Artrosskola

Artrosskola

Är syftet med artrosskolan verkligen vad vi som patienter önskar oss?

En artrosskola är i grunden kanske ett bra och acceptabelt sätt för att tackla initiala höftproblem med men är den bästa lösningen för oss?En artrosskola

Vi vill självklart fortsätta leva som förut och inte behöva anpassa allt omkring oss eller ta en massa mediciner när vi har fått artros eller ett annat höftproblem. Helst vill vi bli av med smärtorna och kunna forsätta våra aktiviteter, inklusive eventuella sporter, utan behov för mediciner och sprutor med kortison! Precis detta kan vi få idag om vi i god tid kan få en ytersättning. Höften ska självklart redan vara mogen för ingrepp som faktiskt är oftare än man skulle tro och ska bestämmas av en ytersättningspecialist. Men tyvär informeras vi svenska patienter inte om ytersättning, dels därför att det inte finns några specialister på detta område i Sverige. Husläkarna, terapeuterna och ortopederna är alla inställda på att försöka senarelägga tidspunkten för höftoperationer så mycket det går och det verkar också vara artrosskolans främsta syfte. Det hanteras så inte därför att det är bättre för oss som patienter utan för att försöka minska antalet höftprotesoperationer som nuförtiden ligger på omkring 16500 per år och kostnaderna som detta medför. Vi kan inte räkna med upplysningar om ytersättningsmetoden på atrosskolan heller. När du själv upptäcker metoden kan det i en del fall redan vara för sent på grund av redan allt för stora höftskador. En del personer som kontaktar mig har redan fått en konventionell höftprotes och på grund av den också fått en anpassad livstil.
Bilden som följer visar hur livet kan skilja mellan två personer med olika höftproteser. Den ena personen hörde i god tid om ytersättningsmetoden, den andra har aldrig fått veta att det fanns annat än en konventionell höftprotes.sproteser
Vi höftpatienter har helt olika höftproblem och i olika stadier, det behöver också olika behandlingsregim för att passa varje individuella patient bäst. Som del av programmet på en artrosskola borde vi patienter i ett tidigt skede också informeras om ytersättningsmetodens fördelar.

Självklart ska vi bekämpa allt som är dåligt för kroppen som övervikt, överbelastning, ohälsa genom dåliga matvanor, rökning, för lite aktivitet, användningen av droger, mycket alkohol, mycket kaffe och felaktiga rörelsemönster. Att sjukgymnaster och physioterapeuter i många fall borde vara del av rådgivningen om övningar och träning är inget att diskutera över. Att rådgivningen eventuellt kan göras via en artrosskola ifrågasatts inte heller. Men i en land som Sverige styrs vården av landstingen och läkare som är inställda på att förlänga den pre-operativa tiden så mycket man bara kan, oasett vad det leder till. Information om ytersättning som kan halvera den pre-operativa tiden får man inte alls eller mycket sällan eller för sent och inte heller på en artrosskola där ämnte är högst aktuellt!.

När man läser olika artrosskolornas beskrivingar om programmen så hittas en gemensam faktor. Höftpatienterna kommer att lära sig och nästan hjärntvättas i en acceptans och hantering av den nuvarande situationen. Verktygen som används är: terapi, egna övningar, anpassad beteende, anpassad diet, verk- och inflammationshämmande medel, kortisonsprutor och mer. Detta, alltså acceptansen av situationen, skulle jag vara emot! Man får som patient gärna realisera sig i vilken situation man befinner sig men inte acceptera den, det finns nämligen bättre att få runt hörnet! En del av artrosskolornas moment sker inom grupper där vi som enskilda personer dras med i den allmänt accepterade strömningen i gruppen. Inte många vågar gå emot sånt även när man känner att det inte är lösningen för höfproblemet. Det kan härska en falsk slags acceptans i gruppen som man från landstingets håll hoppas även kommer att smitta av sig på nya deltagare i gruppen. Att fördröja oundvikliga höftoperationer är en ren fördel för landstingets skattlåda varje gång man lyckas men för dig som patient är det bara nackdel.

Håll i åtanken att du oftast helt medveten undanhålls korrekt information om ytersättningsmetoden!

