Benskörhet

Orden osteopeni, benskörhet och osteoporos berättar alla tre något om h bentätheten eller bendensiteten i skelettet. Minskad bentäthet behöver definitivt inte stå i vägen för tillämpning av en ytersättningsprotes (hip resurfacing), däremot måste varje situation bedömas individuellt och av en riktig ytersättningspecialist för korrekt svar på frågan.DEXA-scan Benskörhet är av mer vikt när man överväger ytersättning än vid placering av en konventionell höftprotes därför att benhalsen som behålls vid ytersättning behöver vara tillräckligt stark. Det är viktigt att ortopeden/specialisten får dina fullständiga uppgifter, förutom resultaten från en bentäthetstest (DEXA-scan) ska det kontrolleras om ditt problem kan ha en anknytning till medicinanvändning, om du är eller har varit en rökare, har haft problem med droger eller en ätstörning kanske och om problemet med bentätheten finns i släkten. Det finns även yrken som medför exponering för visa kemikalier och ämnen eller kanske strålning, som också kan påverka skelettet. Bilden med listan som följer lite lägre ner visar flera punkter som kan hållas som risker i samband med benskörhet.

Det är intressant och dessutom mycket viktigt att komma ihåg att en tidigare lägre bendensitet eller benskörhet i lårbenet och benhalsen kommer att minska eller till och med helt försvinna i vissa fall efter operation med en ytersättningsprotes. Efter operationen ökar ju våra aktiviteter igen till en normal nivå och hela benet kommer också att belastas normalt igen. Belastningen som normaliserar sig och ökar efter operationen stimulerar näringen i höftens benvävnad och medför normaliseringen av bentätheten. Därför är det inte korrekt att neka personer med benskörhet en ytersättning!benskörhet-1

När är det fråga om benskörhet?

Benskörhet kan fastställas med en så kallad DEXA-scan, förkortningen står för Dual Energy X-ray Absorptiometry och görs med en skanner och en låg dos röntgen, i styrka en tionde del ungefär av vanlig bröst-röntgen. Skannern passerar över kroppen i en process som tar 10-15 minuter ungefär. Vid benskörhet eller osteoporos är det så kallade T-score värdet som fastställdes med skannern -2.5 eller lägre, vid osteopeni ligger den mellan -1 och -2.5, vid -1 och högre har du normal bentäthet eller densitet. Det finns kosttillskott, mediciner och andra behandlingar som kan höja bentätheten, eventuellt kan din ortoped rekommendera dig en sådan behandling före eller efter höftoperationen. Övervikt och benskörhet är ingen bra kombination om du hoppas vara en kandidat för ytersättningsmetoden, båda områden skulle du först behöva förbättra, och om det finns tid.

Benskörhet behandling

Du stryks i alla fall inte per definition som kandidat för ytersättningsmetoden men slutliga beskedet måste ges av en riktig ytersättningspecialist, inte en allmän ortoped, utan jag kan ge namnet på några vid behov. I mer tvivelaktiga situationer där bentätheten inte kan höjas tillräckligt med behandling eller ändrade matvanor och ändrat beteende kan du möjligen passa som kandidat för en så kallad BMHR-protes, en nyare typ av protes som är nära besläktad med BHR-protesen. Det är bara vissa ytersättningspecialister som får och kan använda BMHR-proteser, vid behov kan jag råda dig en specialist.

Om din benskörhet inte upptäcktes eller testades innan finns det några välkända saker som brukar tyda på det här problemet i ett redan utvecklad stadium, som:

  • En minskning i kroppslängd (genom ihoptryckningen av ryggkotorna)
  • Ryggsmärtor
  • Frakturer, som bland annat av benhalsen och olika lemmar

För mer information om benskörhet se till exempel Osteoporosförbundet:  Osteoporosdokter

Här hittas Dr. Thomas Gross artikel på bentäthet

En Kanadensisk checklista som kanske hjälper.

Benskörhet tas också upp på Doktorn.com

benskörhet

benskörhet-2
vänster: normal      höger: osteoporos