Felbehandling vid höftproblem

Felbehandling och säkert felbedömning vid höftproblem är inget undantag längre, vi hamnar väldigt ofta i en situation där felbedömning och fel råd dominerar. Vid frågor angående ytersättning eller ”hip resurfacing” är det i Sverige tyvärr snarare regel än undantag.

Du som hamnar här har tydligen haft en magkänsla om detta och Googlade efter stöd för vad du upplevde under behandlingen av ditt problem. Du är inte ensam alls utan tillhör en växande grupp med personer som har liknande erfarenheter och därför kontaktar mig för hjälp.Felbehandling vid höftproblem

Exempel på felbehandling vid höftproblem som rapporteras till mig varje vecka:

A – Nyligen har det upptäckts att jag har artros medan jag bara är 20, 30, 40 eller 50 år. Nu har läkaren eller ortopeden sagt att jag är för ung för att få en höftprotes.

Svar – Det är i så fall en felbedömning, ingen är varken för ung eller för gammal för att få en höftprotes av rätt typ! Det finns sällsynta undantagssituationer för en ungdom som inte har ett färdigväxt skelett än men även där kan personen hjälpas. Problemet är att svenska ortopeder vägrar att använda ytersättningsproteser och inte heller vill rekommendera sina patienter att besöka en utländsk kollega som har specialiserad sig på ytersättning. Alla oavsett åldern kan få en ytersättning men det kan inte din ortoped avgöra utan det ska bedömas av en riktig specialist på ytersättningsmetoden, till exempel någon från mitt nätverk. Oftas kan jag också redan ge dig en rimlig indikation.

B – Jag har redan haft artros i många år och har nyss fått höra att jag ska anmäla mig på en artrosskola. Röntgenundersökningen som jag ville ha för att kunna be andra läkare om en ”second opinion” vägrades med hänvisning till att jag först får delta och slutföra artrosskolans program.

Svar – Självklart ska du först få en röntgenundersökning om du har haft dina problem länge och om artros redan fastställdes innan. En ny röntgenundersökning kan visa att du redan är en kandidat för ett omedelbar ingrepp. Med en metod som ytersättning kan ditt liv direkt återställas till det normala. Att delta på en artrosskola utan att veta om din höft kanske redan befinner sig i ett utvecklad stadium av artros är fel och oacceptabel. Ge dig inte och kräv att en ny röntgenundersökning görs snarast och kontakta mig.

C – Min ortoped bedömer att jag har FAI (impingement), han vill försöka fixa min höft genom en MIS (titthålsoperation) via artroskopi men han ger ingen garanti att det kommer att lösa mitt problem.

Svar – En titthålsoperation som artroskopi eller annars en MIS operation vid FAI (impingement) låter kanske som en attraktiv metod eftersom det verkar tyda på ett ingrepp som är mindre. MIS eller Minimalinvasiva operationer har en viss klang där man luras tro att det måste vara mindre och bättre än en öppen operation. Visst kan det IBLAND vara så men långt ifrån alltid, tvärtom! Vid en minimal eller MIS-operation har ortopeden inte samma överblick över operationsområdet och det kan ha stora konsekvenser. Det blir krångligt att utföra alla nödvändiga handlingar med alla instrument medan operationsområdet inte syns lika bra. Därför görs en hel del fel under en MIS operation som inte skulle inträffa vid en normal operation. Operationstiden kan också dra ut eftersom det är krångligt och besvärligt att utföra. För den anledningen får jag en ström av personer som nyss har fått en MIS-operation men inte blir bättre utan i stället i hög takt blir allt sämre. Se också vad jag skriver om artroskopi.

Dessutom:
Vid en artroskopi behöver höften oftast dras isär genom en form av stretchning som heter ”traction”, ortopeden vill ju kunna komma åt ledytorna som annars ligger mot varandra. Den här isärdragningen medför skador till höftens vävnader och nerver desto längre operationen pågår. En amerikans sida skriver på ämnet:
……hip arthroscopy is more challenging than knee or shoulder arthroscopy because the hip is located deep within layers of muscle and other important structures such as nerves and blood vessels. To make it easier for the surgeon to visualize the joint, a patient is placed on a special surgical table and traction is applied to the leg being arthroscoped to slightly separate the joint. Nerves potentially can be injured by this traction and care is taken to prevent this.
Hur väl man i praktiken lyckas med att förebygga skador till nerver kan man undra, jag ser tyvärr många med problem. Så minimalt och snällt och problemfritt det kan låta med en artroskopi som stämplas som en MIS eller titthålsoperation är det många gånger inte, tvärtom.

