Kampsport med en ytersättningsprotes i höften är inget problem

Kampsport
Utövning av kampsport möjligt med ytersättning

Kampsport med en ytersättningsprotes är inte alls ovanligt och dessutom helt möjligt, framför allt för personer som innan höftoperationen redan deltog i sporten. Sporten i någon form har intresset av många svenskar, enligt en undersökning som gjordes i 2014 var det 7% av alla 6000 intervjuade personer, se: Intresset för sporten bland svenskar

Inom kampsporten finns många former men gemensamt för alla är att det till olika nivå gäller en kombination av behärskning, flexibilitet, reaktion och styrka som eventuellt kan testas i tävlingar. En väl fungerande höftled är en förutsättning för att kunna nå en rimlig nivå inom kampsport som eventuellt kan medföra hårda slag och spark. En eventuell höftprotes skall därför också tåla påfrestningen som sparkning innebär, precis detta klarar en korrekt placerad hip resurfacing / ytersättningsprotes.

Om den är korrekt placerad och om det inte finns några komplicerande omständigheter kan en person som tidigare brukade delta i en kampsport också återuppta den favorita sporten igen efter operationen och en viss rehabiliteringstid.Kampsport Peter

Peter Bucht från Örebro opererades April 2012 av Dr. Koen De Smet som gav honom 2 Conserve Plus ytersättningsproteser (en i varje höft).

Kampsport med en ytersättningsprotes
Kampsport med en ytersättningsprotes hellre två proteser!!

<Här syns Peter efter operationen i däckvältning som fys-träning och i videon på ett MMA (Mixed Martial Arts) läger sommaren 2015.

Till höger syns Jim Roxburgh i ett träningspass med hälp av en pulley. Det han kan göra med sina två ytersättningsproteser (”hip resurfacings”) är sjlävklart helt omöjligt för personer med traditionella proteser….och försök inte testa det heller! Se även: www.resurfacingscan.be/erfarenheter/

Som vid seriös utövning av alla sporter gäller också vid ytersättning och kampsport att det är säkrast om personen redan deltog aktivt i sporten före ytersättningsoperationen och varit vältränat inom sporten. En helt annan situation uppstår om någon startar med en komplett ny form av sport efter operationen som dessutom kommer att bli mer krävande för höftleden, såsom ofta vid kampsport. Inget ar omöjligt efter en mycket träning och tålamod men man ska också se rimligheten i det hela.
En patient från Dr. De Smet tränar kampsport med en ytersättningsprotes efter operationen:

I alla fall ska alla rekommendationer från ortopeden som utförde operationen följas innan sporten återupptas.

Följande video visar Neil som tävlar i Koboyjitsu Open i Kata oktober 2013 och 4 månader efter sin höger BHR operation som utfördes av Dr. Raimund Völker på ATOS kliniken i München:

Vill man vara extra noga då ska man försäkra sig om att det finns tydliga röntgenbilder som visar protesens korrekta positionering innan man börjar med seriös träning i sporten. Man kan dessutom be om en analys av blodet för att sätta en referenspunkt för metalljonhalterna av kobolt och krom. Vid en senare tidpunkt kan analysen upprepas för att få en bekräftelse över protesens kondition/prestanda.

Kändisar med en ytersättning:
Om du är intresserad av kampsport har du säkert också hört talas om Jean Claude Van Damme och kanske sett några films med honom. Jean Claude har också fått en ytersättningsprotes, vad som är möjligt med den visar han bland annat här: Kändisar med en ytersättning

En varning för personer som inte har ytersättningar utan konventionella proteser:
Oavsett storleken av ledkulan på en konventionell höftprotes så blir den alltid och utan undantag från mindre till mycket mindre i storlek än den naturliga ledkulan som man hade i höften. Vid krävande sporter där hårda slag och spark utövas skulle den relativt sett lilla kulan ha en rejäl chans att hoppa ur led, framförallt om benet vid sparken dessutom är mycket högt uppdragen, eller bakat dragen.

Ett annat stort problem med kampsport och en konventionell höftprotes är det faktum att protesens skaft fungerar som en kil i det avsågade lårbenet. Vid sparkning kommer skaftet att belastas och förutom orsaka en lossning möjligen kunna kila sig djupare ner i lårbenet och spräcka den om man har otur. Att personer som har fått en konventionell höftprotes förbjuds att delta i kampsport vidare bekräftar den har svagheten.

En tredje fara vid konventionella höftproteser är igen den relativt sett lilla kulan. Inslagspunkten i bäckenskalens inlägg av keramik eller plast är för liten för att kunna ta emot högre belastningar. Vid en liten kula kommer nämligen hela kraften från en hård spark att samla sig på en mycket liten yta i inlägget med en kraft som är större än vad keramiken eller plasten i skålen tåler.

Alla tre ovannämnde nackdelar gäller inte längre vid ytersättning.