ASR problem samma som Durom??


ASR ytersättningsprotesen och ASR XL skaft med ASR huvud från DePuy, eller Johnson & Johnson om man så vill, tillverkas inte längre.

Samtidigt har någon svensk instans (sjukhus? eller några svenska ortopeder?) köpt stora antal ASR, det talas om att allt dumpades på svenska marknaden! Jag vågar påstå att detta innebär stora problem, både för omedvetna svenska patienter som redan bär en ASR och omedvetna patienter som kommer att få en sådan av ortopeder som endast funderar på finansiella fördelarna med lågprisade proteser. Att en dumpning har skedd kan man möjligen också ana från min tabell, med ökande antalet ASR, se: HipopdataArtikel Durom och cuppens lossningsproblem
Artikel
Durom och cuppens lossningsproblem