D – Jag har fått en titthålsoperation (artroskopi) där det slipades och skrapades bort ben och brosk. Detta skedde bara för några månader sedan och jag blir allt sämre, min höft har sedan ingreppet inte varit bra en enda gång.

Svar – Många ortopeder blir alldeles för ivriga under en artroskopi och tar mycket mer brosk och benvävnad bort än absolut nödvändigt och kan därmed skapa en dysplastisk led (där kulan får en benägenhet att glida ur led). En sådan led blir besvärligt för patienten men försämrar dessutom utgångsläget för framtida protesoperationen.
Ytersättningspecialister skulle i många fall hoppa helt förbi en MIS operation och i stället direkt sätta in en ytersättningsprotes som på en gång skulle lösa personens höftproblem för resten av livet. Därmed exponerar patienten sig inte två gånger snabbt efter varandra för introduktion av en infektion.

E – Jag har fått höftproblem och ville be andra ortopeder om en ”second opinion” med hjälp av röntgenbilder men jag skickas i stället till en artrosskola och man vägrar mig röntgenundersökningen som jag förväntade.

Svar – Oavsett vad vården försöker styra idag stämmer det inte om man vägrar dig en röntgenundersökning. Ge inte upp utan be en helt annan läkare om hjälp och få tydlighet om din höft. I vissa fall kan man få hjälp via företagshälsovården från ditt arbete om det inte går via din vanliga vårdcentral och stå på dig! Det finns också privata röntgentjänster med ”drop in” möjligheter.

F – Jag haft en dålig höft länge och står nu på kö för en höftoperation med en konventionell protes. Ortopeden diskuterade aldrig med mig att det finns andra metoder än den konventionella. Jag upptäckte ytersättningsmetoden på nätet och det låter attraktivt men vad gör jag nu?

Svar – Kontakta mig gärna omedelbart med dina uppgifter och röntgenbilder eftersom du möjligen är på väg att kapa lårbenshalsen på ditt ben helt i onödan! Om du är en perfekt kandidat för ytersättning skall du inte fördärva kroppen därför att din ortoped har varit så kortsiktig!

Dessutom:

En stor, om inte allra största formen av felbehandling vid höftproblem är patienterna själva inte ens medvetna om! Det är beslutet av ortopeder att kapa patienternas lårbenshalsar helt onödigt och lika onödigt sätta in en konventionell höftprotes med ett skaft. I skrivande stund får ungefär 16.500 svenskar per år en sådan protes medan tusentals av dem kunde ha fått bensparande ytersättningsprotesen och som tidigare röntgenbilder från patienterna avslöjar. Detta är felbehandling i högsta graden!

Är du äldre så kan det hända att man inte bryr sig om dig lika mycket som yngre personer och inte vill spendera tid och pengar på en djupare undersökning. Något liknande hände den här 65-årig kvinnan som anmälde felbehandling: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=91&artikel=5587415

Felbehandling vid höftproblem har olika former, om du misstänker att du råkade ut för detta är det upp till dig själv att agera. Om du fortfarande är under behandling kan det vara vis att genom en second opinion låta undersökas om behandlingen är eller var korrekt för ditt problem! I efterhand kan du vid en felbehandling kolla denna sida: vad-hander-om-du-blir-felbehandlad-i-varden och inblanda Inspektionen för vård och omsorg.

Kolla om Patientskadenämden har vidare information eller kan hjälpa vid ditt ärende gällande felbehandlingen, patientförsäkringen och andra klagomål på hälso- och sjukvården men var medveten om att handläggningstiden kan bli 8 månader eller mer.

Människor som har mött en felbehandling vid höftproblem kan i vissa fall vara berättigad ersättning från Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag.