Birmingham Mid-Head Resection

Birmingham Mid-Head Resection bojd

BMHR eller Birmingham Mid-Head Resection förtjänar sin egen plats på min hemsida. Den marknadsfördes av Smith & Nephew och utvecklades av Mr. Derek McMinn från tidigare liknande modeller. Som namnet redan säger medförde den här protesen ”resection” eller borttagning av benmassan ”Mid-Head” eller någonstans halvvägs på ledkulan. Överste halvan av ledkulan togs med andra ord bort men andra halvan och hela benhalsen stannade kvar och det hade stora fördelar i olika avseenden och jämfört med andra proteser på marknaden även så kallade mini-hips. BMHR klassades ofta som ”hip resurfacing” eller ”ytersättning” men var det egentligen inte längre, cappen från en riktig ytersättning ersätter verkligen bara yttersta ytan från den gamla ledkulan och omfattar och rör den medan huvud från en BMHR är fritt från beröring av ledkulan kvarstående delar. BMHR huvudet fästades via konen på skaftet.

Första Birmingham Mid-Head Resection

Första modellen av BMHR-protesen introducerades ungefär 2003 och hade då ett böjd skaft.Birmingham Mid-Head Resection earlier Tanken med böjda skaftet var att låta den följa benhalsens naturliga form och idén var bra men i praktiken visade det sig vara mycket svårt….om inte omöjligt…. att skapa en böjd kanal i benhalsen och dessutom positionera den på exakta djupet som behövdes i patientens specifika anatomiska situation. Till höger (ovan) en bild på den första modellen (bäckenskålen finns inte med på bilden).

På nästa bilden visas genomskärningen på en benhals från ett lårben och en inritad omkrets av böjda (tidigare) BMHR modellen. Det förtydligas med linjer C-C, B-B och A-A hur mycket av benhalsen behålls med olika typer av protes. Av dessa 3 sparade Birmingham Mid-Head Resection mest av benhalsen/ledkulan.

Nya Birmingham Mid-Head Resection

Den nya utvecklingen blev en BMHR med ett rakt koniskt skaft och några splines mot eventuell rotation. Birmingham Mid-Head Resection shsFördelen med den nya modellen var att den lättare kunde anpassas för korrekta djupet i benhalsen och tillsammans med en viss frihet i inklinationsvinkel kunde skaftet positioneras för rätt offset (distansen mellan lårbenet och bäckenet) och dessutom justera bort en viss mängd fel i benlängd som en patient eventuellt kunde ha.

Tillämpningsområdet för Birmingham Mid-Head Resection

Birmingham Mid-Head Resection utvecklades för att kunna hjälpa en stor grupp med patienter som har en större skada i ledkulan och därför hamnade utanför kandidaturen för ytersättning, såsom med Mr. McMins BHR till exempel. Det är bra att komma ihåg att det finns en tydlig ”window of opportunity” eller gräns där en ytersättning kan användas med goda resultat. Birmingham Mid-Head Resection-partedDen här gruppen av patienter som precis ”missade” ytersättning kandidaturen var ofta unga aktiva personer som upp till dess alltid fick acceptera att benhalsen fick sågas av och det hela ersättas av en konventionell protes med ett större skaft. Det hela medförde också alla nackdelar som är förknippade med en konventionell höftprotes. Fast med en BMHR fick patienterna i den här gruppen helt plötsligt samma fördelar som alla patienterna som kunde skaffa sig en ytersättning. BMHR fyllde med andra ord gapet som förr fanns mellan ytersättning och konventionella höftproteser.

Vidare fördelar med en BMHR

  • Användning av en BMHR innebar att patienten precis som vid ren ytersättning behöll benhalsen på lårbenet och det betydde att han/hon i framtiden alltid kunde få en konventionell höftprotes om behovet skulle uppstå. Vid detta tillfälle blir det som att det var allra första konventionella protesen som personen får medan operationstiden kan bli mycket kort eftersom personen redan har en bäckenskål som i många situationer kan sitta kvar och användas ihop med det nya skaftet och kulan.
  • Det var inte med i Mr.McMinns originala tankar men en BMHR-protes kunde i vissa situationer ersätta en ytersättningsprotes som har fått problem. En sådan patient behövde efter ytersättning fortfarande ingen konventionell protes utan kunde hjälpas med en BMHR med samma fördelar. Det fanns bara få ortopeder i världen som insåg att BMHR kunde sättas in som ersättning för en ytersättning.
  • Sedan en tid tillbaka fanns det också ett keramisk BMHR huvud som kunde beställas från S&N för patienter med överkänslighet mot metallerna från ett vanlig huvud. Birmingham Mid-Head Resection cerPå bilden till höger visas ett sådant huvud på ett BMHR skaft.

Som bland annat Svenska Höftprotesregistret visade i sina årsrapporter användes Birmingham Mid-Head Resection sällan. Det var (och är än idag) min övertygelse att det fanns en stor grupp personer som var utmärkta kandidater för den här protesen dock tyvärr fick en konventionell höftprotes. Jag vågar även påstå att inte ens alla ortopeder i Sverige var medvetna om förekomsten av BMHR-protesen….även om den har fanns under många år sedan 2003!

För någon med AVN som behöver operera både höftleder kunde resultaten från följande undersök vara intressant. En Saudiarabisk ortoped undersökte nämligen effekten av en simultan-bilateral höftoperation med Birmingham Mid-Head Resection proteser, se:…..tyvärr är källan borttagen…..

På tabellen bredvid visas hur BMHR-systemet var uppbyggd med skaft och huvud.Birmingham Mid-Head Resection-chart Det fanns skaft i 5 olika storlekar 1 till 5 och ihop med varje skaft kunde 3 olika huvud väljas. Det fanna en passande bäckenskål för varje huvud och vid behov kunde en bäckenskål med en 2mm större yttre diameter väljas. Utöver detta fanns för varje huvud en så kallad dysplasiskål om situationen krävde fastsättning av skålen med skruvar hos en person med till exempel dysplasi.

Mer information kan hittas på sidorna från McMinn Centre

Om du misstänker att din situation och dina höftproblem kan stämma överens med tillämpningsområdet for Birmingham Mid-Head Resection protesen som jag beskrev ovan är du välkommen att kontakta mig för att diskutera det vidare. Men sedan många år tillbaka tillverkas tyvärr inga BMHR längre, förtjänsten för tillverkaren var antagligen lägre därför att få visste om BMHR.

Ron