Forum

Yahoo och andra Diskussionsgrupper (Forum)

Inledning:
Forum har blivit allt vanligare, framförallt nuförtiden med snabbare Internetanslutningar är det lätt att hålla kontakt med andra personer som har samma intresse eller problem. Vårt eget svenska forum Nordenshippies är unik i sammanhanget, den erbjuder alla i Norden en chans att diskutera höftrelaterade saker eftersom både svenska och engelska kan användas. Nyss skapades ett forum till som riktar sig mot patienter med artros, se andra beskrivningen här nere.

Nordenshippies: (språk svenska / engelska)
http://uk.groups.yahoo.com/group/nordenshippies
Detta är vårt eget svenska supportforum till alla höftpatienter i ”Norden” som söker hjälp. Forumet startades 2007-01-01. Vi har ”ytersättningsprotesen” eller ”Hip Resurfacing” i centrumet (tänk på BHR och BMHR proteser som exempel) , men personer som får eller redan har en annan typ av höftprotes är lika välkomna att delta!
Allt som rör sig saker som: smärtor, terapi, träning, medicinering, proteser, uppgifter om läkare och sjukhus, operationsmetoder, röntgenbilder, sjukvård, vårdkostnader och mera tas upp.

Nordenshippies Facebook: (språk svenska / engelska)
https://www.facebook.com/groups/NordensHippies
En egen Nordenshippies Facebook grupp startades 28 maj 2017 och bemöter alla som har problem med att skapa sig en anslutning till Yahoos Nordenshippies forum. För att kunna komma åt alla intressanta filer som har sparats under alla år kan ändå ett Yahoo konto behövas eftersom Facebook inte erbjuder en liknande lagringsplats.

Heupen-Ned: (språk nederländska)
http://groups.yahoo.com/group/Heupen-Ned
Detta var ett forum eller grupp som riktade sig mot nederländsk språkliga höftpatienter. Gruppen startades 2009-11-07. Precis som på Nordens Hippies fanns ”ytersättningsprotesen” eller ”Hip Resurfacing” i centrumet och var personer som fick eller redan hade en annan typ av höftprotes lika välkomna att delta!

HippiesDownUnder: (språk engelska)
http://au.groups.yahoo.com/group/hippiesdownunder
Detta är en specifik australisk grupp för höftpatienter. Gruppen startades 2012-10-21. Precis som Nordenshippies finns också här ”ytersättningsprotesen” eller ”Hip Resurfacing” i centrumet och är personer som får eller redan har en annan typ av höftprotes välkomna att delta!

WhyHipResurfacing: (språk engelska)
http://groups.yahoo.com/group/WhyHipResurfacing
Den här helt internationella gruppen bjuder plats åt alla som inte passar i en specifik grupp. Gruppen startades 2012-09-25 och har som alla tidigare nämnda grupper ytersättningsmetoden i centrumet.

Surfacehippy: (engelska)
http://health.groups.yahoo.com/group/surfacehippy
Denna ”supportgrupp” är till den patienten som står inför en höftoperation eller den som redan har fått sin operation. Gemensamma delaren i denna grupp är ”Hip Resurfacing ” metoden eller ”ytersättningsmetoden” och utbyte av erfarenheter kring den. Surfacehippy är den äldsta gruppen på ämnet.

Indiaresurfacinghippies: (engelska)
http://groups.yahoo.com/group/indiaresurfacinghippies
Denna grupp ger stöd till alla personer som funderar på en BHR operation i Indien. Likaså deltar personer som redan har genomgått sin operation där. Rapporteringarna från patienter som hjälptes med en BHR protes i Indien är positiva, dessutom är kostnaderna för en operation i Indien mycket låga, fast operationer där ersätts inte av Försäkringskassan.

Femoro-acetabular Impingement: (engelska)
http://groups.yahoo.com/group/Femoroacetabular_Impingement
Den här gruppen koncentrerar sig kring personer med höftkonditionen ”FAI” eller ”Femoral-Acetabular Impingement”. Det är inte alls ovanligt att patienter med FAI mycket väl kan hjälpas med en ytersättningsprotes.

Slipped Capital Femoral Epiphysis: (engelska)
http://health.groups.yahoo.com/group/slippedcapitalfemoralepiphysis

Total_Joint_Replacement: (engelska)
http://groups.yahoo.com/group/Total_Joint_Replacement

Hipscope Community: (engelska)
http://health.groups.yahoo.com/group/hipscopecommunity

Hiprus: (engelska)
http://uk.groups.yahoo.com/group/hipsrus
Denna grupp är speciellt till alla höftpatienter som bor i Storbritannien och har funderingar kring ytersättningsprotesen.

Osteoporosis: (engelska)
http://groups.yahoo.com/group/osteoporosis

[pix_box type=”info”]Vid frågor får du gärna ta kontakt med mig.[/pix_box]