Cystor

När cystor i höftleden upptäcks hos en patient med artros eller annat höftbekymmer har höftens nedbrytning oftast redan kommit i ett mer utvecklat stadium och har patienten redan haft höftproblem under många år. Hur cystor uppstår exakt (etiologin) är okänt men det står fast att det oftast inträffar när friktionen i höften har blivit högre efter bortslitning av brosket och ben mot ben kontakt börjar uppstå, såsom vid artros. I höften uppträder cystor som ett hål med i det en kletig trögflytande substans och det luriga är att den här substansen tillfälligt kan smörja leden och göra den mindre besvärligt för patienten. Medan patienten tror att höften nu har blivit bättre och kanske återgår till sina normala aktiviteter igen är höften däremot på gång att fördärvas i allt högre takt. När besväret till slut börjar öka igen och ny en röntgenbild tas kan cystorna redan ha växt i antal, storlek och djupet, i enstaka fall ses stora skillnader inom några få månader och med drastiska följder för patienten med då negativ svar på kandidatur för ytersättning.

När cystor hittas kan det vara i såväl bäckenskålen såsom ledkulan.

Roll av cystor vid ytersättningcystor

Eftersom den nya ’cappen’ från en ytersättningsprotes sitter på ledkulan och får ha tillräcklig mycket bra benmassa for att kunna fästas på ordentligt får inte allt for många eller stora cystor förekomma i ledkulan. Nu används i flesta fall bencement för vidhäftningen mellan protesens ’cap’ och ledkulan, men det är inte tanken att bencementet skall ersätta patientens egen benmassa som förlorades. Ibland kan en ortoped använda sig av en ”bone graft” för att fylla eventuella hål från en tidigare cysta men idealt är detta inte. Så med andra ord: allt ska göras för att undvika att cystor tillåts att växa för stort och för många. En länk till en artikel fran Dr. T. Gross som bland annat tar upp cystor och bone grafting.

Tyvärr har 99,9% av alla svenska ortopeder en inställning som innebär att han/hon bara cystor2funderar på en konventionell höftprotes när det blir dags för en protes. Den inställningen medför att man inte bryr sig heller lika mycket om konditionen av ledkulan såsom en ”ytersättningspecialist” skulle ha gjort rakt från början när en patient får höftproblem. I svenska ortopedens tankevärld skulle ledkulan ändå försvinna när benhalsen sågas av vid placeringen av konventionella protesens skaft. Om ledkulan vid detta tillfälle är helt kass från många eller stora cystor gör det honom eller henne ingenting, benhalsen med ledkulan kastas ändå. På första bilden syns en cysta i ledkulan, på andra bilden en cysta i bäckenet. Genom att förneka förekomsten av ytersättningsmetoden eller medveten inte nämna den för patienter undviker ortopederna också djupa samtal som man bara ser som besvärliga eftersom man oftast egentligen inte behärskar problematikens fasetter fullt ut. Precis därför har jag fått så många skrivelser från personer med väldigt skadade höftleder som in princip gärna ville vara kandidater for ytersättning men under alla dessa år inte hade fått någon som helst information om ytersättningsalternativet från ortopeden. En del kunde därefter fortfarande få sin önskade ytersättningsprotes men en annan del tyvärr inte längre.

Vad händer om det finns för många eller stora cystor?cystor i ledkulan

Om flera stora cystor befinner sig i ledkulan klassas du möjligen inte längre som en bra kandidat för vanlig ytersättning (med en BHR till exempel). MEN som tur är finns det en ny typ av protes tillkommit sedan fem år tillbaka som ofta kan användas i stället för en ytersättningsprotes, den har beteckningen BMHR från ”Birmingham Mid-Head Resection”. Under ytersättning på min hemsida kan du se alla ovannämnda proteser. (BHR och BMHR har liknande fördelar över konventionella protesen).

Bone grafting cystor

Det kan vara intressant att läsa följande artikel från Dr. T. Gross, en annan ortoped som har goda resultat med ytersättning (resurfacing). Han hjälper patienter som har cystor i ledkulan genom en ”bone graft”, alltså genom att fylla hålet eller hålen som cystorna skapade med benmaterial som han under samma operation tog bort vid fräsningen av bäckenskålen. Resultaten som han nådde med bone grafting av cystor är ganska bra: Femoral head cysts and bone grafting

Slutsats från någon som har en ytersättning sedan 2007:

Om du hoppas bli en kandidat för en ytersättningsprotes och röntgenutlåtandet meddelar att det finns cystor i din höft får du nästan ta kontrollen i egen hand. Försäkra dig i alla fall om att cystornas tillstånd inte lämnas okontrollerat, röntgenkontroller med 12-, 6- eller ibland bara 3-månaders intervaller kan vara nödvändigt för att följa hur snabbt cystorna växer och kunna agera i rätt tid. Du är välkommen att kontakta mig med några av dina digitala röntgenbilder för en bedömning av ortopederna i mitt nätverk (och som självklart ar ytersättningspecialister), det görs snabbt, kostnadsfritt och utan någon som helst förbindelse.