Ytprotes

Ytprotes är bara ett namn utav många som alla står för en typ av höftprotes som avviker från traditionella höftproteser genom avsaknandet av ett långt skaft och där det lyckligtvis inte heller förekommer den oftast helt onödiga ”resektionen” (borttagningen) av lårbenshalsen! Vem som har kommit på namnet ”ytprotes” i Sverige vet jag inte, likaså namn som ”ytersättning” och ”ytersättningsprotes”. Alla tre vill nog visa att det gäller en typ av protes som bara ersätter en viss yta från ledkulan, tvärtemot traditionella protesen som sitter i lårbenets märgkanal, varför först lårbenshalsen avsågas och märgkanalen del eller helt töms. Ibland används även uttrycket ”Birmingham protes” eller ihopskrivet som ”Birminghamprotes”. Det är inte en korrekt beteckning för en hel grupp av specifika höftproteser eftersom det innehåller ”Birmingham” som faktiskt är del av namnet för två proteser av specifik fabrikat: BHR som står för ”Birmingham Hip Resurfacing” och BMHR som står för Birmingham Mid-Head Resection”. Så med Birminghamprotes skapas bara onödig förvirring. Ytprotes och ytersättning är nästan ok, fast ytersättningsprotes mest korrekt och tydligast om vad det gäller exakt (bara lite besvärligt att skriva!).

”Ytersättning”, alltså utan ändelsen ”protes” används förutom för själva protesen också för metoden som använder den, igen lite förvirring, så därför får sammanhanget som det används i visa om man menade protesen eller metoden.

Än så länge visades bara svenska namn för den här typen av protes och metoden men I engelskspråkiga länder hittade man tyvärr många andra namn till som också gav mer förvirring. Framförallt i USA verkar ortopeder tycka att det är snyggt med ett eget och unikt namn när man vill annonsera för egna reklamkänsliga-amerikaner att man behärskar den här operationsmetoden. Med ett avvikande namn får man extra uppmärksamhet och patienterna tror förmodligen också att man har fått en ortoped som är med i forskningens absoluta framkant med innovativ spetsteknik. Sanningen är att det gäller samma teknik som bland annat Mr. Derek McMinn och andra ortopeder vidare utvecklade från tidigare former av ”hip resurfacing” och redan hade fått ”hip resurfacing” som alldeles korrekt beteckning för länge sedan.

Andra namn och förkortningarna (tagen från min lista med terminologi):

HR Hip Resurfacing
HRS Hip Resurfacing
HR Hemi Resurfacing
HA Hemi Arthroplasty
HSR Hemi Surface Replacement
PR Partial Resurfacing
THR Total Hip Resurfacing
PHR Partial Hip Resurfacing
HSR Hip Surface Replacement
SHR Surface Hip Replacement
HRA Hip Resurfacing Arthroplasty
RHA Resurfacing Hip Arthroplasty
MoMHR Metal-on-Metal Hip Resurfacing
RTHA Resurfacing Total Hip Arthroplasty
SRA Surface Replacement Arthroplasty
THRA Total Hip Resurfacing Arthroplasty
MMSR Metal-on Metal Surface Replacement
MoMRA Metal-on-Metal Resurfacing Arthroplasty
MoMHRA Metal-on-Metal Hip Resurfacing Arthroplasty
MoMRHA Metal-on-Metal Resurfacing Hip Arthroplasty
MoMTHRA Metal-on-Metal Total Hip Resurfacing Arthroplasty

Tre namn ovan som innehåller ordet ”Hemi” gäller en form av ytersättning där endast gamla ledkulan förses med en ny yta (cap på engelska) och ingen bäckenskål används. Den här metoden som också användes i Sverige ibland är faktiskt under stor kritik. Tanken från början var att bara ersätta det som är sjuk eller försliten i leden, fast när bara den ena sidan i leden ersätts och inte samtidigt en motsvarande passande skål på andra sidan läggs till visar erfarenheten att det kvarliggande brosket i leden börjar slita med hög hastighet. Antagligen är cappen på benhalsen och brosket inte kompatibla med varandra och med slitage som följd. Det är därför inte ovanligt att någon med en ”hemi resurfacing” måste opereras på nytt efter något år för att lägga en tillhörande bäckenskål i höften. Äkta hip resurfacing specialister är därför helt överens om att hemi resurfacing inte är försvarbar och att en normal och komplett ytersättningsprotes komplett med tillhörande bäckenskål borde användas direkt från början, så att ingen ny operation behövs för tilläggning av en bäckenskål.