Missledande artiklar som hittas:

  • Motionera bort din Artros (från Vetenskap & Hälsa)
   Här påstås felaktigt att artros kan påverkas och dessutom tas bort genom motion, det är ett missledande budskap som läsaren ges! Om artros i någon fastställdes kan den inte tas bort, vändas eller läkas med motion, inte heller med något annat. Från det stadium som brosket och den bakom benvävnaden befinner sig i kan som bäst försök göras att minska takten av sjukdomensförloppet men den fortsätter oavsett.
  • Artrosskola ersätter operationer (från Reumatikerförbundet)
   Reumatikierförbundet borde veta bättre än att skriva så här. Om man funderar vidare på fenomenet artrosskola och att flera operationer utfördes innan atrosskolorna fanns kan även frågan ställas: Opererade man patienterna tidigare då med andra ord på fel grund? Hur kan liknande situationer annars plötsligt inte längre behöva operativa ingrepp?

Jag misstänker att hela idén med skapelsen av artrosskolorna i grunden var ett nödgrepp för att minska vårdkostnaderna fast inte för att bättra patienternas situationer med. Om vårt bästa verkligen hade legat till grund för en nationell insatts som att skapa en artrosskola hade vi idag också haft ett antal riktiga ytersättningspecialister i Sverige. Flera personer som nu skickas till artrosskolor hade i så fall direkt kunnat få ett avgörande ingrepp och fått en bättre framtid än genom köttbenet som vi erbjuds med artrosskolan idag.

Viktigt att komma ihåg:

 • Ingen remiss: Eftersom ingen remiss från någon läkare behövs för att kunna delta på en artrosskola finns det en fara att vissa personen som tänker delta redan har ett mer utvecklat stadium av artros. Det krävs en läkare, röntgenbilder och eventuellt andra undersökningsmetoder för att fastställa vilken grad av artros du har och självklart innan något beslut tas om eventuell deltagning i en artrosskola. Detta är framförallt viktigt om du är en relativ ung person eller någon med en idrottshistoria som gärna vill fortsätta med sporten. Du kan redan vara en klar kandidat för en ytersättningsprotes men din artros och höftens kondition inte får överskrida vissa gränser som gäller vid ytersättning.
 • Få personer som går på en artrosskola har funderingar på en höftprotes, det är tankar som man helst håller så långt bort som det bara går! Men egentligen borde man då redan tryckas med näsan i ämnet och upplysas om hur vissa val som du gör idag kan styra din situation som uppstår senare i livet. Det kan mycket väl gå i en riktning som du inte alls hade valt om du från början hade varit helt medveten om alla faktorer! Glöm inte att ortopederna i Sverige inte bryr sig något om hur mycket din ledkula skadades när du anmäler dig för en höftprotesoperation. Benhalsen med ledkulan kommer ändå att sågas av och slängas eftersom svenska ortopeder bara använder traditionella skaftade höftproteser. Ytersättning är inte alls med i deras planering! Om du däremot önskade dig en ytersättningsprotes kan du ha otur, eftersom både din husläkare och ortoped lät dig fortsätta för länge. Ledkulan kan ha för stora skador och blivit odugligt för tillämpning av en ytersättningsprotes. Artrosskolan med stimulansen att bli mer aktiv kan faktiskt bli sista spiken i kistan om du egentligen hade velat en ytersättning!
 • Effekten av en artrosskola klingar av med tiden: Det medges att artrosskolans effekten är tydligast efter första 3 månader men nyttan avklingar redan efter ett år. Det anger också att sjukdomen ”artros” inte kan lösas med artrosskolor. Förhoppningsvis har året som gick inte gjort större skada än vad som kan tacklas med en ytersättningsprotes!

I kort:

Var gärna försiktig och medveten om vad som händer när du fortsätter för länge med en dålig och redan försliten höftled. Du får lyssna på kroppens smärtsignaleringssystem och inte förneka det! Artrosskolor stimulerar personer att motionera men gör det inte om röntgenbilder redan bekräftar att du har grav artros. En artrosskola har exakt motsatta effekten om din höftled förlorade allt brosk och redan är ben mot ben. I så fall kan du även förlora din kandidatur för en ytersättning.

Var vis och kontakta mig gärna i god tid. Med dina röntgenbilder och situationsbeskrivningen kan vi få en fri bedömning från några ytersättningspecialister. Därefter kan du bestämma dig  att fortsätta på en artrosskola eller om något annat behövs.

Ron