Rapporter

Många frågor om idrott och krävande yrken med en ytersättningsprotes får ett svar i följande rapporter, hoppas att det hjälper dig! /Ron

Eftersom ytersättningsmetoden bara utförs av specialister utomlands skrevs det mesta på engelska.
Vid frågor om innehållet får du alltid kontakta mig med en referens till beträffande rapporten och platsen i den.

BHR Pressmeddelande, maj 2010 av Smith & Nephew
BHR Press release from Smith & Nephew May 2010

Att jogga och springa efter en operation med ytersättning
Running activity after Hip Resurfacing Arthroplasty

Diskussion angående metall-på-metall leder, av Dr. S. Rogerson
Discussion on Metal-On-Metal bearings by John Dr. S. Rogerson

Livskvaliteten
Livskvaliteten ökar så här mycket enligt personer som har fått en ytersättning

Resultater med BHR (Birmingham Hip Resurfacing) efter 12 till 15 år
Results of Birmingham Hip Resurfacing after 12 to 15 years

Minimal 10 år överlevnad och resultaten med BHR, av Dr. Koen De Smet
Minimum 10 year survival and outcome of the BHR, Koen De Smet

Kan patienter efter ytersättning återvända till fysiska aktiviteter som medför hårda slag och belastning?
Can patients return to high impact physical activities after Hip Resurfacing a prospective study

Succén med ytersättning bestäms av fabrikat, tekniken och korrekt selekterade patienter, av Dr. Peter J. Brooks
Success of hip resurfacing depends on device, technique & properly selected patients Dr. Peter J. Brooks

En jämförelse mellan ytersättning och mer traditionell höftprotes, fast försedd med ett stort huvud
The Functional Outcome of Hip Resurfacing and large head THA is the same a randomized double blind study

Functionella prestanda efter ytersättning eller traditionell höftprotes och jämfört med icke opererade personer
Functional performance after hip resurfacing or total hip replacement- a comparative assessment with non-operated subjects