MAR eller Metal Artifact Reduction

MAR eller Metal Artifact Reduction är en nyare teknik i form av mjukvaror som kan appliceras på såväl Magnetröntgen (MRI) som Datortomografi (CT). Tidigare bilder från de här två scan-metoder brukade alltid visa mycket störande reflektioner så snart scannern kom över metalliska föremål i kroppen. Reflektionerna och andra fenomen på bilderna kunde mycket lätt dölja viktig information om vävnaden som befann sig i närheten. Med MAR har vi idag fått en möjlighet att förbättra eller höja undersökningsresultaten från MRI och CT och upptäcka flera problem än förut, speciellt om något problem ligger nära en protes eller ett annat metalliskt föremål. Det görs med hjälp av en digital filtreringsmetod som appliceras på bilderna. Inte alla kliniker eller sjukhus har MAR möjligheten, fast med dagens digitala nätverkssystemer och inte minst DICOM systemet som utvecklades just för att möjliggöra dataöverföring i medicinska världen borde det vara möjligt att få hjälp med behandlingen av scannade bilder.

Det finns även en möjlighet att låta tidigare MRI och CT bilder i efterhand rensas från störande reflektioner med den så kallade MDT-tekniken, se längst ner på sidan och även: reVISION radiology

Om du har ett höftproblem som inte syns med vanlig röntgen, MRI eller CT kan det vara värt att påminna din ortoped om andra tekniker såsom MAR tillsammans med MRI eller CT. Platsen för skelett-relaterade-problem kan ibland också visas med en så kallad Technetium-scan.

MAR utvecklades vidare, oftast av MAR-scanner tillverkarna och idag hittas flera ’derivator’ av originala MAR tekniken. Varje utveklare av en ny MAR ’derivat’ claimar egna fördel över andras filtreringsmetod och med högre bildkvalitet. Idag finns dessa:

MAR eller Metal Artifact Reduction
På vänster utan och på höger med MAR tillämpad

MAR               Metal Artifact Reduction

MARS             Metal Artifact Reduction Sequence

FSMAR          Frequency Split Metal Artifact Reduction

se: FSMAR     och: PDF on FSMAR

iMAR              Iterative Metal Artifact reduction

se: iMAR

O-MAR
Fixeringen av en höftfraktur med en sliding hip screw och O-MAR filtrering på höger

NMAR            Normalized Metal Artifact reduction

se: NMAR       och: PDF on NMAR

MAVRIC       Multiacquisition Variable-Resonance Image Combination

se: MAVRIC SL

O-MAR          Orthopedic Metal Artifact Reduction

se: O-MAR

SEMAR          Single Energy Metal Artifact Reduction

Se: Video on SEMAR

MDT               Metal Deletion Technique

se: MDT          och bilderna här nere:

MDT-1
Bilden innan filtreringen med MDT tekniken visar tydliga reflektioner
MDT-2
Efter filtreringen med MDT minskade reflektionerna och blir höftprotesen mer synligt