högre ersättning, ibland ändå för hela beloppet, det kan skilja från fall till fall och län till län.

Jag anser att den här operationen är mer an värt beloppet som man eventuellt betalar i form av egna kostnader. Att bli av med ständiga smärtan och kunna leva helt normalt igen går inte att uttrycka i pengar! Också det faktum att en ytersättningsprotes i princip inte förväntas behöva bytas under resten av livet slår verkligen alla andra alternativ!

Det finns också en möjlighet att operera sig i Indien där kostnaden kommer att bli 50% lägre än för samma operation in Europa, kontakta mig gärna om det låter intressant.

Kostnader för resan till en ortoped ersätts inte av Försäkringskassan.  kostnader

För en kostnadsfri bedömning om din kandidatur för den här metoden via specialiserade ortopeder i mitt nätverk är jag alltid tillgänglig. Om du önskar en offert och tid för operation kan jag också hjälpa till, se även ämnet ”Konsultation”.

Ron van Mierlo