FAI /impingement

FAI impingement är en förkortning av engelska beteckningen ”Femoro-Acetabular Impingement”, en sammanställning av ord som beskriver en specifik kondition som kan uppstå i en höftled.

Femoro-Acetabular Impingement
Femoro-Acetabular Impingement

Beteckningen omfattar 3 ord, först ”Femoro” som säger att det inblandar din ”Femur” eller lårbenet. Andra ordet ”Acetabular” säger att det inblandar ditt ”Acetabulum” som är din ledpanna eller bäckenskål. Sista ordet ”Impingement” betyder så mycket som kontakt mellan två delar.  Hela förklaringen för Femoro-Acetabular Impingement (FAI) är därför kontakt eller till och med klämning och friktion mellan lårbenet och bäckenskålen. Konditionen uppträder högst upp i lårbenet mellan ledkulan och bäckenskålen där ledkulan över tiden kan forma en alltmer excentrisk form. Med vetenskapen vad FAI betyder förstår man också att den här konditionen kan medföra en inskränkning av benets rörelseförmåga. Tyvärr medför FAI även smärtor när nerver kommer i kläm mellan ledens delar. Vilka exakta rörelser som begränsas beror på den formen av impingement eller FAI som leden lider av och hur utvecklat stadiet är. Det finns 3 huvud former av FAI: ”CAM”, ”Pincer” och ”Mixed” som även kallas ”CAM/Pincer”. Vid varje form kan den befinna sig i ett mildare eller gravare stadium, som röntgen och anndra undersökningsmetoder kan förtydliga. På bilden nedan cirklades delen i leden som påverkas.

Artroskopi
Artroskopi

Orsaker för impingement kan vara upprepade rörelser av benet eller armen (om det gäller skulder impingement) i ledens yttersta lägen. FAI /impingement förekommer i alla åldersgrupper men framförallt hos personer som utövar sporter som kampsport, fotboll, baseball, tennis, hockey, lacrosse, dans och golf.

Är artroskopi at rekommendera vid FAI?

Vid FAI kan en ortoped genom en artroskopisk åtgärd försöka att rätta till situationen och ta bort bitarna i leden som är inblandade i inklämningen. Succén med artroskopi är däremot inte alltid 100% och ledar i flera fall i stället till en acceleration av problemen i höften. Att det inom kort kan leda till en komplett höftoperation for insättning av en protes är inte alls ovanligt.

FAI impingement
FAI impingement

Om du plågas av Femoro-Acetabular Impingement i höften eller annan typ av avvikelse och får rådet från din ortoped att låta dig behandlas genom artroskopi är det bäst att ta ett stopp här! Jag rekommenderar dig att inte fortsätta direkt utan först kontakta mig och låta några ytersättningspecialister i mitt nätverk göra en kostnadsfri bedömning. Deras utlåtanden som redan kn komma inom några timmar kan du sedan ta med i ditt beslut. Det kan nämligen vara så att du helt onödigt utsätter dig för en extra operation som ändå inte kommer att hålla mer än 6 månader eller ett år. När artroskopi övervägas ska vi patienter meddelas av ortopeden hur länge han förväntar att effekten rimligtvis kommer att hålla. Du som patient ska veta om det verkligen är värt att utföra artroskopi på din höft eller om det skulle vara bättre att direkt sätta in en ytersättning och definitivt lösa ditt problem och utan en nästintill onödig operation innan dess. Kom också ihåg att 99,9% av ortopederna som brukar använda artroskopi i höften redan har i åtanken att sedan ge dig en konventionell protes i framtiden om problemet inte gick att stoppa. Ytersättning som metod finns inte med i deras framtidsplanering och deras agerande vid artroskopi tillfället tar ingen hänsyn heller till en eventuell operation med ytersättning i framtiden.

Jag har sett många personer med FAI som behandlades med artroskopi som orsakade skador till personernas naturliga bäckenskål. Det introducerades med andra ord ett nytt problem som inte fanns där förut. Den skadan var sedan orsaken till problem vid såväl en fullständig höftoperation som THR och operation med ytersättning. Den naturliga bäckenskålen skadades så mycket vid artroskopi tillfället att under tiden som följde ledde till en form av dysplasi som annars inte hade förekommit hos personen. Det blev en komplikation när en protes och tillhörande bäckenskål skulle sättas in eftersom skålen saknade nödvändiga stödjande benmassan. Så ta inga hastiga beslut om en artroskopi utan informera dig först grundligt!

Att be mig om råd kostar ingenting och kommer inte ens att fördröja eventuella ingreppet för din FAI impingement men du får veta om beslutet stöds av andra ortopeder, utan att inblanda din nuvarande ortoped!