Fakta

Om ytersättning i Sverige fakta

På bilden nedan syns en tabell med fakta om tidigare användningen av höftproteser i Sverige under sträckan från 1992 till 2019. Slående är den stora skillnaden i antalet traditionella höftproteser och ytersättningsproteser (Hip Resurfacing) som användes. Även med högsta antalet YE-proteser på 295 patienter år 2007 stannade Sverige fortfarande långt efter andra länder i årliga användningen av ytersättningsprotesen. Från alla modeller (BHR, BMHR, ASR, Adept, ACCIS, Bionik, Buechel-Pappas, Conserve Plus, Cormet 2000, Durom, Dyna MOM, Icon, Mitch TRH, Onlay, ReCap, MIHR) användes och testades bara en liten andel i Sverige. Skickligheten, erfarenheten och intresset i ytersättningsmetoden har i Sverige alltid varit mycket lågt och det är också direkta orsaken varför resultaten med metoden i Sverige har varit lägre. Fel som gjordes i Sverige inkluderar: felbedömning av kandidaterna för metoden, för långa operationstider, felplacering av protesens två delar, avskurna viktiga ådror, repade lårbenshalsar, brännskador genom felanvändning av bencementet och mer. Metoden är perfekt men kräver riktiga specialister med ett genuint intresse att börja med och sedan stor erfarenhet och många operationer med den här protesen varje år. Ortopeden måste också visa att han/hon först klarade den tydliga inlärningstiden för metoden med minst 50 till 150 operationer under allra första året, med andra ord många inom en relativ kort tid. Utan nödvändiga genuina intresset borde ortopederna i Sverige inte ens ha rört metoden alls och överlämnat det till sina utländska specialiserade kollegor. Då hade metoden inte heller kunnat få dåliga ryktet i Sverige som dessa icke specialiserade ortopeder nu försöker ge den för att komma undan ansvaret för sina egna gjorda fel! klicka gärna på tabellen för en större bild!

Om den grundläggande intressen hos ortopederna inte ens finns kan man knappast förvänta att det kommer att leda till toppkvalitet. Undersök visar att det är just ortopeder i sin inlärningstid för metoden som gör fel och orsakar lägre resultat. För mig talar det också bokdelar att jag med egna ögon kunde se att inga svenska ortopeder alls deltog vid konferensen på ytersättningsmetoden i Gent (Belgien) år 2012 och inte heller vid den nya konferensen i 2014, medan alla andra entusiastiska och erfarna kollegor från hela världen deltog! I Sverige finns det inga som brinner för metoden och det visar sig i resultaten, självklart! Tveksamhet hos en ortoped som startar med ytersättningsmetoden har en förödande effekt och skapar bara problem. Likaså en arrogant hållning när en ren amatör påstår att han/hon behärskar metoden. Rådet som jag skulle vilja ge ortopederna i inlärningstiden är: Satsa helt och allt på metoden och bli en riktig specialist på den eller rör den annars inte alls! Och ställa inte till med stora problem för oss patienter genom era fel!

Siffrorna i tabellen är tagna från årsrapporterna som Svenska Höftprotesregistret publicerar. Min rekommendation till alla som inser fördelarna med en ytersättningsprotes är därför att söka sig en riktig specialist på området. Som kontaktperson för specialisten i Ghent Dr. Koen De Smet kan jag hjälpa er hela vägen med allt och direkt svara på 90% av alla frågor. Deltagarna i min supportgrupp Nordens Hippies kan också berätta om sina erfarenheter innan du bestämmer dig.

Ron