Heupregister in Nederland


In Nederland is men in 2008 voor het eerst begonnen met het registreren van gegevens over patiënten en protheses om een beter inzicht te krijgen in de oorzaken voor komplikaties na de operaties. Wij in Zweden kennen dit registratiesysteem al sinds vele jaren.

De Universiteit van Twente en het St. Radboud Universiteitsziekenhuis werken samen met Prof.Nico Verdonschot aan manieren om een beter inzicht te krijgen in de oorzaken waarom, wanneer en precies hoe de protheses falen. Dit wordt gedaan met computersimulatie en het gebruik van speciale spier-skelet modellen, zie: Computersimulatie.Jaarrapport Hipopdata tabel
Jaarrapport
Hipopdata tabel