JPG bilder från min CD med röntgenundersökningen

(gäller PC, inte Mac)
Inledning:

DCM och DICOM eller Digital Imaging and Communications in Medicine är en internationell standard för bildtagning vid medicinsk undersök som CT-Scan (datortomografi), Röntgen, MRI (magnetröntgen) och ultrasound (ultraljud). Se bland annat: http://dicom.nema.org/ och: Managing DICOM Images

Som patient har du rätt till kopior på dina bilder, en CD-skiva med ett speciellt viewerprogram och dina bilder kan beställas från röntgenavdelningen där du var för undersökningen. Ännu bättre är det att beställa dina bilder i förväg när du anmäler dig på röntgenmottagningen. Bilder från tidigare undersök kan finnas med och vara önskvärd för att kunna se utvecklingen av problemet, be därför gärna om dem också. Nuförtiden kan bilderna även sparas på ett USB-minne i kreditskort format, mycket bekvämare! Se här några medicinska USB-minnen som förekommer:

USB-Minne 1a
Fliken med USB anslutningen invikt
USB-Minne 1b
Fliken med USB anslutningen utvikt
USB-Minne 2a
Fliken med USB anslutningen invikt
USB-Minne 2b
Fliken med USB anslutningen utvikt
JPG bilder från min CD
desamma gäller ett USB minne med bilder!

I Sverige tas röntgenbilder på höften och bäckenet oftast i en liggande position medan specialister kan önska en eller flera bilder ”stående” så att broskhöjden under kompression (belastning) kan ses. Kontakta mig om du är osäker över vad som behövs.

CD

Röntgenbilderna på din CD-skiva eller USB-stick kan vara svårt att känna igen, det är oftast filer utan fil-ändelse, med mycket långa namn och en massa siffror som också brukar vara mycket stora, 20Mb per bild är inget ovanligt. Oftast ligger bilderna i en mapp med ett namn som DCM eller DICOM eller en nästa undermapp. Din dator känner inte igen filer utan ändelse och därför behövs viewerprogrammet som följde med på din skiva eller annars speciella DICOM viewerprogram som man kan ladda ner från Internet.
För att skapa användbara JPG bilder av högst 300Kb var som sedan också kan användas när vi ska kontakta några specialister följer nedan vidare anvisningar.

Välj (och klicka på) programmets namn från din CD-skiva på listan nedan:
          ▼
 IMPAX                                         AGFA.
 Media Viewer                              AGFA.
 Bildvisare eller Viewer              Sectra.
 iSite Media Viewer                     Philips.
 MagicView 300                           SIENET.
 DICOM Viewer                            RadiAnt.
 syngo fastView                            Siemens.
 SCAN+                                          e-Media.
 Centricity DICOM Viewer        General Electric.
 eFilm Lite                                     MERGE Healthcare.
 iQ-VIEW Lite och PRO              IMAGE Information Systems Ltd.
 Om inget bildvisningsprogram alls följde med:.

——————————————————————————————————————————————————


IMPAX från AGFA:

till listan med programmen

——————————————————————————————————————————————————


Media Viewer från AGFA:

Om din CD alternativt USB-minnet inte startar programmet automatiskt kan du med hjälp av Utforskaren eller File Explorer leta fram och öppna mappen: BIN på skivan. I den här mappen dubbelklickar /startar du CDVIEWER.EXE
till listan med programmen

——————————————————————————————————————————————————


Bildvisare eller Viewer från Sectra:

