Birmingham Mid-Head Resection


Birmingham Mid-Head Resection (BMHR)Birmingham Mid-Head Resection bojd

BMHR eller Birmingham Mid-Head Resection förtjänar sin egen plats på min hemsida. Den marknadsförs av Smith & Nephew och utvecklades av Mr. Derek McMinn från tidigare liknande modeller. Som namnet redan säger medför den här protesen ”resection” eller borttagning av benmassan ”Mid-Head” eller någonstans halvvägs på ledkulan. Överste halvan av ledkulan tas med andra ord bort men andra halvan och hela benhalsen stannar kvar och det har stora fördelar i olika avseenden och jämfört med andra proteser på marknaden även så kallade mini-hips. BMHR klassas ofta som ”hip resurfacing” eller ”ytersättning” men är det egentligen inte längre, cappen från en riktig ytersättning ersätter verkligen bara yttersta ytan från den gamla ledkulan och omfattar och rör den medan huvud från en BMHR är fritt från beröring av ledkulan kvarstående delar. BMHR huvudet fästas via konen på skaftet.

Första Birmingham Mid-Head Resection

Första modellen av BMHR-protesen introducerades ungefär 2003 och hade då ett böjd skaft.Birmingham Mid-Head Resection earlier Tanken med böjda skaftet var att låta den följa benhalsens naturliga form och idén var bra men i praktiken visade det sig vara mycket svårt….om inte omöjligt…. att skapa en böjd kanal i benhalsen och dessutom positionera den på exakta djupet som behövdes i patientens specifika anatomiska situation. Till höger (ovan) en bild på den första modellen (bäckenskålen finns inte med på bilden).

På nästa bilden visas genomskärningen på en benhals från ett lårben och en inritad omkrets av böjda (tidigare) BMHR modellen. Det förtydligas med linjer C-C, B-B och A-A hur mycket av benhalsen behålls med olika typer av protes. Av dessa 3 sparar Birmingham Mid-Head Resection mest av benhalsen/ledkulan.

Nya Birmingham Mid-Head Resection

Den nya utvecklingen blev en BMHR med ett rakt koniskt skaft och några splines mot eventuell rotation. Birmingham Mid-Head Resection shsFördelen med den nya modellen är att den lättare kan anpassas för korrekt djup i benhalsen och tillsammans med en viss frihet i inklinationsvinkel kan skaftet positioneras för rätt offsett (distansen mellan lårbenet och bäckenet) och dessutom justera bort en viss mängd fel i benlängd som en patient eventuellt kan ha.

Tillämpningsområdet för Birmingham Mid-Head Resection

Birmingham Mid-Head Resection utvecklades för att kunna hjälpa en stor grupp med patienter som har en större skada i ledkulan och därför hamnade utanför kandidaturen för ytersättning, såsom med Mr. McMins BHR till exempel. Det är bra att komma ihåg att det finns en tydlig ”window of opportunity” eller gräns där en ytersättning kan användas med goda resultat. Birmingham Mid-Head Resection-partedDen här gruppen av patienter som precis ”missade” ytersättning kandidaturen var ofta unga aktiva personer som upp till dess alltid fick acceptera att benhalsen fick sågas av och det hela ersättas för en konventionell protes med ett större skaft. Det hela medförde också alla nackdelar som är förknippade med en konventionell höftprotes. Fast med en BMHR får patienter i den här gruppen helt plötsligt samma fördelar som alla patienterna som kunde skaffa sig en ytersättning. BMHR fyller med andra ord gapet som förr fanns mellan ytersättning och konventionella höftproteser.

Vidare fördelar med en BMHR

  • Användning av en BMHR innebär att patienten precis som vid ren ytersättning behåller benhalsen på lårbenet och det betyder att han eller hon i framtiden alltid kan få en konventionell höftprotes om behovet skulle uppstå. Vid detta tillfälle blir det som att det var allra första konventionella protesen som personen får medan operationstiden kan bli mycket kort eftersom personen redan har en bäckenskål i många situationer kan sitta kvar och användas ihop med det nya skaftet och kulan.
  • Det var inte med i Mr.McMinns originala tankar men en BMHR-protes kan i vissa situationer ersätta en ytersättningsprotes som har fått problem. En sådan patient behöver efter ytersättning fortfarande ingen konventionell protes utan kan möjligen hjälpas med en BMHR med samma fördelar. Det finns bara få ortopeder i världen som inser att BMHR kan sättas in som ersättning för en ytersättning, om du tror att du befinner dig i precis den situationen får du gärna kontakta mig för hjälp.
  • Sedan en tid tillbaka finns det också ett keramisk BMHR huvud som kan beställas från S&N för patienter med överkänslighet mot metallerna från ett vanlig huvud. Birmingham Mid-Head Resection cerPå bilden till höger visas ett sådant huvud på ett BMHR skaft.

Som bland annat Svenska Höftprotesregistret visar i sina årsrapporter används Birmingham Mid-Head Resection sällan. Jag påstår att det finns en stor grupp personer som är (och tidigare har varit) utmärkta kandidater för den här protesen dock tyvärr fick en konventionell höftprotes. Jag vågar även påstå att inte ens alla ortopeder i Sverige är medvetna om förekomsten av BMHR-protesen….även om den har funnits sedan 2003!

För någon med AVN som behöver operera både höftleder kan resultaten från följande undersök vara intressant. En Saudiarabisk ortoped undersökte nämligen effekten av en simultan-bilateral höftoperation med Birmingham Mid-Head Resection proteser, se:…..tyvärr är källan borttagem…..

På tabellen bredvid visas hur BMHR-systemet är uppbyggd med skaft och huvud.Birmingham Mid-Head Resection-chart Det finns skaft i 5 olika storlekar 1 till 5 och ihop med varje skaft kan 3 olika huvud väljas. En passande bäckenskål finns för varje huvud och vid behov kan en bäckenskål en en 2mm större yttre diameter väljas. Utöver detta finns för varje huvud en så kallad dysplasiskål om situationen kräver fastsättning av skålen med skruvar hos en person med till exempel dysplasi.

Mer information kan hittas på sidorna från McMinn Centre

Om du misstänker att din situation och dina höftproblem kan stämma överens med tillämpningsområdet for Birmingham Mid-Head Resection protesen som jag beskrev ovan är du välkommen att kontakta mig för att diskutera det vidare.