Hur olika problem i höften kan åtgärdas med ytersättning

Denna sida ger exempel på hur olika problem i höften kan åtgärdas med ytersättning

Hur olika problem i höften kan åtgärdas med ytersättning

Bilden med tabellen som följer innehåller verkliga pre-operativa diagnoser från personer som jag har hjälpt. Den visar hur alla möjliga förekommande höftproblem kan lösas genom ytersättning. Så låt dig inte luras av en läkare som påstår att din situation inte lämpar sig för ytersättning. Kontakta mig gärna för hjälp och en korrekt, dessutom kostnadsfri bedömning av en riktig specialist i mitt nätverk.

Du kan hoppa till ditt eget höftproblem på den här sidan genom att välja och klicka på en av blåa länkarna som stämmer med din situation. Du ser sedan på bilderna som visas lösningen och hur det blev utfört genom ytersättning.

Eftersom det finns omkring 15 tillverkare som producerar ytersättningar kan det också ses designskillnader. Varje tillverkare har dessutom ett urval av ungefär 10-12 olika storlekar så att varje höftpatient kan få ett mått som helt kommer att stämma överens med den egna ledkulan. Sist nämnda punkten är unik och en av metodens stora fördelar. Du kan också se på bilderna att höftens ursprungliga anatomi inte ändrades, som är ännu en stor fördel vid ytersättning!

Välj problemets namn och hoppa dit:
Artros
Grav artros
Benbitar /flisar i höften
Benhalsfraktur
Cystor
Dysplasi
FAI (impingment)
Legg-Calvé-Perthes sjukdom
Protrusio acetabuli
Valgus benhals

Artros-BMHR1
ovan: man (56 år) med artros
Artros-BMHR2
            BMHR ytersättning

Både BHR och BMHR protesen marknadsfördes av Smith & Nephew men
sedan 2014 produceras BMHR inte längre.
till listan

Grav-Artros3
ovan: man (41 år) med grav artros och benförkortning på vänster
Grav-Artros4
BHR ytersättning
Grav-Artros-Cystor1
ovan: man (47 år) med grav artros på vänster och cystor
Grav-Artros-Cystor2
            2x BHR ytersättning

till listan

Benbit utanför ledskålen
ovan: kvinna (55 år) med dysplasi och en benbit utanför ledskålen
Benbitar2
BHR ytersättning

till listan

Benhalsfraktur
ovan: man (50 år) med tidigare benhalsfraktur, pinnar och ojämn ledyta
Benhalsfraktur-Pins2
BMHR ytersättning

Bilderna ovan visar att en del personer med en tidigare benhalsfraktur efter läkning ändå kan vara lämpliga kandidater för en ytersättning. I varje situation måste möjligheten först bedömas av en ytersättningspecialist, kontakta mig gärna om du befinner dig i en liknande situation.

till listan

Artros-Cystor1
ovan: kvinna (54 år) med artros och cystor
Artros-Cystor2
            BMHR ytersättning

till listan

Dysplasi-degen1
ovan: kvinna (50 år) med artros, dysplasi och degenerativa ändringar
Dysplasi-degen2
             BMHR ytersättning
Artros-Cystor-Dysplasi1
ovan: kvinna (52 år) med tvåsidig artros, dysplasi, cystor och degenerativa ändringar
Artros-Cystor-Dysplasi2
                          2 x BMHR ytersättning

till listan

Artros och FAI
ovan: man (56 år) med artros och FAI (=impingement)
Artros-Fai2
Conserve Plus ytersättning

till listan

Legg-Calvé-Perthes disease
ovan: man (32 år) med artros, dysplasi och Legg-Calvé-Perthes sjukdom
Perthes-Dysplasi2
                   BHR ytersättning

till listan

Protrusio acetabuli
ovan: man (49 år) med protrusio acetabuli och avaskulär nekros
Protrusio-Acetabuli2
BMHR ytersättning

till listan

Valgus benhals
ovan: man (40/43 år) med tvåsidig artros, dysplasi, impingement och valgus benhals
Artros-Dysplasi-Valgus2
   BHR och Conserve Plus ytersättning

till listan
För att höra om just ditt problem i höften kan åtgärdas med ytersättning är du alltid välkommen att kontakta mig för hjälp med en fri bedömning från några specialister i mitt nätverk. När det är möjligt att använda en ytersättning och därmed spara lårbenshalsen är det självklart en stor vinst jämfört med någon konventionell höftprotes där lårbenshalsen alltid förloras. I vår Facebook grupp Nordens Hippies kan du också få kontakt med personer bakom alla visade bilder för att höra mer om erfarenheterna sedan operationen.

Mig själv når du här: Ron van Mierlo

Hur olika problem i höften kan åtgärdas med ytersättning