• BMHR orthopeder

    Det finns nu uppgifter på flera ortopeder i världen som efter BHR nu också kan bytta till den nyare BMHR protesen om patientens led inte längre lämpar sig för BHR. Efter Mr. McMinn i UK, Dr. Vijay Bose i Indien, Dr. Lundberg i Sverige, Dr. Michael Faensen och Dr. Raimund Völker i Tyskland, så finns även Dr. Eugen Winter i Tyskland. Dr. Eugen Winter skapade följande PDF filen med information om tillämpning av BHR, BMHR osv. (på tyska, fast bilderna talar för sig!), se: http://www.krankenhaus-fn.de/krankenhaus-fn/artikel/download/medizin/UCHIR_BMHR_Juni09.pdf