Perthes behöver inte stå i vägen för ytersättning

Perthes sjukdom eller egentligen Legg-Calvé-Perthes sjukdom innebär för personer som drabbades att höftkulan inte längre kunde behålla sin normala och runda form. Under uppväxten som små barn, ofta vid 3 till 10-års åldern ändras höftkulan genom störningar i blodförsörjningen till kulan. Man tror att blodtillförseln hos personer med sjukdomen bryts och återställs med vissa intervaller som i sin tur orsaker viss bendöd (nekros). Sjukdomen är en form av AVN eller Avascular Necrosis på engelska eller på svenska ”avaskulär nekros” men med den skillnaden att AVN kan uppträda när som helst under hela livet till exempel efter en form av trauma eller en annan orsak som medför tillfällig eller fortsatt brist på blod till höftleden medan Perthes startar under barndomen. Exakta etiologin i sjukdomsförloppet känner man inte till men faktum är att det lämnar en ledkula med onormal form som i stället för den kända runda formen har fått en avplaning.

Ungefär 0,1% av befolkningen kan drabbas av skudomen.

Pojkar drabbas mycket oftare än flickor men för flickorna brukar sjukdomen orsaka större problem.

Perthes kan visa upp sig på bara en sida men om det drabbar båda leder sker det först i den ena och ungefär 6 månader till ett år senare i den andra höftleden.

Eftersom Perthes kan utveckla sig till en mindre men också mer allvarlig form ska behandling och eventuella ingrepp ske i relation till situationen. Krav är att sjukdomen diagnostiseras som Perthes i rätt tid, en vaken läkare behövs nog för att känna igen vissa av sjukdomens signaler! Efter diagnosen kan för en del unga personer en så-kallad osteotomi vara  ett stort steg i rätt riktning. Det är en operation som inblandar en ändring i benhalsens och ledkulans position och riktning. Det är ingen garanti att en person efter en osteotomi helt befrias från behovet av en höftprotes senare i livet. Men gjort på rätt sätt skapas i alla fall bäst möjliga förutsättningar för en rimlig problemlös framtid….och möjligen utan ett behov för användning av en höftprotes.

En person med Perthes som inte har hjälpts tidigare och senare i livet får höftbesvär som kräver en protes gör vis att först undersöka om ytersättningsmetoden kan vara en passande lösning. Sjukdomen betyder inte att du per definition är tvungen till en traditionell höftprotes men för att kunna lyckas med en ytersättningsprotes behövs en riktig ytersättningspecialist. Detta gäller förresten bedömningen om din kandidatur och ingreppet i sig. Följande två bilder är från en 43-årig svensk man med Perthes som opererades för 5 veckor sedan. Bilden som följer visar situationen precis inför operationen och sedan hur leden korrigerades med en BHR ytersättningsprotes. Han märkte förresten först att något var allvarligt fel med höften när han hade blivit 35 år gammal.

Perthes-BHR
Perthes stoppar inte per definition tillämpning av en ytersättningsprotes, som bilden bevisar

Dr. Jason Brockwel har i 2014 skrivit om sin erfarenhet med personer som hade Perthes sjukdom och gärna ville få en BHR ytersättningsprotes, se filen: Hip Resurfacing in Perthes’ Disease

Efter en jämförelse av bilderna kan man se att den tydliga benlängdskillnaden som först fanns till stor del kunde korrigerades bort. Den trokanter knölen på insidan av lårbenet har kommit ner en cm ungefär. Det som däremot inte kunde förbättras är ”femoral offset”, med andra ord lårbenhalsens längd. Den syns i distansen mellan bäckenet och lårbenet.

Några länkar och filer:

Perthes kan graderas exempelvis enligt följande systemet:
Perthes Classification
Stulberg classification

Synonymer, förkortningar och översättningar

Legg-Calvé-Perthes sjukdom = Legg-Calvé-Perthes Disease = LCPD = Perthes = Coxa plana = Perthes sjukdom = Perthes disease