Second opinion

Varför?

När det verkar vara tid för en höftoperation vill du självklart ha rimlig säkerhet att den inslagna vägen verkligen var den bäst möjliga för din specifika situation. Förutom en korrekt bedömning av din sjukdomsbild och eventuella komplicerande faktorer vill du också veta om just den typen av höftprotes som din ortoped tänker ge dig verkligen är den som bäst passar din situation. Stämmer den verkligen överens med dina egna krav på livet som sedan följer med protesen? second opinionÄr den verkligen det bästa som finns tillgängligt idag? Inte alla proteser är lika ben- eller kroppsbeparande och inte hella alla proteser tillåter återgång till ett helt normalt liv med exakt samma aktivitets nivå. Många billiga proteser som våra ortopeder ger oss rutinmässigt medför helt onödigt rejälla begränsningar under livet som följer. Många innebär också ett sämre utgångsläge om du i framtiden behöver en ny protes. Självklart vill du få den allra bästa protesen som är bäst på allt och medför minst möjlig intrång i skelettet och minsta ändringar i skelettet. Den ska inte ändra ditt liv, ditt yrke och dina aktiviteter och skall dessutom ge dig bästa möjligheter om den längre fram skulle behövas bytas ut. Min övertygelse är att det i många fall är en ytersättningsprotes eller ”hip resurfacing” som bäst klarar alla förenämnda punkter. Just därför behöver du en second opinion från några höftspecialister som är helt oberoende och kända för en ”approach” och använder anatomiskt försvarbara protestyper. Svaren som du får genom en second opinion kan med fördel användas för att komma till en intelligent slutsats. Den här typen av second opinion avviker från den som du blir erbjuden i ditt landsting eller annat landsting, det kommer inte att inblandas några av dina tidigare läkare eller ortopeder. Det är en klar fördel om du inte kom överens med honom/henne och när du inte vill att din läkare/ortoped inblands i detta.

Hur?

Du är välkommen att kontakta mig för hjälp med en second opinion.2nd opinion Eftersom ortopederna som kontaktas känner mig personligen eller annars från tidigare e-postkontakt går det hela smidigt och mycket snabbt. Jag brukar komprimera och översätta dina problembeskrivningar så att det blir en acceptabel mängd med ändå fullständig information för specialisten som det skickas till. När personer själv skriver blir det gärna långa berättelser som ortopederna inte orkar läsa. Det kan leda till att ortopeden i frågan överbelastas och vägrar ge oss vidare hjälp på det här sättet. Jag brukar också reagera om jag märker att något saknas i dina uppgifter innan det skickas iväg.

Punkter av vikt för en första opinion eller second opinion samlades i filen ”Uppgifter.doc” som du kan ladda ner, fylla i och skicka mig ihop med digitala bilder per e-post eller via en CD-skiva med vanlig post. Det finns inga kostnader eller förbindelser från inblandade partierna. Jag försöker kontakta ortopederna samma dag som jag får dina uppgifter och svaren kommer oftast inom en dag redan.

Sedan:

Förutom åsikten från ortopeder kan du nästan inte gå fel om du dessutom lyssnar på vad andra berättar som redan har gjort den här operationen. I vår grupp ”Nordens Hippies Facebook” kan du delta i diskussioner, ställa frågor eller bara följa vad andra resumerar och skriver.

Om din situation inte omgående kräver en operation och du tydligen har lite tid på dig kan du få mycket hjälp och information på våra möten i Örebro som vi organiserar årligen ett antal gånger. Se gärma under ”Möten”.

Självklart får du min hjälp i fortsättningen hela vägen till operationen och därefter, precis så mycket som du anger att du behöver.

Lycka till!

Ron