Dr. De Smet bevisar att BHR även överstiger THR i kvalitet!


Dr. De Smet bevisar att BHR även överstiger THR i kvalitet!

Vid senaste EFORT mötet i Berlin överlämnades information från Dr. De Smet i Gent som visar att BHR protesen från Smith & Nephew överstiger THR i kvalitet, även om senaste fortfarande klassas som guld standard!

Se: https://www.resurfacingscan.be/EFORT_meeting_24-05-2012-3.pdfFörsta nationella med Nordenshippies deltagare? Femte ”Advanced Hip Resurfacing Course” i Ghent
Första nationella med Nordenshippies deltagare?
Femte ”Advanced Hip Resurfacing Course” i Ghent