Röntgenbilder

röntgenmottagning
På röntgenmottagningen kan du i förväg ange att du vill ha kopior på dina bilder

Vid höftbesvär som börjar förstöra ditt liv, påverka ditt arbetsliv och dina fritidsaktiviteter är det viktigt att några röntgenbilder tas på hela bäckenet och din smärtsamma höft för att se vad exakta orsaken är. Du kan vara en person som kanske känner att du är alldeles för ung för något allvarligt höftproblem och därför egentligen inte direkt tar problemet på allvar.
Du kan också vara en person som tror att just ditt problem inte är allvarligt nog för inblanda och störa en läkare. Det är helt fel tänkt och orsak till mycket onödigt lidande! Det är ändå viktigt att du tar kontakt med en läkare och ber om ett röntgenundersök. Om röntgenutlåtandet sedan utvisar att du är helt fritt från synliga eller ”mekaniska” problem i din höft kan du med hjälp av din läkare, en sjukgymnast eller annan terapeut eller specialist reda ut vad ditt problem beror på och sedan åtgärda genom korrekt behandling. Att förneka ditt problem och fortsätta som vanligt utan att inblanda läkare och andra specialister kan innebära att du skadar din höft så allvarligt och att du därmed utesluter dig från metoder som kunde ha hjälpt dig med minsta inverkan på kroppen. Skadas höften däremot allt för mycket så kan du till slut blir tvungen att acceptera en typ av höftprotes som annars oftast bara används vid mycket äldre personer. Är man tidigt ute så behövs kanske ingen protes alls eller går det åtminstone med en bensparande typ som en ytersättning.

 

Lite om Röntgens historia:röntgenbilder-2

Nukleärmedicinsk historia – Av Sten Carlsson

Skaffa dig kopior på dina röntgenbilder

Du förlitade dig kanske alltid helt på läkarna och specialister och har inte tänkt alls på möjligheten att be din röntgenavdelning om dina röntgenbilder. Men nuförtiden med våra datamöjligheter är det helt accepterat att vi ber om kopior på våra bilder som sjukhuset eller kliniken bränner på en CD-skiva eller sparar på ett USB-minne i kreditkort format. Det ger dig nya möjligheter som bland annat frågan om en ”second opinion” från en annan specialist. På det här sättet hjälper jag många personer som skickar mig sina CD-skivor eller digitala röntgenbilder via e-post och som jag i tur skickar till specialister i mitt nätverk för bedömning och råd. CD-skivan alternativt USB-minnet levereras ibland kostnadsfritt men oftast mot en kostnad som ligger mellan 100-200 kronor.

Hur ska bilderna bli tagna?

I många fall kan det vara önskvärt med bilder som är tagna med dig stående, så att brosket i leden komprimeras lika mycket som under normala omständigheter när du står och går. RöntgenbilderSkulle du ligga vid röntgenundersök kan det ge en falsk bild om tjockleken av brosklagret i höften. Det behövs åtminstone en bild där hela bäckenet, båda höftleder och undersidan av ryggen visas, den visar i många fall tillräckligt. Men finns det flera bilder som är tagna i andra positioner kommer det naturligtvis att bidra till ett ännu bättre intryck på höften.

En länk med information på röntgenundersök för tillämpning av en konventionell höftprotes (THR)

Hjälp med kopiering av bilderna

I filen ”Röntgenbilder.doc” ger jag några hjälpmedel för när det blir dags att skicka mig dina röntgenbilder. I några sällsynta fall kan bilderna komma på film som var normalt förr i tiden; i filen beskriver jag hur du kan skapa kopior från dina filmbilder. Om du har moderna digitala bilder kan du få problem med kopior om det inte finns ett viewer program med på din CD eller USB-minnet. Ibland kan det uppstå problem om du har en Mac eller PC, i filen Röntgenbilder.doc beskriver jag sätt att komma förbi dessa vanligt förekommande problem. Dessutom skrev jag en sida ”JPG bilder från min CD” som täcker alla möjliga viewerprogram och hur man kan skapa vanliga JPG bilder från röntgenbilderna.