Category Archives: Undersök @nl


Ännu en stor fördel vid ytersättning: Dödligheten lägre än vid alla andra höftproteser!

Dödligheten lägre än vid alla andra höftproteser!

En studie i Storbritannien som undersökte resultatsiffrorna från personeren som under en 10-årsperiod hade fått höftproteser hittade en märkbar högre dödlighet för personer med en traditionell höftprotes. Personer med en ytersättning har alltså en större chans att överleva! Se: http://www.bmj.com/content/347/bmj.f6549