 • Om din CD alternativt USB-minnet inte startar programmet  automatiskt kan du med hjälp av Utforskaren eller File Explorer leta fram och dubbelklicka /starta: ”run_cdviewer.exe” och acceptera sedan villkoren.
 • Nu får du en lista med en eller flera rader, beroende på hur måna kroppsdelar som har undersökts.
 • Markera en rad och välj OK eller dubbelklicka raden.
 • Fönstret ”Remisser och utlåtanden” som kommer fram kan du klicka bort med OK eller annars med korset.
 • Längst till vänster kan du nu välja från en till flera små bilder. Ta och släp en första bild till mitten av skärmen och släpp musen. Röntgenbilden visas nu i sin helhet.
 • Med din kursor över den stora bilden kan du nu högerklicka med musen. Välj i det mindre fönstret (Verktygslådan)som kommer fram ”Meny” och i det här nya fönstret väljer du ”Kopiera till urklipp” eller annars kan du använda ”CTRL+C”. Detta placerar bilden tillfälligt i datorns minne och går nu att klistra in i andra program som bland annat bildredigeringsprogram.
 • Leta fram och öppna programmet ”Paint” (som alla PC oavsett operativsystem har). Minnets innehåll kan du nu ta fram genom att välja ”klistra in”. Bilden visas nu i Paint programmet. Välj nu i Paint programmet ”Spara som” och selektera ”JPEG Bild” eller ”JPG Bild”. Ge bilden ett lämpligt och unikt namn och välj ”Spara”. Kom ihåg var någonstans du sparar bilderna!

Om du hade flera små bilder under punkt 5 får du gå tillbaka dit och upprepa punkter 5) till 7).

Om du hade flera rader i listan under punkt 2 får du gå tillbaka dit och välja nästa rad och upprepa alla följande punkter 3 – 7. Det gör du lättast och snabbast genom att välja ”Index” i Sectra programmet som fortfarande går i bakgrunden, antar jag. Ge varje ny bild ett unikt passande namn. Forstsätt tills du verkligen skapade JPG bilder från alla röntgenbilder.
Sedan kan du skicka mig alla sparade bilder ihop med filen ”Uppgifter.doc” (som hittas här längst ner på hemsidan).
till listan med programmen
——————————————————————————————————————————————————


iSite Media Viewer från Philips:

 • Om din CD alternativt USB-minnet inte startar programmet  automatiskt kan du med hjälp av Utforskaren eller File Explorer leta fram och dubbelklicka /starta: ”ISITEMEDIAVIEWER.XE” i huvudkatalogen på skivan. Gärna ge det tid…detta program är ganska trögt att starta upp även på snabba datorer.
 • På patientlistan som visa nu kan du välja en av raderna genom att dubbelklicka på den.
 • I ett nytt fönster som kommer fram finns nu flera mindre (thumbnail) bilder.
 • Högerklicka med musen på den första bilden, ett litet fönster med ett meny visa nu.
 • Välj från detta meny ”Spara” och sedan ”Bild till fil”.
 • Ge bilden ett lämpligt namn och spara den på en plats som du lätt kommer åt och kan komma ihåg.
 • Upprepa punkterna 4-6 för alla övriga bilder men kom ihåg att ge varje bild ett unikt namn.

Sedan kan du skicka mig alla sparade bilder ihop med filen ”Uppgifter.doc” (som hittas här längst ner på hemsidan).
till listan med programmen
——————————————————————————————————————————————————


MagicView 300 från SIENET:

