Ortopeder

Ortopeder som utför ytersättningsoperationer


Ortopeder

Ortopeder som börjar utföra ytersättningsoperationer får nödvandiga skickligheten i metoden och goda resultat bara efter många år och många patienter!

I de flesta länder, såsom Sverige, underkänner såväl höftpatienter som ortopeder själva faktumet att en ytersättning måste placeras av en riktig specialist. Detta medförde att många proteser, såsom i Sverige, inte placerades korrekt och därför kan uppvisa problem senare. Vissa ortopeder i Sverige lät sig också övertalas att använda proteser som Durom från Zimmer och ASR från DePuy som i stället för påstådde bättre prestanda än den välkända BHR protesen från Smith & Nephew resulterade i mycket sämre resultat än någon annan ytersättningsprotes på marknaden. Detta har varit orsaken varför metoden helt orättvist har fått ett sämre rykte än den förtjänar.  ortopeder
En patient som inser fördelarna med en ytersättningsprotes ska därför ställa höga krav på sin ortoped och säkerställa att han eller hon har metoden som sin enda specialitet. Man får förvänta att ortopeden har gjort den här specifika operationen några hundratals gånger minst och fortsätter använda den varje vecka. Per år ska han själv göra minst 100 ytersättningsoperationer. Utav alla kvaliteter som du förväntar från din ortoped bör skickligheten och erfarenheten i metoden ha din högsta prioritet, att ortopeden inte befinner sig i närheten utan utomlands ska inte alls vara en avgörande faktor.

Ortopeder som har ytersättning bara som en bisyssla är en direkt fara för dig som patient med mindre än perfekta resultat. Det är samma grupp med ortopeder som också orsakade orimliga fel och därmed har gett ytersättningsmetoden helt orättvist ett dåligt rykte hos vissa ortopeder.

Om ortopeden som du i första hand valde inte uppfyller minimikraven för ytersättning som jag beskrev innan, skulle jag råda dig att söka en annan ortoped. För såväl en korrekt bedömning om du är en lämplig kandidat för en ytersättning såsom själva utförandet av operationen krävs en riktig ytersättningspecialist.

Ortopeder som jag rekommenderar och visar på min hemsida uppfyller dessa krav. Se även stora listan med många av världens internationella ytersättningspecialister. Kom ihåg att listan aldrig kan vara helt komplett och att inte alla som listas har den nödvändiga erfarenheten.
Själv opererades jag januari 2007 av Dr. Koen De Smet i Belgien. BHR-protesen som jag fick fungerar utmärkt, jag gör precis allt som jag också gjorde långt innan mina höftbesvär började och allt utan någon begränsning.
Jag bistår gärna med råd.

Ron van Mierlo maj 2015