Protrusio acetabuli

Vid höftavvikelsen ”protrusio” eller ”protrusio acetabuli” flyttade ledskålen med ledkulan sig djupt i bäckenet och kan till slut ”protrude” eller tränga sig in i bukhålan, som bilden nedan visar. Under tiden passerade mediala väggen (bottnen av ledskålen) och ledkulan också den så kallade ilioischiala linjen som på bilden döljer sig bakom den oranga strecken.protrusio acetabuli SV ”Protrusio” eller komplett ”protrusio acetabuli” som på engelska även nämns ”acetabular protrusion” och ”acetabular protrusion” och ”Otto disease” och ”arthrokatadysis of the hip” kan vara en följd av trauma men oftast finns det en bakomliggande sjukdom som rheumatoid arthritis (reumatoid artrit eller RA), ankylosing spondylitis (ankyloserande spondylit), Ricketts (Ricketts sjukdom = Rachitis), Paget’s disease (Pagets sjukdom), Osteogenesis imperfecta (medfödd benskörhet eller OI), någon form av infektion, en metabolisk orsak eller en kombination av flera. I undersök hittades även en genetisk länk i DNA för den här avvikelsen.

Nästa bilden visar en bild från en amerikans källa (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2866912/) med höftleden i olika stadier: (A)- en normal höftled och normal täckning från ledskålen över ledkulan. (B)- Avvikelsen ”coxa profunda” där rotationscentrumet tydligen förflyttade sig inåt. (C)- Visar protrusio acetabuli med ledkulan ännu djupare och i vissa situationer en kant som kan böja sig inåt (vid pilen).ledhuvud lägen

Här finns en PDF fil (på engelska) med information på protrusio acetabuli som samlades över perioden 1824-2006: The aetiology of ………

”Coxa profunda” eller ”protrusio acetabuli” konditionen i höften kan eventuellt innebära att en vanlig ytersättningsprotes (som till exempel en BHR) inte längre är den mest lämpliga av proteserna utan den nyare BMHR*-protesen kan vara lösningen. Det är hur som helst mycket sannolikt  (och oavsett vilken typ av protes som ska användas, ytersättning eller en konventionell höftprotes) att även en ”bonegraft” behövs för att kunna återskapa bäckenets benvävnad bakom den nya bäckenskålen. Eftersom ledkulans rotationscentrum också ligger för djupt i bäckenet vid coxa profunda och protrusio acetabuli kan ortopeden bestämma sig för att ”fylla upp” bakom den nya ledskålen med donerad benvävnad så att den kommer utåt och därmed korrigerar rotationspunkten.

En person som önskar sig en ytersättningsprotes som BHR, BMHR* eller en från annat fabrikat, skall alltid anlita en högspecialiserad ytersättningsspecialist; låt dig inte missledas av goda intryck från läkare som inte specialiserade sig på ytersättning, oavsett höftproblemet som du har.

Vid en höftavvikelse som protrusio acetabuli är kraven på en riktig ytersättningsspecialist ännu viktigare eftersom det blir ett mer komplext ingrepp än vid en normal höftled med ”bara” artros.

*Tyvärr har BMHR protesen tagits ur produktion sedan första publikationen av den är artikeln, trots store succén med den här protesen.