 • Om din CD alternativt USB-minnet inte startar programmet automatiskt kan du med hjälp av Utforskaren eller File Explorer i huvudkatalogen på skivan leta fram och dubbelklicka /starta filen: ”__start.exe” Om detta inte inte fungerar kan du öppna mappen ”CdViewer” och in den leta fram och dubbelklicka /starta filen: ”pcvcdvw.exe”.
 • Näst visas ett litet fönster med frågan ”Do you want the application to come in stretched mode?”, välj ”No” här.
 • Nästa skärmen visar en lista på alla tagna bilder. Välj första raden/bilden genom att dubbelklicka på den.
 • Röntgenbilden som kommer fram ska nu markeras, det gör du genom ett vänsterklick på den.
 • Selektera nu från menyn höger om bilden ”Tools2” och rör muspekaren över knapparna tills du ser vilken som genererar texten ”Copy to Clipboard”. Klicka en gång på denna knapp, som därmed placerar bilden tillfälligt i datorns minne och går nu att klistra in i andra program som bland annat bildredigeringsprogram.
 • Leta fram och öppna programmet ”Paint” (som alla PC oavsett operativsystem har). Minnets innehåll kan du nu ta fram genom att välja ”klistra in”. Bilden visas nu i Paint programmet. Välj nu i Paint programmet ”Spara som” och selektera ”JPEG Bild” eller ”JPG Bild”. Ge bilden ett lämpligt och unikt namn och välj ”Spara”. Kom ihåg var någonstans du sparar bilderna!
 • Gå tillbaka till MagicView programmet som fortfarande är i gång. Mest till höger på skärmen finns två vertikalt placerade flikar, den ena heter ”Viewer”, den andra ”CDR”, välj den som heter ”CDR”.
 • Nu är du tillbaka till programmets första urvalslista var du kan välja en nästa rad/bild och genomföra punkterna 3 – 8 sedan för alla resterande bilder.

Sedan kan du skicka mig alla sparade bilder ihop med filen ”Uppgifter.doc” (som hittas här längst ner på hemsidan).
till listan med programmen
——————————————————————————————————————————————————


DICOM Viewer från RadiAnt:

till listan med programmen
——————————————————————————————————————————————————


syngo fastView från Siemens:

Detta program används bland annat av Aleris.

 • Om din CD alternativt USB-minnet inte startar automatiskt kan du med hjälp av Utforskaren eller File Explorer leta fram och dubbelklicka /starta: ”AUTORUN.EXE” i huvudkatalogen på skivan. Om detta inte heller fungerar kan du leta fram dig till mappen ”SYNGO_FV” i huvudkatalogen och där leta fram och dubbelklicka /starta: ”SYNGO_FV.EXE
 • Klicka på OK i fönstret som visas.
 • I menyn på vänster väljer du under ”Patient” ett av alternativen som visas.
 • Välj sedan från bilderna som visas genom att dubbelklicka på den med kursorn.
 • Högerklicka nu på den stora bilden och välj ”Copy”. Detta placerar bilden tillfälligt i datorns minna och går nu att klistra in i andra program som bland annat bildredigeringsprogram.
 • Leta fram och öppna programmet ”Paint” (som alla PC oavsett operativsystem har). Minnets innehåll kan du nu ta fram genom att välja ”klistra in”. Bilden visas nu i Paint programmet. Välj nu i Paint programmet ”Spara som” och selektera ”JPEG Bild” eller ”JPG Bild”. Ge bilden ett lämpligt namn och välj ”Spara”.
 • Om du hade flera små bilder under punkt 4 får du gå tillbaka dit och upprepa punkter 4 – 6.

Sedan kan du skicka mig alla sparade bilder ihop med filen ”Uppgifter.doc” (som hittas här längst ner på hemsidan).
till listan med programmen
——————————————————————————————————————————————————


SCAN+ från e-Media:

till listan med programmen
——————————————————————————————————————————————————


Centricity DICOM Viewer från General Electric:

Om din CD alternativt USB-minnet inte startar automatiskt kan du med hjälp av Utforskaren eller File Explorer leta fram och dubbelklicka /starta: ”AUTORUN.EXE” i huvudkatalogen på skivan.
till listan med programmen
——————————————————————————————————————————————————


eFilm Lite från MERGE Healthcare:

