Keramiska ReCerf protesen framtiden?

Ett antal selekterade internationella ytersättningsspecialister har sedan tidig 2019 och med undantagstillstånd fått använda den nya keramiska protesen ”ReCerf” från tillverkaren Matortho. Protesen används just nu bara i särskilda situationer där en vanlig YE-protes av metall inte lämpar sig. Det kan till exempel vara hos patienter med en alldeles för liten ledkula (mycket mindre än 48mm i diameter). Där skulle en protes av metall genom högre trycket kunna producera mer metalljoner i blodet än vad man anser vara acceptabel. En annan situation kan vara personer med en övertydlig och bevisad allergi för någon av metallerna i protesens legering. Även kvinnor i fertil ålder kan vara logiska kandidater för ReCerf protesen. I praktiken har kandidaterna för en ReCerf protes därför huvudsakligen varit kvinnor.

https://www.resurfacingscan.be/wp-content/uploads/Matortho.jpg

ReCerf protesen kommer i 13 olika storlekar i 2mm steg för att kunna bemöta alla patienter från ung och små till vuxen och stor. Protesens båda delar är tillverkade i massiv keramik. Eftersom det inte finns polyetylen eller metall i protesen är den helt inert. Keramik har dessutom lägsta slitagekarakteristik av alla konstgjorda leder och kan vara en livslång lösning utan några omoperationer.

Män med oftast en större eller mycket större ledkula än 48mm är fortfarande utmärkta kandidater för en vanlig YE-protes av metall som också kostar patienten mycket mindre.

För att vara en bra kandidat för en ReCerf protes får patientens ledkula precis som alltid vid ytersättning inte ha allt för stora skador eller/och deformeringar.

Just nu vid skrivelsen av stycket november 2022 har omkring 600 patienter fått en ReCerf protes som fortfarande befinner sig i utvärderingsfasen. I framtiden om det utvecklar sig som vi hoppas och när protesen visar sig vara lika pålitlig som nuvarande YE-protesen av metall får protesen sin CE-märkning. Sedan med tillstånd för fri användning är det tänkbart att protesens tillämpningsområde inte bara hålls till kvinnor utan kommer att inkludera män.

Som kvinna med höftproblem och intresse är det väl värt att kontakta mig för mer information och hjälp med en bedömning av höftsituationen.