Hipopdata tabel


Met behulp van de gegevens uit het Zweedse Heupprotheseregister heb ik een tabel gemaakt die in één oogslag de verschillen toont in het gebruik van de traditionele en Hip Resurfacing protheses in Zweden over de periode december 1996 – december 2007, zie: HipopdataHeupregister in Nederland 20.00u Radio uitzending
Heupregister in Nederland
20.00u Radio uitzending