Protrusio acetabuli


Protrusio acetabuli

Vid höftavvikelsen ”protrusio” eller ”protrusio acetabuli” förflyttade ledkulan sig djupt i bäckenskålen och kan till slut tränga sig i bukhålen, som bilden nedan visar. Under tiden passerade ledkulan också den så kallade ilioischial linjen som i bilden döljer sig bakom den oranga strecken. ”Protrusio” som på engelska även nämns ”acetabular protrusion” kan vara en följd av trauma men oftast finns det en bakomliggande sjukdom som rheumatoid arthritis (reumatoid artrit), ankylosing spondylitis (ankyloserande spondylit), Ricketts (Ricketts sjukdom), Paget’s disease (Pagets sjukdom), Osteogenesis imperfecta (medfödd benskörhet), någon form av infektion, en metabolisk orsak eller en kombination av flera.

Nästa bilden visar en bild från en amerikans källa (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2866912/) med höftleden i olika stadier: (A)- en normal höftled och normal täckning från ledskålen över ledkulan. (B)- Avvikelsen ”coxa profunda” där rotationscentrumet tydligen förflyttade sig inåt. (C)- Visar protrusio acetabuli med ledkulan ännu djupare och en bäckenskål som kommer ner bakom ledkulan (vid pilen).

Här finns en PDF fil (på engelska) där information på protrusio acetabuli samlades över perioden 1824-2006: The aetiology of ………

Om ”coxa profunda” eller ”protrusio acetabuli” konditionen i höften innebär att till exempel en BHR ytersättningsprotes inte längre lämpar sig kan möjligen den nyare BMHR-protesen vara lösningen. Det är hur som helst sannolikt  (och oavsett från vilken typ av protes som ska användas, ytersättning eller en konventionell höftprotes) att även en ”bonegraft” behövs för att återskapa bäckenet under den nya bäckenskålen. Eftersom ledkulans rotationscentrum ligger för djupt i bäckenet vid coxa profunda och protrusio acetabuli måste den ”lyftas upp” ur bäckenet och korrigera rotationspunkten.

En person som önskar sig en ytersättningsprotes som BHR, BMHR eller annan, får alltid kontakta en specialist på området; låt dig inte missledas av intryck från läkare som inte specialiserade sig på ytersättning, oavsett sjukdomar som du kanske har.