Artroskopi kan leda till en acceleration av dina höftproblem

Därför att artroskopi kan leda till en acceleration av dina höftproblem är det jätte viktigt att du är helt med i spelet om du planerades in för den här operationen. Om du redan har fått den gjort och nu får erkänna att det har uppstått nya problem ska du också läsa vidare.artroskopi-1

Artroskopi övervägs bland annat vid 3 vanligt förekommande former av ”impingement” eller ”inkämning”. Beroende på hur impingement problemet utvecklade sig och på vilken del av leden ändringarna inträffar kallas det: CAM (en bula på lårbenshalsen); Pincer (en klo eller gripare som är en utväxt från ledksålen kant) eller kombinationen av båda två: CAM/Pincer. Lägre ner visas en ritad bild med alla 3 former och en normal höftled.

Det som görs vid en artroskopi eller titthålsoperation på en höftled varierar men övertyga dig i förväg alltid att du vet och verkligen godkänner det som kommer att utföras. Några möjliga procedurer är på engelska: labral repair, debridement, bumpectomy och resection of the anterior rim.  Ortopeden ska tillsammans med dig kunna blicka framåt och ge en rimlig garanti att ingreppet inte försämrar förutsättningarna för eventuell tillämpning av en ytersättningsprotes senare! Min erfarenhet genom alla som kontaktade mig är tyvärr att artroskopi oftast leder till en acceleration av höftproblemen.

Enklast och minst problematiskt är det vid en enbart undersökande artroskopi med enda avsikten att hitta orsaken för något problem som andra undersökningsmetoder inte kunde avslöja. Invändiga undersökningen genom titthålet orsaker minsta skador men ändå finns det mindre risker för komplikationer som en infektion, skador från en traktion (drag i benet för att sära delarna i höften under undersökningen) och så-kallade ”Portal Syndromen”.

En annan sak blir det om det också är tanken att direkt åtgärda eventuella fynd. Detta kan vara borttagning av brosk eller benvävnad vid en form av FAI (Femoro-Acetabular Impingement) eller andra former av benpålagringar som tycks begränsa höftens normala rörelser. Se bilden för olika impingement situationer: FAI-impingement

Artroskopi kan leda till en acceleration av dina höftproblem
Artroskopi kan leda till en acceleration av dina höftproblem

Artroskopi har blivit populär men som inte framgår tillräckligt i ortopedernas information kan ändringar i höftens geometri när brosk och benvävnad tas bort också medföra skador och nya problem. Varje minsta förändring av ledens glidytor förstör också den tidigare känsliga balansen och så mycket att det väldigt ofta leder till en acceleration av broskförslitningen. Om du inte redan hade artros kan det initieras efter skrapning och skärning av höftens brosk. Min erfarenhet är att nya smärtor och problem redan inträffar 6 till 12 månader senare, och i allvarligare form än före artroskopin. Nya problem orsakas genom att ortopeden oftast tar bort delar av ledskålen som egentligen borde ge ledkulan så mycket stöd som möjligt och med skålformen behålla ledvätskan mellan kulan och skålen mot friktion och slitage. När ledens bärande yta däremot minskas och ledvätskan lättare trycks bort avtar också smörjningen medan friktionen och slitaget tilltar. Bilden som följer visar det hos en ung kvinna.

Om alla ortopeder i Sverige som utför artroskopi också hade varit specialister på ytersättningsmetoden hade patienterna åtminstone haft garantin att under ingreppet inte mer vävnad skulle tas bort än det absolut nödvändiga och lämna allt viktigt kvar. Tyvärr är situationen precis tvärtom med ingen svensk ortoped som använder ytersättning och en kortsiktighet eller ren vägran att räkna med att framtida patienter möjligen kan önska sig en ytersättning. Ortopeden tar sig på så sätt felaktigt rätten att i förväg bestämma för den helt omedveten patienten, inte snyggt!

