Ledvätska

Vår ledvätska har förmodligen en mycket större betydelse i problem som kan uppstå i våra leder än vi människor realiserar oss och läkarna vill inse, undersöka och sedan vill inkludera i rekommendationer.

Förutom möjliga ärftliga faktorer är det min övertygelse att yttre omständigheter som våra konsumtionsvanor, idrottsaktiviteter, arbetet och användning av mediciner också inverkar på ledvätskans kvalitet och kvantitet. Om detta är sant kan ledvätskans kvalitet och kvantitet i leden också vara en faktor i förebyggandet av ledproblem eller i värsta fallet en del av orsaken till eventuella problem i höften. Ledvätska och betydelsen för höftleden

Analyser visar att beroende på tillståndet i höften (och i andra leder) ledvätska kan vara från transparent till blekgul. Vätskan innehåller och transporterar bland annat glukos, enzymer, proteiner, mikroorganismer, vita blodkroppar och vår kroppsegen hyaluronsyra. Ledvätskan tas sedan upp av det porösa brosket i leden, den produceras i synovialmembranen som befinner sig i inre delen av ledkapseln.

Ledvätska har unika egenskaper med bland annat en konstant ändring av pH-värdet och viskositeten beroende på belastningen som leden utsätts för. Vätskans viskositet påverkas förutom av belastningen också av mängden hyaluronsyra som förekommer i leden. Det sägs att det är en ”icke-Newtons vätska” (non-Newtonian fluid på engelska) som ändras in viskositet beroende på belastningen, flödeshastigheten och tiden som passerar. Under belastning blir ledvätska tillfälligt tjockare och återgår till normala viskositeten efter en viss stund.

Mest känt från ledvätska är nog smörjande och friktionsminskande egenskaperna, mycket tack vare överflödig förekomst av hyaluronsyra. Se också: ”Synovialvätska”.

Ledvätska-2
vid A vanlig och vid B blodig ledvätska

En djupare analys av vätskans sammansättning kan förstärka eller ibland bevisa tidigare misstankar om en viss sjukdom i leden eller annars bekräfta att det inte finns några problem. Vätskan kan innehålla föroreningar från brosk och benvävnad eller hos någon med en protes mindre partiklar från plasten, metallen och keramiken som protesen består utav. Även vätskans färg kan visa något om tillståndet som beträffande leden måste befinna sig i. På bilden bredvid (tagen från Internet, för källan se länkarna nere) visas vid ”A” normal och vid ”B” vätska som kontaminerades med blod.

Det måste nästan vara grundläggande att vi ska dricka tillräckligt med vätska under en dag så att normal produktion av ledvätska och andra kroppsfunktioner kan garanteras. Vätskans produktion stimuleras av våra aktiviteter, liggande i en säng eller stillasittande aktiveras våra leder inte och blir också vätskeutsöndringen lågt.

För personer som har fått en ytersättningsprotes eller annan typ av ledprotes är kvantiteten och kvaliteten av ledvätskan fortsatt viktigt. Dock eftersom det porösa brosket i leden nu har blivit ersatt av hårda och icke porösa och icke levande material som inte längre behöver näring är det nu bara smörjningen som behöver ske. Den tunna filmen av ledvätska som befinner sig mellan komponenterna i en höftprotes har också en dämpande verkan.

Vid vidare analys av ledvätska kan Internet vara till hjälp med information:

Synovial Fluid Analysis:

Synovial Fluid (PDF fil):