Hur olika problem i höften kan åtgärdas med ytersättning


Denna sida ger exempel på hur olika problem i höften kan åtgärdas med ytersättning

Hur olika problem i höften kan åtgärdas med ytersättning

Bilden med tabellen som följer innehåller verkliga pre-operativa diagnoser från personer som jag har hjälpt. Tabellen visar hur alla möjliga förekommande höftproblem kan lösas genom ytersättning. Så låt dig inte luras av en läkare som påstår att du inte lämpar dig för metoden utan kontakta mig i så fall för hjälp och en kostnadsfri bedömning från en expert.

Du kan hoppa till ditt eget höftproblem på den här sidan genom att välja och klicka på en av blåa länkarna som stämmer med din situation. Du ser sedan på bilderna som visas lösningen och hur det blev utfört genom ytersättning.

Eftersom det finns omkring 15 tillverkare som producerar ytersättningar kan det också ses designskillnader. Varje tillverkare har dessutom ett urval av ungefär 10-12 olika storlekar så att varje höftpatient kan få ett mått som helt kommer att stämma överens med den egna ledkulan. Sist nämnda punkten är unik och en av metodens stora fördelar. Du kan också se på bilderna att höftens ursprungliga anatomi inte ändrades, som är ännu en stor fördel vid ytersättning!

Välj problemets namn hoppa dit:
Artros
Grav artros
Benbitar /flisar i höften
Benhalsfraktur
Cystor
Dysplasi
FAI (impingment)
Legg-Calvé-Perthes sjukdom
Protrusio acetabuli
Valgus benhals

Artros-BMHR1

ovan: man (56 år) med artros

Artros-BMHR2

            BMHR ytersättning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Både BHR och BMHR protesen marknadsfördes av Smith & Nephew men
sedan 2014 produceras BMHR tyvär inte längre.
till listan

Grav-Artros3

ovan: man (41 år) med grav artros och benförkortning på vänster

Grav-Artros4

BHR ytersättning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grav-Artros-Cystor1

ovan: man (47 år) med grav artros på vänster och cystor

Grav-Artros-Cystor2

            2x BHR ytersättning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

till listan

Benbit utanför ledskålen

ovan: kvinna (55 år) med dysplasi och en benbit utanför ledskålen

Benbitar2

BHR ytersättning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

till listan

Benhalsfraktur

ovan: man (50 år) med tidigare benhalsfraktur, pinnar och ojämn ledyta

Benhalsfraktur-Pins2

BMHR ytersättning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilderna ovan visar att en del personer med en tidigare benhalsfraktur efter läkning ändå kan vara lämpliga kandidater för en ytersättning. I varje situation far möjligheten först bedömas av en ytersättningspecialist, kontakta mig gärna om du befinner dig i en liknande situation.

till listan

Artros-Cystor1

ovan: kvinna (54 år) med artros och cystor

Artros-Cystor2

            BMHR ytersättning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

till listan

Dysplasi-degen1

ovan: kvinna (50 år) med artros, dysplasi och degenerativa ändringar

Dysplasi-degen2

             BMHR ytersättning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artros-Cystor-Dysplasi1

ovan: kvinna (52 år) med tvåsidig artros, dysplasi, cystor och degenerativa ändringar

Artros-Cystor-Dysplasi2

                          2 x BMHR ytersättning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

till listan

Artros och FAI

ovan: man (56 år) med artros och FAI (=impingement)

Artros-Fai2

Conserve Plus ytersättning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

till listan

Legg-Calvé-Perthes disease

ovan: man (32 år) med artros, dysplasi och Legg-Calvé-Perthes sjukdom

Perthes-Dysplasi2

                   BHR ytersättning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

till listan

Protrusio acetabuli

ovan: man (49 år) med protrusio acetabuli och avaskulär nekros

Protrusio-Acetabuli2

BMHR ytersättning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

till listan

Valgus benhals

ovan: man (40/43 år) med tvåsidig artros, dysplasi, impingement och valgus benhals

Artros-Dysplasi-Valgus2

   BHR och Conserve Plus ytersättning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

till listan
För att höra om just ditt problem i höften kan åtgärdas med ytersättning är du alltid välkommen att kontakta mig för hjälp med en fri bedömning från några specialister i mitt nätverk. När det är möjligt att använda en ytersättning och därmed spara lårbenshalsen är det självklart en stor vinst jämfört med någon konventionell höftprotes där lårbenshalsen alltid förloras. I vår Facebook grupp Nordens Hippies kan du också få kontakt med personer bakom alla visade bilder för att höra mer om erfarenheterna sedan operationen.

Mig själv når du här: Ron van Mierlo

Hur olika problem i höften kan åtgärdas med ytersättning