Benmärg

Ingen förlust av benmärg: ännu en fördel vid ytersättning!

benmärgen
Lårbenets genomskärning och lårben med ytersättningsproteser visar poängen att märgkanalen inte nås eller störs.

I 2006 började jag att forska i ämnet höftproteser och ytersättningsmetoden då jag själv var intresserad av en ytersättningsprotes och som jag sedan också fick. En av flera saker som jag har varit förvånad av var det faktum att ingen höftpatient som kontaktade mig någonsin rapporterade att den iblandade ortopeden hade sagt något om benmärgen och märgens betydelse för kroppen. Jag anser att detta är en stor miss från ortopedernas sida. Alla patienter som får en THR (konventionell höftprotes) skall berättas att man kommer att förlora en del eller ibland all benmärg från lårbenet. Tyvärr använder svenska ortopeder i ungefär 99% av alla höftoperationer en sådan konventionell typ av höftprotes med ett skaft. Förutom borttagning av benhalsen medför den här standardmetoden också borttagning av en viss mängd benmärg eller i vissa fall all märg från lårbenets märgkanal. Den här märgkanalen är tillsammans med bäckenet kroppens största förråd för märg. Borttagningen av märgen från lårbenet kommer därför ha konsekvenser för kroppen, som bygger på att en viss mängd förekommer. Märgen har en avgörande roll i immunförsvarets funktion, onödig borttagning av märg borde därför få mycket mer uppmärksamhet under läkarna. Speciellt för personer som redan har en blodsjukdom men även utifrån vetenskapen att vissa blodsjukdomar kan uppstå vid högre ålder, ska benmärgens förlust från lårbenet vara en punkt av övervägning nar man bestämmer sig för en viss typ av höftprotes! Benmärg borde inte tas bort från kroppen mer än när det är absolut nödvändigt! Huvudandelen av befolkningen som har fått traditionella höftproteser har inte en aning om att man med höftoperatione också förlorade märgen från lårbent. Jag våagr påstå att ingen har tagit ställning till den här punkten före höftoperationen, inte ens ortopederna själva!

På bilden bredvid med genomskärningen av ett lårben och röntgenbilder på personer med en BHR eller BMHR protes ses tydligt att benmärgen aldrig nås, berörs eller tas bort med en ytersättningsprotes. När märgkanalen aldrig öppnas kan det inte heller uppstå infektioner djupt inne i lårbenet såsom kan inträffa vid konventionella höftproteser som sitter med skaftet i märgkanalen.

Här en länk om benmärgens sjukdomar och anemi

Avvikelser som förekommer i benmärgen

Eftersom benmärgen har en såpass viktig roll ska också så mycket som möjligt behållas. När en sjukdom olyckligtvis träffar kroppen kan märgen i lårbenet få en avgörande roll i bekämpningen av sjukdomen. För den anledningen och många andra borde i första hand ytersättningsproteser väljas, som inte alls kommer i närheten av märgen i lårbenet. Det borde vara en självklarhet att man inte tar bort en lårbenhals och inte tar bort märg från lårbent och dessutom helt onödigt! Det finns ju ytersättningsproteser som sparar såväl märgen i lårbenet som hela lårbenshalen. En konventionell höftprotes bör därför bara komma på allra sista platsen om ytersättning inte längre kan tillämpas!

benmärg
Bilden ger en bra uppfattning över märgkanalens storlek i lårbenet

Något om benmärg, se: Blod: röda och vita blodkroppar, hemoglobin, blått blod, syretransport och blodgrupper

Vid bland annat följande sjukdomarna är benmärgens kvalitet och kvantitet i kroppen av betydelse:

– Leukemi, se: http://www.cancerfonden.se/sv/cancer/Cancersjukdomar/Leukemi/

– Kopplingen mellan Märgen och Huntingtons sjukdom

märg-1
Förenklad bild på märg under förstoring

– MDS eller MyeloDysplastiskt Syndrom, en tumörsjukdom som drabbar benmärgens stamceller och som leder till brist på mogna blodceller, se: Myelodysplastiskt syndrom

– En Wikipedia länk med information på märgen

– AML eller Akut Myeloisk Leukemi, som drabbar benmärgen och kan uppstå som följd av MDS, se: http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=806