Anatomisk Protes


Anatomisk Protes

Utav alla höftproteser får endast en ytersättning nämnas en anatomisk protes.  Beviset hittas lätt när man kollar röntgenbilder på en höftled utan och med en ytersättninsprotes bredvid varan. Ytersättningsproteser levereras i 12 olika mått med 2mm steg som beroende på fabrikat oftast täcker måtten 38mm – 58mm (=cappens eller huvudets storlek). På så sätt hittar man alltid ett mått till varje patient som inom 1mm noggrannhet helt kommer att stämma överens med måttet från den egna naturliga ledkulan…om inte ortopeden avsiktligen väljer ett nästa mått upp eller nedåt, oftast hellre lite uppåt i mått. Alla traditionella höftproteser däremot har alltid ett huvud eller en ledkula som är mindre eller till och med mycket mindre i storlek än vad patientens egna naturliga ledkulan mätte. Det finns bara få undantag på den här regeln, till exempel situationer där en patient själv redan hade en mycket liten naturlig ledkula och om ortopeden dessutom har varit beredd att ge patienten en keramisk ledkula av det störst möjliga måttet……ett sammanlöp av situationer som mycket sällan inträffar.

Den här mannen fick en icke anatomisk protes som han tyvärr bara i efterhand blev medveten om

En genomsnittlig höftpatient kommer själv inte att fundera över hur stor eller liten ledkulan är som följer med på protesen som din ortoped tänker använda. Man förlitar sig helt på ortopeden och han i sin tur kommer knappast nämna måttet på kulan som han tänker använda och inte heller hur den förhåller sig till måttet från din egen tidigare naturliga ledkula/ledhuvud. Hur stor egentligen skillnaden blir mellan dessa två mått kommer du med andra ord inte att veta och i framtiden om du har fått vissa problem kommer du inte heller att associera detta med det mindre måttet som din nya ledkulan hade. Ortopeden vill säkert undvika djupa diskussioner med dig om mått och allt sånt eller saknar kunskapen att kunna beräkna för dig vilka skillnaderna är i belastning med en för liten kula och en normal storlek kula. Det enda han förmodligen kommer att tala om är att den nyare highly cross-linked etylenen som nuförtiden mycket används i Sverige i ledskålarna har rimlig goda resultat enligt vissa protesregister. Ändå är punkten om måttet för dig mycket viktigare än du kan ana och kommer bland annat bestämma över:

  • hur stabilt eller ostabilt din nya led kommer att bli
  • hur stor chansen är på framtida luxationer (benägenheten för kulan att hoppa ur led)
  • hur högt belastningen i ledskålen blir och hur högt friktionen och slitaget blir

Med en ytersättning är dessa punkter helt oväsentliga detaljer, eftersom ingenting kommer att ändra sig gällande ledkulans mått, det blir en verklig anatomisk protes! Röntgenbilder från någon med en ytersättningsprotes visar tydligt hur konturen från benhalsen smidigt övergår till protesens cap. Om man dessutom lägger en gammal röntgenbild från före och efter operationen bredvid varan kan du se att konturerna på både bilder är exakt densamma….anatomiskt skedde inga ändringar och mekaniskt följer ytersättningen också den tidigare naturliga situationen bäst. Se bilden: Anatomisk protes

Så varför då använder svenska ortopeder hellre traditionella höftproteser? Därför att protesen i sig redan är billigare, operationen görs lättare, operationen tar 15 minuter mindre tid och totala kostnaden är lägre. För ytersättning skulle en ortoped först behöva utbilda sig vidare och framförallt behöva göra många operationer förrän han får den nödvändiga skickligheten i metoden, en punkt som alltid har varit ett stort problem i Sverige!

Lägga gärna bilderna från före och efter operationen bredvid varan från någon som har fått en traditionell höftprotes. Det syns direkt att konturerna inte längre stämmer någonstans. En komplett kroppsdel (benhalsen) har tagits bort och en tunnare hals av metall ersätter den. Ledkulan på både bilder går inte att jämföra med varan längre heller, den har blivit två till 3 gånger mindre. Självklart kommer allt det här att ha sina konsekvenser mekaniskt och anatomiskt!

Betydelsen av att behålla ledkulans storlek i normala anatomiska måttet och INTE använda en liten kula kunde höras tidigare i ett P4 program: Ny höftkula var för liten:
En man i Norrtälje fick åka ambulans till Norrtälje sjukhus fyra gånger efter att hans höftledskula hoppat ur led eftersom den var för liten. När mannen senare träffade en läkare fick han veta att sjukhuset av ekonomiska skäl inte kan ha alla storlekar på höftkulor och att man som patient måste räkna med flera fall av urhopp. Mannen har nu anmält händelserna till socialstyrelsen.

Om du redan har lite teknisk insikt förstår du förmodligen allt som jag påpekade ovan, annars får du gärna be mig om hjälp om delar som du inte förstår. Men låt inte vårdens snålhet och dumheter styra din situation! Nästan alla som kontaktar mig är perfekta kandidater för ytersättningsmetoden så att man behåller hela lårbenshalsen och får en verklig anatomisk protes som inte kan hoppa ur led.

Ron