Gyllene Regler för höftpatienter

Gyllene regler
Gyllene regler för höfpatienter

Inför en höftoperation bör varje patient vara medveten om följande:

*Om det inte längre går att undvika en höftoperation ska den ske så tidigt som möjligt, i stället för så sent som möjligt som så ofta hörs från ortopeder och husläkare och självklart med en ytersättningsprotes om det går!

Med hjälp av den här bilden: proteser kan man se vad som menas och hur metoderna i grova drag kan jämföras. Ingen ska se sitt liv onödigt fördärvad för många år tills man slutligen skulle vara beredd att ingripa med en dessutom mindre önskvärd konventionell protes!

Kom ihåg att en ytersättningspotes behöver en minimal mängd med bra benvävnad, om ledkulan tillåts slita och försvaga allt för mycket fungerar det inte längre.

*Acceptera inte bedömningen från allra första ortopeden som du träffar och ta inga beslut än. Skaffa dig först mer säkerhet genom utlåtanden från minst ett flertal på ytersättningsmetoden specialiserade ortopeder.

Vid behov får du gärna ta kontakt med mig för råd och hjälp med detta.

*Åldern och könet får inte ensam användas som en bestämmande faktor i lämplighetsbedömningen för ytersättningsmetoden.

Bara totala paketet med dina unika och specifika faktorer kan visa om en ytersättningsprotes lämpar sig din situation. Eventuellt kan mer undersök behövas i form av en DEXA-scan, MRI eller CT-Scan.

*Ge dig själv en chans att lära om ytersättningsmetoden; delta också gärna i en diskussionsgrupp som behandlar ämnet.

På Internet och speciellt på engelska hittas mycket information. Mina egna supportgrupper hittas här:  Nordens Hippies   Heupen-Ned

*En ytersättningsprotes får du bäst av en ortoped som har gjort den här specifika operationen minst ett antal hundra gånger innan och fortsätter tillämpa den dagligen. Ortopedens skicklighet och erfarenhet i metoden är avgörande for succén.

Internationell undersök visar att varje ortoped som började använda den här metoden gick genom en rejäl inlärningstid där även ett antal fel gjordes. Sånt undviker du med en specialist som redan har skickligheten och erfarenheten som krävs.

*Ortopeden borde i förväg kunna garantera dig att det med största sannolikhet blir en ytersättningsprotes som du får.

Om det då redan skulle finnas tvivel från ortopedens sida är det bäst att avboka operationen och först avvakta ett antal ”second opinions”, eventuellt med min hjälp. Chansen är stor att du annars vaknar efter operationen med en traditionell höftprotes.

*Tyvärr lämpar inte alla personer sig för metoden med ytersättning; fast den här slutsatsen ska inte accepteras från en ortoped som saknar stor erfarenhet med ytersättning!

Kontakta mig gärna för hjälp. Patienten kan i stället visa sig vara en bra kandidat för den nyare BMHR protesen! Igen, här krävs bedömningen från några riktiga ytersättningsspecialister som dessutom är van att använda både BHR och BMHR proteser. Se även följande PDF fil på tyska som visar skillnaderna mellan BHR och BMHR: BHR/BMHR

*Din operation och resterande delen av dit liv är mer än värt besväret att söka dig den bäst möjliga ortopeden; ortopeden som är bekväm nära kan visa sig vara ett dåligt val i längden. Begränsa därför inte ditt val till en ortoped i din stad, län eller land om den bäst möjliga inte finns där. Endast resultatet och högsta garantin på succén är vad som gäller.

*Håll din hälsa och kroppen i så bra skick som möjligt under rådande omständigheterna.

Sittandet ökar din vikt, gör att muskelmängden och styrkan minskar och om det handlar om en längre tid kan även benkvaliteten (benmassan och bentätheten) minska. I tur kan din rehabilitering efter höftoperationen bli mer smärtsam och ta längre än nödvändigt.

*Var medveten om att det marknadsförs ungefär 15 olika ytersättningsproteser, jag bistår gärna med information om skillnaderna.

Läs gärna på Internet (inklusive min hemsida) vad som har skrivits av patienter och ortopeder om just den protesen som din ortoped tänker använda. I alla fall ska det vara en ytersättningsprotes med lång och bra track reckord.

*Undvik stora mängder med smärtstillande medel under längre tid och upprepade sprutor med kortison.

Vissa medel kan påverka ditt skelett, medan skelettet under givna omständigheten borde skyddas och underhållas så bra som möjligt. Testa i stället gärna om glukosamin kan bidra till en minskning av smärtan och andra besvär. Det marknadsförs i olika former, så test gärna vilken form som hjälper dig. Likaså finns det kondroitin som kan bidra positivt. Undvik glukosamin som innehåller MSM, se här nere varför.

*Under veckorna direkt före och månaderna efter operationen skall hälsan i munnen vara så stabil och bra att inga ingrepp kommer att behövas för ett tag framöver.

Tandvård och rensning som medför blödning ska helst vara klart långt innan. Om ett ingrepp ändå behövs under veckorna före och första 3 månaderna efter operationen ska den helst inte ske om du inte har först fått en profylaktisk behandling med ett antibiotikum. Fråga din ortoped först om råd, han ska heslt också meddelas att detta ingrepp inträffade! Bakterier från munnen är mycket besvärliga och svåra att bekämpa när de genom blodcirkulation hamnar i den nyopererade leden.

*Under veckan före operationen ska ingen glukosamin med MSM och inga smärtstillande medel tas utan först ha fått godtycke från ortopeden, fråga honom vid tvivel alltid om råd!

MSM och vissa smärtstillande medel kan förtunna blodet så mycket att blödningarna kan uppstå och försvåra arbetet under din operation. Vissa mediciner (självbeordrade eller föreskrivna av en läkare) kan dessutom förstärka eller försvaga narkosen och mediciner som ortopeden behöver använda under operationen. Se gärna: Förberedelser för höftoperation

Ron van Mierlo 2016-01-03