Tabeller

Denna sida visar många tabeller som kan förtydliga saker

Den här första bilden visar en så kallad ”Visual Analogue (pain) Scale”, med andra ord en analog smärtskala. Den hjälper en läkare att förstå hur allvarligt patienten själv bedömer smärtan under olika aktiviteter, vila och under sömnen. Smärtan är en viktig faktor när någon ska bedömas för en eventuell operation. För liknande tabeller eller skalor gärna se PDF filen: Pain Assessment Scales

painscaleOxford Hip Score är ett välkänt system för att mäta hur allvarligt patientens höftproblem är, se bilden som följer. Du kan också ladda ner och fylla i filen Oxford Hip Score och skicka den till mig om du i kontakten med mig vill förtydliga ditt problem.

Oxford Hip Score bilden

Följande poängsystemet eller ”Robert Merle d’Aubigné Hip Score” tar förutom ren smärtnivån (som vid första skalan) även hänsyn till typ av aktivitet, rörelseförmågan av benet och form av hjälpmedel som någon behöver för att kunna gå.

robertmerlehipscore

Brooker HO Classification systemet använder förekomsten av så kallad ”heterotopic bone” eller ”heterotop benbildning” i höftleden som mått för en eventuell vidare operativ åtgärd. I tidigt skede kan det möjligen bli en enklare artroskopisk insats eller i mer utvecklade situationer en höftoperation för en protes. Vid verklig ankylosis eller ankylos på svenska är stelheten så fullständig att höften kan ha växt ihop bäckenet.

Brooker

Med BMI eller Bone Mass Index får man en indikation om en persons vikt i förhållande till längden. Det är ett sätt att mäta kroppsfettet i förhållande till kroppslängden. Resultatet visar var man befinner sig i skalan från underviktig till feta. Vid en höftoperation med ytersättning kan extrem undervikt eller övervikt leda till avslag som lämplig patient för metoden.BMI2BMIOsteoarthritis, osteoartrit eller artros på svenska graderas i stadier från 0 till 4. Det kan fastställas med hjälp av olika diagnostiseringsystem, som tabellen nedan visar. X-ray eller Röntgen, CT-scan eller datortomografi, MRI eller magnetröntgen och tidigare användes även Scintigraph eller scintigraf.

ARCO

När det blir dags för en höftoperation ska man som patient och ortoped självklart välja den lösmningen som gör minst intrång i kroppen och inte påverkar kroppens originala anatomiska förhållanden. Självklart är det också bra att veta att man i framtiden vid en eventuell revision kommer att ha bäst möjliga förutsättningar….allt detta garanteras om du väljer en ytersättningsprotes. Bilden nedan försöker visa något av detta tillsammans med livskvaliteten…

Proteser-1

Denna bild på överste delen av ett lårben visar tydligt att situationen blir allt sämre desto mer benvävnad tas bort för olika proteser. Självklart blir det bäst om man håller sig till vänster med en BHR eller liknande ytersättningsprotes som orsakar minst förlust av benvävnad.bhr-thr-svenska

Följande tabellen förtydligar den stora skillnaden mellan antalet traditionella höftproteser som används i Sverige (17261 under 2016) och det farligt låga antal ytersättningar nuförtiden. Slutsats: Ytersättning skall därför bara överlämnas till i metoden hög erfaren utländska specialister och inte lokala amatörer!hipopdata2019
En jämförelse mellan traditionella protesen och en ytersättning visar vilka stora fördelar ytersättning har.

SCompare

Vid ytersättningsmetoden är det viktigt att protesen sätts in av en riktig specialist på metoden och som helst brukar använda den dagligen. Vikten med att välja en riktig utländsk specialist som vet vad han håller på med visas även i komplexiteten när det kommer till exakt positionering och vinklarna för komponenterna. Tabellen som följer visar hur meningen om vad som är korrekt skiljer mellan specialister och tillverkare. Om övertygelsen om vad som är korrekt redan skiljer mellan äkta specialister blir det nog katastrofalt om icke specialister (som våra svenska ortopeder) tillåts pyssla med ytersättning. Som patient gör man bäst genom att välja en riktig utländsk specialist som gör detta dagligen.

Angles eller vinkel tabeller
Tabellen visar hur specialisterna på olika sätt jobbar för att nå en balans i placeringen av protesens delar. Patientens egen anatomiska förhållanden spelar också en roll i detta.

BHR och BMHR proteser marknadsförs av Smith & Nephew. Tabellen nedan visar hur komponenterna i systemet passar ihop.

BHR och BMHR tabeller
BHR och BMHR tabeller som visar att varje person garanteras ett mått som passar henne/honom.

Ytersättningsmetodens (hip resurfacings) utveckling skedde över en lång tid med första försök redan i 1923 och snart 100 år tillbaka som tabellen nedan visar.Resurfacing History