Beenmerg

Beenmerg en de betekenis ervan bij een heupoperatie: nog een voordeel van hip resurfacing!

In 2006 ben ik begonnen me te verdiepen in het onderwerp heupprothesen en hip resurfacing omdat ik zelf geïnteresseerd was in een hip resurfacing prothese en daarna ook heb gekregen.benmärgen Één van de vele zaken waarover ik verbaasd ben is het feit dat niet één van de patienten die met mij contact hebben gezocht ooit door hun orthopeed zijn ingelicht hoe belangrijk beenmerg is voor het lichaam. Ik zie dit als een grote misser, iedere heuppatiënt die een traditionele heupprothese krijgt behoort ook te weten dat een groot gedeeltje van het beenmerg of zelfs al het beenmerg van dat been definitief wordt weggenomen. Helaas gebruiken 99% van de Nederlandse en Zweedse orthopeden zo’n traditioneel type heupprothese met een lange schacht. Bij het afzagen en wegnemen van de beenhals wordt n.l. ook een deel of al het merg uit het mergkanaal weggenomen. Dit is trouwens de grootste mergvoorraad die het lichaam heeft. Het wegnemen van het merg uit het dijbeen moet ook consequencies hebben voor het lichaam, dat rekent op een bepaalde hoeveelheid merg. Speciaal bij mensen die al een bloedziekte hebben maar ook vanuit de wetenschap dat bloedziektes kunnen ontstaan op hogere leeftijd zou beenmerg of het verlies ervan zwaarder moeten wegen bij de keuze voor een type heupprothese! Beenmerg zou niet onnodig mogen worden weggehaald maar alleen als het abosluut nodig is. Dit is zeker niet het geval bij het overgrote deel van de mensen die (vaak ten onrechte) en helemaal zonder overleg over de opties een traditionele heupprothese kregen en dus nooit de kans kregen om dit te laten meewegen in hun keuze voor de operatie. De foto hiernaast laat een doorsnede zien van een dijbeen en röntgenfoto’s van een BHR en BMHR prothese. Hierbij is duidelijk te zien dat het beenmerg bij deze methode nooit wordt bereikt of verstoord. Als het mergkanaal niet wordt geopend kan het daarin ook geen infecties veroorzaken. Dit kan weleens gebeuren bij traditionele heupprothesen waarvan de schacht altijd terecht komt in het mergkanaal.

Hier een link met informatie in het Zweeds over beenmergziektes en anemie

Afwijkingen die voorkomen in het bone marrow disorders

Omdat het beenmerg zo’n belangrijke rol speelt in het lichaam bij de productie van bloed en andere lichaamsfuncties moet ook zoveel mogelijk merg worden behouden voor als het lichaam ongelukkigerwijs met een ziekte krijgt te kampen.  Voor dezelfde reden zouden orthopeden en u als patient in de eerste plaats moeten kiezen voor een hip resurfacing die het beenmerg helemaal niet verstoort of bereikt. Een traditionele heupprothese zou op de laatste plaats moeten komen, niet de eerste!

Nog wat meer over beenmerg, zie: http://www.djur.cob.lu.se/Svar/Blod.html#rod-gul-benmarg   benmärg

Ondermeer bij de volgende ziektes is de kwaliteit en kwantiteit waarin het merg voorkomt van betekenis:

– Leukemi, zie: http://www.cancerfonden.se/sv/cancer/Cancersjukdomar/Leukemi/

Beenmerg
Vereenvoudigd beeld van beenmerg

– MDS of MyeloDysplastiskt Syndroom, is een tumeurziekte die inwerkt op de stamcellen in het merg en leidt tot een tekort aan volwassen bloedcellen, zie: MyeloDysplastiskt Syndroom

– Een Wikipedia link met informatie over merg

– AML of Acute Myeloiske Leukemi, dat het beenmerg beïnvloed en kan ontstaan als een gevolg van MDS, zie: http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=806