Heuppijn

Heuppijn: een belangrijke factor bij de beslissing om wel of niet te opereren

Bij heupproblemen en toenemende begrenzingen kan de optredende pijn worden ingeschat en vergeleken met een bekende schaal. höftsmärtorOrthopeden gebruiken de pijn die wordt ondervonden bij verschillende activiteiten plus de optredende begrenzingen om te bepalen of een operatie nodig is. Pijn en hoe die wordt ervaren is heel persoonlijk maar meestal kunnen we ons wel een eenvoudige schaal voorstellen met een gradatie van 0-10 waarop we ons pijnniveau kunnen aangeven. Deze schaal wordt “VAS” of “Visual Analogue Scale genoemd, zie het plaatje hieronder.

höftsmärtaBehalve de VAS schaal wordt ook de VRS (Verbal Rating Scale) gebruikt, net als de RWS (Red Wedge Scale), BS (Box Scale), BRS (Behavioural Rating Scale) en FAS (Functional Activity Score). Elke schaal of gradatiesysteem heeft z’n eigen bereik en toepassing waar hij het meest passend is. Bijvoorbeeld bij patienten die zelf hun pijnen niet op de normale manier kunnen aangeven via de VAS schaal kunnen gebruikmakend van de FAS of BRS schalen door een orthopeed worden ingeschat. In het laaste geval wordt de patient geobserveerd tijdens allerlei activiteitenen en posities van het been (en de heup) en de reacties van de patient daarop worden genoteerd, wat de grenzen aangeeft als de pijn dus duidelijk toeneemt. De Box schaal kan worden vergeleken met de VAS schaal maar nu is elk cijfer in een vierkant geplaats waar de patient naar kan wijzen om aan te geven wat het pijn niveau is terwijl die wordt ervaren.

höftsmärta-2

 

 

 

 

Buiten de eventuele pijn worden ook ander punten in acht genomen zoals de verminderde flexibiliteit van het gewricht, de begrenzingen in het werk en dagelijkse beslommeringen, in uw vrijetijd, gedurende sporten plus de informatie die kan worden verschaft met ondcerzoeksmethoden zoals MRI, CT-Scan, ultrasound, DEXA-scan en mogelijk meer. Samen bepalen ze wat de orthopeed zal besluiten.

Orthopeden hebben teogang tot nog meer middelen om te bepalen hoe serieus de situatie wordt ervaren door de patient. Een welbekend gradatiesysteem is de “HHS” of “Harris Hip Score”, dat probeert om het hele leven van de patient in acht te nemen inclusief alle dagelijkse activiteiten en hoe ze negatief worden beinvloed door het heupprobleem, maar de heuppijn is een geintegreerd deel van dit systeem. Er is een “on-line” versie van de Harris Hip Score <-klik hiervoor op de link. U kunt uzelf testen met behulp van de Harris Hip Score, zien hoe serieus uw situatie is en het gevonden resultaat doorgeven aan uw orhopeed.

Een variant van de “HHS” is de “OHS” of “Oxford Hip Score”, een on-line versie daarvan is hier te vinden: http://www.orthopaedicscore.com/scorepages/oxford_hip_score.html

Onze buren in Denemarken hebben een eigen gradatiesysteem ontwikkeld: “HAGOS” (the Copenhagen Hip and Groin Outcome Score).

Heuppijn, de toenemende begrenzingen en stijfheid van de hip zijn duidelijke signalen dat er iets mis is en vertellen u dat doorgaan op deze manier fout is. Uw volgende stap zou moeten zijn het benaderen van een dokter die op zijn beurt een verwijzing kan uitschrijven voor een rontgenonderzoek. Deze dokter hoeft geen orthopeed te zijn, waar u vaak pas maanden later terecht kunt. Uw huisdokter is op dit moment alles wat u nodig heeft. U doet er wijs aan om direct kopieen van uw foto’s te bestellen (die voor u op een CD of USB-stick worden gezet), zodat u daarmee alle vrijheid heeft om meerdere specialisten te benaderen. Als u mij toevoegd als ‘ontvanger’ van uw emailboodschap zal ik mijn opinie over uw foto’s geven en indien gewenst tevens een aanal othopedische specialisten in mijn netwerk vragen om een second opinion over uw heup/situatie.

In ieder geval moet u zich realiseren dat er een duidelijke limiet is in de tijd die u beschikbaar heeft, tenminste als u werkelijk een kanddidaat wilt blijven voor een hip resurfacing prothese. Alleen patienten die op tijd komen, voordat de heup volledig is versleten en volledig onbruikbaar zijn kandidaten. Er is een duidelijke grens en wanneer u die passeert bent u waarschijnlijk gedwongen om een traditonele heupprothese te accepteren. Als u voelt dat u zich al in deze grijze zone bevindt nodig ik u uit om zonder dralen contact met mij te zoeken en uit te vinden waar u staat op dit moment.

Uw heuppijn zou in ieder geval nooit moeten worden geaccepteerd als een normaal deel van uw leven, niemand hoeft met pijn te leven!

Ondertussen en terwijl u op een mogelijke operatie wacht kunt u proberen of producten zoals glucosamine of chondroitine kunnen helpen om de pijn te dempen. Glucosamine bestaat in twee varianten, de ene een sulfaat en de andere een chloride form plus de mogelijke met toevoegingen zoals chondroitine en MSM. Het is te verwachten dat het een aantal weken duurt voordat het effect van de tabletten wordt gemerkt, dus geef niet te snel op! Deze producten zijn bijna zonder gevaar te gebruiken maar vanwege het feit dat er schaaldieren kunnen zijn gebrukkt in het productieproces kunnen ze een probleem zijn voor mensen met een allergie. De week voor uw operatie hoort u te stoppen met het nemen van deze tabletten, net zoals bepaalde pijnstillers en andere supplementen. Somigen hiervan kunnen de werking van de narcose en andere medicijnen die gedurende de operatie moeten worden gebruikt beinvloeden en die versterken of verzwakken. Vraag altijd uw orthopeed om z’n opinie over de specifieke medicijnen en supplementen die u gebruikt, dit geldt speciaal voor de tijd net voor en na de heupoperatie.