Äkta ytersättningspecialister brukar inte använda artroskopi rutinmässigt utan bara tillämpa den i mycket sälsynta situationer eftersom man vet så väl hur lite nytta och ibland stora skador metoden kan medföra. Erfarenheten visar att en höft efter artroskopi (med borttagning av brosk eller benvävnad) ofta försämrar eller till och med omöjliggör korrekt tillämpning av en bäckenskål vid en protesoperation i framtiden och oavsett om det skulle bli någon standard höftprotes eller en ytersättningsprotes.artroskopi-2

Att artroskopi kan leda till en acceleration av dina höftproblem och med största sannolikhet göra mer skada än nytta hos patienter med artros anser också svenska läkare, se: http://www.hoftartroskopisweden.se/113354564

En utländsk ortoped ifrågasätter artroskopi och undrar om metoden verkligen stämmer överens med löftet som varje läkare en gång i tiden gjorde ”att först och främst inte orsaka skada”. Han upprepar principen som han lärde sig: ”att inte operera inne i en vuxen persons höftled om det inte är tanken att byta ut leden”, se artikeln: Does hip arthroscopy work?

Med en artikel från 2012 från amerikanska Bone and Joint Research visas ännu en gång att artroskopi kan leda till en acceleration av dina höftproblem och komplikationer: Complications of arthroscopic surgery of the hip

Min tolkning av det föregående är att ortopeden och patienten borde realisera sig att artroskopi förstör höftens tidigare balans och med rimlig sannolikhet kan leda till en ny operation inom kort för insättning av en protes.
Om patienten hade gjorts medveten om detta från början hade hon/han möjligen direkt övervägt om insättning av en ytersättningsprotes inte hade varit mycket bättre i stället för två operationer kort efte varann!

Inte alla registrerade komplikationer vid artroskopi inträffar lika ofta men det är många:

 1. Infektion
 2. Åder skador
 3. Svår blödning
 4. Brutna instrument operativt
 5. Allergisk reaktion på anestesin
 6. Heterotopisk ossifikation (heterotopisk benbildning) postoperativt
 7. Domningar i snittets område postoperativt
 8. Kompressionsskador till perineum och könsorgan
 9. Avaskulär nekros (bendöd i ledkulan) från förstörd kärlförsörjning under ingreppet
 10. Femoral nerve palsy:  en förlamning av lårbensnerven postoperativt
 11. Traktion skador till nerver, blodkärl, muskler och huden, speciellt om traktionen är långvarig
 12. Abdominal Compartment Syndrome (ACS): Akuta kompartmentsyndrom i extremiteter och buk, se: artikel
 13. Portal Syndrome: kronisk smärta från hålen som användes under artroskopin, se: Hip Arthroscopy Side Effects
 14. Tromboflebit: en postoperativ trombos (blodpropp) i en ytlig ven direkt under hudytan som ofta anses förenad med med inflammation i venen (flebit)

Jag skulle vilja tillägga:

     15. Dysplasi: genom allt för aggressiv bottagning av benvävanad vid ledskålens kant (se röntgenbilden på denna sida)
16. Höfledskulan skador av mekanisk art som kan förstöra chansen på senare användning av en ytersättningsprotes

En artikel som vidare beskriver komplikationer med artroskopi: Complications in hip arthroscopy

Artroskopi är tänkt vara minimal invasiv men i praktiken och framförallt vid komplikationer blir det ’minimala’ och obetydliga helt plötsligt något med stora konsekvenser som man aldrig förväntade och inte informerades om före ingreppet.

Min rekommendation:
Vad än höftproblemet är, kontakta mig gärna innan något ingrepp utförs för hjälp med en bedömning som ar kostnadsfritt och snabbt. Oberoende utländska ortopeder i mitt nätverk ombeds sedan om en åsikt. En sådan ”second opinion” kan mycket väl ge dig några helt nya insikter. Och kom ihåg: artroskopi kan leda till en acceleration av dina höftproblem!

Ron