Nieuwe bijeenkomst in Örebro


Nieuwe bijeenkomst in Örebro

De 13e juni en precies een jaar sinds de laatste bijeenkomst kan allen met heupproblemen en voorheen geopereerde mensen anderen ontmoeten in dezelfde of soortgelijke situatie. Behalve de mogelijkheid om vragen te stellen en problemen te discussiëren wordt zelfs de mogelijkheid geboden om een consultatie met de deelnemende orthopeed te boeken.

Het zal zeker behulpzaam zijn als heuppatienten de kans worden geven om anderen te ontmoeten en over de ervaringen te horen van anderen die hetzelfde hebben doorgemaakt en misschien al een heupoperatie achter zich hebben. Dit jaar is het net als in de vorige twee bijeenkomsten Dr. Raimund Völker uit München die zal spreken, maar volgend jaar hebben we mogelijk een andere orthopeed.

Alle vragen over de kosten voor de bijneekomst en het boeken van een (kostenloze) consultatie met Dr. Völker in de morgen en middag the 13e juni lopen via mij.

Het programma voor de dag en aanvullende informatie is hier te vinden: Bijeenkomst in Svampen in Örebro

Hoop u daar te ontmoeten!

Ron van MierloPreliminair rapport v. Zweedse Heupprotheseregister over 2013 Nordenshippies meeting in Örebro 2016
Preliminair rapport v. Zweedse Heupprotheseregister over 2013
Nordenshippies meeting in Örebro 2016