 • Om din CD alternativt USB-minnet inte startar automatiskt kan du med hjälp av Utforskaren eller File Explorer leta fram och öppna mappen ”eFilmLite” på skivan. I den här mappen dubbelklickar /startar du: ”eFilmLt.xe”.
 • Nu får du en lista med en eller flera rader, beroende på hur måna kroppsdelar som har undersökts.
 • Markera en rad och välj OK eller dubbelklicka raden.
 • Välj en av bilderna genom att vänsterklicka på den
 • Markera bilden genom att gå till bildens hörn längst ner till höger där en liten grön markerad fyrkant visas, klicka i fyrkanten med din kursor. Fyrkanten blir nu ljus brunt/orange.
 • Välj högst upp i programmets meny ”File” sedan ”Export” och sedan ”as Image(s)….”. Den markerade bilden kan nu sparas som JPG bild på den platsen som du själv får välja. Ge bilden ett passande unikt namn.
 • Välj med pilarna ◄►◄► uppe i menyraden en av de andra bilder och upprepa punkterna 4 – 7 tills du har gjort så för alla bilder på din CD skiva.

Sedan kan du skicka mig alla sparade bilder ihop med filen ”Uppgifter.doc” (som hittas här längst ner på hemsidan).
till listan med programmen
——————————————————————————————————————————————————


iQ-VIEW Lite eller PRO från IMAGE Information Systems Ltd:

Detta program används bland annat av Sint Maartenskliniek.

 • Om din CD alternativt USB-minnet inte startar automatiskt kan du med hjälp av Utforskaren eller File Explorer gå till huvudkatalogen och dubbelklicka /starta filen: ”Lite.exe”.
 • Nu får du en lista med en eller flera rader, beroende på hur måna kroppsdelar som har undersökts.
 • Välj en rad genom att klicka en gång på ”+” tecknet till vänster som kan öppna ännu fler rader.
 • Dubbelklicka på gröna ”S” tecknet vänster om raden, som tar fram en ny skärm med beträffande bilden
 • Uppe i menyn på skärmen som visas kan alternativet ”Exportera” väljes. Detta som i sin tur ger möjligheten att spara enstaka eller alla bilder i Bitmap, Jpeg, Raw eller Tiff formaten, välj Jpeg här. Ge bilden och all påföljande bilder ett passande unikt namn.

Sedan kan du skicka mig alla sparade bilder ihop med filen ”Uppgifter.doc” (som hittas här längst ner på hemsidan).
till listan med programmen
——————————————————————————————————————————————————


Om inga bildvisningsprogram följde med:

När du kommer hit startade din CD-skiva alternativt USB-minnet tydligen inte och jag antar att du också redan kollade lite grann om det fanns något ”executable” program som: ”AUTORUN.EXE” eller annan ”xxx.EXE” fil som gick att starta och sätta igång ett viewer program med. Ändå innehåller din CD självklart bilder.

Med datorns ”Utforskaren” eller eller ”File Explorer” kan du leta efter dina bilder på skivan. Bilderna kan ha en fil-ändelse på ”DCM” eller ”dcm” men långt ifrån alltid, ibland hittas ingen ändelse alls. Dina bilder brukar ligga i en mapp med namnet ”DCM” eller ”DICOM”. Det är ganska stora filer på upp till 20Mb var med mycket långa namn och en massa siffror och bokstäver som inte säger oss mycket. Filerna som du ser där kan du kopiera till en mapp på din hårddisk och direkt efter kan du ge varje fil ändelsen ”.DCM” eller ”dcm”.
För att kunna skicka DCM bilderna till mig och sedan ytersättningspecialister för bedömning måste varje bild först minskas och konverteras till JPG bildformatet. Det kan du göra med olika program som du kan ladda ner från Internet som bland annat ”Irfanview” (komplett med eventuella DICOM tillägg) eller andra program, oftast demoversioner av professionella DICOM program som går att användas en kortare tid. Några exempel på demoversioner är ”Rubo DICOM Viewer”, ”Sante DICOM Viewer”, ”Onis Free Edition” m.m.
Ge alla bilder som du sparar ett unikt passande namn och kom ihåg var någonstans du sparar bilderna!

Sedan kan du skicka mig alla sparade bilder ihop med filen ”Uppgifter.doc” (som hittas här längst ner på hemsidan).
till listan med programmen