Resurfacing eller Hip Resurfacing patienternas eget val!

Resurfacing eller Hip Resurfacing är ett begrepp som utomlands har fått en mycket större betydelse och kännedom under höftpatienter och ortopeder än i Sverige.

Ordet resurfacing kan översättas till ”att förse med en ny yta”, därför är svenska motsvarigheten ”ytersättning” inte alls så fel! Resurfacing eller Hip Resurfacing syftar på att bara ersätta yttre sjuka eller slitna delen av höftleden. Onödig avsågning och bortkastning av en ledkula eller komplett lårbenshals med ledkula behöver inte längre förekomma.

Resurfacing eller Hip Resurfacing
Bilden till höger visar en Resurfacing eller Hip Resurfacing

Man förväntar att varje läkare har så mycket grundinsikt att han tillämpar metoder som sparar skelettet till högsta grad och orsaker minst intrång och ändringar. Om han inte själv har den här insikten skulle läkarutbildningen innehålla alla komponenter som lär ut principen att inte ändra mer i kroppen än det högst nödvändiga! Tyvärr saknas den här insikten under läkarkåren i Sverige och använder man sig vid höftproteser av gamla rutiner som är enklast att följa och snabbast för läkarna att utföra, däremot sämst möjliga alternativet för patienterna!

Patienterna själva är oftast inte medvetna att det finns andra och bättre proteser. Man blir inte informerat att det finns något som kallas Resurfacing eller Hip Resurfacing. Det är mycket synd om patienter som i efterhand upptäcker att ändrade livsstilen och problem med traditionella höftprotesen i grunden hade gått att undivka helt med Resurfacing eller Hip Resurfacing. Det blir också syrt om man som föredetta patient upptäcker att lårbenshalsen som sågades av inte alls var sjuk och kapningen bara utfördes därför att det var lätt och enkelt för ortopeden!

Det betyder inte att varje höftpatient alltid kan få sig en hip resurfacing protes, det kan bara en specialist på området avgöra. Men som patient bode man i princip alltid först kolla om man kan klassas som en bra kandidat för hip resurfacing metoden. En traditionell höftprotes borde alltid komma på sista platsen.

Från alla personer som genom åren kontaktade mig kan dras slutsatsen att man tydligen föredrar Hip Resurfacing om man bara hade fått information och därmed en ärligt chans att kunna välja!

Hip Resurfacing är förresten inget nytt som min tabell nedan visar. Första försöken gjordes redan i 1923 med proteser av olika form och av olika material. Sedan resurfacing protesens 3e generationens start i 1991 ökade materialkännedomen alltmer och behärskades tillverkningsprocesser med mycket hög noggrannhet. Det finns idag personer som 20 till 25 år senare fortfarande har sin hip resurfacing kvar och helt fritt från minsta problem.

Resurfacing History

Du som inte har fått din operation kan prisa dig lycklig och får nu din chans att själv välja och bestämma! Kontakta mig gärna om du vill ha mer information.

/Ron