Höftpatientens röntgenundersökning nekas allt oftare

En röntgenundersökning är samhällets mest kostnadseffektiva sätt att fastställa orsaker när en person klagar om problem som inblandar knäet, ryggen, ljumsken, trokanterknölen eller höften själv.
Om det är ett höftproblem kan det till exempel vara artros, impingement, deformering av ledkulan, en labrumskada, en fraktur, dysplasi eller många andra medfödda avvikelser som visar sig tydligare efter uppväxten. Vilket än så ger en röntgenundersökning läkaren första anvisningen om behandlingsregimen som kan behövas. Det kommer att ge patienten en viss trygghet när man vet vad bakomliggande orsakerna för problemen är och hur de eventuellt kan behandlas.

Röntgenundersökningar nekas allt oftare

Personer som kontaktar mig om hjälp behöver ofta nya röntgenbilder eftersom tidigare bilderna redan är för gamla. Under dagarna som följer återkommer nuförtiden allt fler med budskapet att läkaren inte ville skriva ut remissen för en röntgenundersökning. Detta är ingen slump längre utan en ny rutin som läkarna antagligen får hålla sig till. Man har tydligen satts under tryck från högre upp att minska utskrivande av remisser för röntgen.Röntgenundersökning

Det är högst anmärkningsvärt om man nekar röntgenundersökningarna medan man samtidigt pushar MR (magnetkameraundersökningarna) allt mer. Om man dessutom vet att en komplett röntgenundersökning på bäckenet i skrivande stund bara kostar 700:- kr. högst och att en liknande undersökning med MR kostar 2345:- kan man undra vad som pågår här?! Se: Prislista Stockholms läns landsting 2016

Det finns också en tendens på vården där en vanlig röntgenundersökning byts ut för en datortomografiundersökning. Förutom att det höjer kostnaderna för samhället innebär det också att patienten kommer att exponeras för mycket mer strålning. Ingen skall förneka att en datortomografiundersökning kan ge fina detaljerade bilder men är det nödvändigt om egentligen endast en enkel kontrollbild behövs? Och är patienten medveten att DT-undersökningen innebär exponering för en mycket högre stråldos? Se också: Stråldos-reducerande åtgärder vid DT

Varför nekas vi våra röntgenundersökningar?

En anledning kan faktiskt vara att man behöver avbetala sina extra dyra MR och DT utrustningar och ett sätt kan vara genom att försöka bespara genom ett nekande av röntgenundersökningarna. Det verkar också stämma med dagens rutin där man i många fall direkt utför en dyr MR-undersökning medan man mycket väl kunde har utfört undersökningen med några billiga röntgenbilder. Jag antar att man försöker försvara anskaffningen av MR-utrustningen som antagligen byggdes på ett minimal antal undersökningar per år med utrustningen. Genom att använda utrustningen lite extra uppfyller man på papper initiala kraven på anskaffningen av utrustningen.

Jag vågar påstå att en kontroll av bildmaterialet kommer att visa att MR-undersökningen inte gav några nya fynd utan att man per patient kunde ha besparat sig 1645:- kr. per gång med en vanlig röntgenundersökning.

Att helt neka höftpatienter en röntgenremiss bara för att följa en ny rutin är orimlig och fel dessutom!

Röntgenundersökning i stående ställning: ett komplement till vanliga bilder!

I en hel del situationer räcker det inte med bara bilder tagna liggande (supine) och utan belastning. För att få mer information om ledkulans exakta position i leden under belastning kan några bilder tagna i stående ställning behövas. Min erfarenhet är tyvärr att 50% av husläkarna och ortopederna vägrar att skriva i röntgenremissen att några stående bilder behövs, även om patienten uttryckligen har bett om detta. Mitt råd är att du i så fall helt enkelt ska be en annan läkare att hjälpa dig med detta. Undersök har kunnat visa att det finns skillnader mellan röntgenbilder tagna liggande och stående, se: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2504670/  eller  Comparison of Pelvic Radiographs in Weightbearing and Supine Positions.PDF